Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer yeryüzünde onları egemen kılarsak, salatı ikame ederler, zekatı yaparlar , ma'ruf olanı yapar, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonucu Allah'a dönecektir.

اَلَّذ۪ينَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِۜ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ
Ellezine in mekkennahum fil ardı ekamus salate ve atevuz zekate ve emeru bil ma'rufi ve nehev anil munker, ve lillahi akıbetul umur.
#kelimeanlamkök
1ellezine
2ineğer
3mekkennahumonları iktidara getirirsekمكن
4fi
5l-erdiyer yüzündeارض
6ekamuayağa kaldırırlarقوم
7s-salatesalatıصلو
8ve atevuve verirlerاتي
9z-zekatezekatıزكو
10ve emeruve emrederlerامر
11bil-mea'rufiiyiliğiعرف
12ve nehevve vazgeçirmeğe çalışırlarنهي
13ani-ten
14l-munkerikötülük-نكر
15velillahive Allah'a aittir
16aakibetusonuعقب
17l-umuribütün işlerinامر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Eğer onlara yeryüzünde iktidar verirsek namazı kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülükten sakındırırlar. İşlerin sonu Allah'a varır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlar (muhacirler), kendilerine yeryüzünde güç versek (de) namazı kılar, zekâtı verir; iyiliği emreder (öğütler), kötülükten engeller (sakındırır)lar. İşlerin sonu yalnızca Allah'a (var)ır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar ki kendilerini yeryüzüne yöneticiler kıldığımız zaman salatı gözetir, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülükten menederler. Son karar ALLAH'a aittir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Eğer yeryüzünde onları egemen kılarsak, salatı ikame ederler, zekatı yaparlar, ma'ruf olanı yapar, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonucu Allah'a dönecektir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlar öyle kimselerdir ki eğer bir yere yerleştirsek namazı tam kılar, zekatı verir, marufa (Kur'an ölçülerine) uygun olanı ister, münkere (Kur'an'a ve insan doğasına uymayan şeye) karşı durur. Her işin sonu Allah'a varır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onlar, öyle kimselerdir ki, kendilerini yeryüzünde egemen yapsak, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, iyiliği öğütlerler ve kötülüğü yasaklarlar. Zaten tüm işlerin sonucu Allah'a kalmıştır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bu kimseler ki, eğer onlara yeryüzünde iktidar versek namazı hakkını vererek eda ederler; arınmak için ödenmesi gereken bedeli öderler; iyi, doğru ve yararlı olanı emreder, kötü, yanlış ve zararlı olandan da sakındırırlar. En nihayetinde işlerin sonucunu belirlemek Allah'a aittir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlar o kişilerdir ki eğer kendilerini yeryüzünde imkan ve güç sahibi yapsak namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliğe özendirirler, kötülükten sakındırırlar. Tüm iş ve oluşlar Allah'a varır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak, dosdoğru namazı kılarlar, zekatı verirler, ma'rufu emrederler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlara ki, kendilerini yeryüzünde iktidar mevkiine getirdiğimiz takdirde, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyilikle emir, kötülükten nehyederler. Bütün işlerin sonu sadece Allah'a aittir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (O yardıma layık olanlar ki,) kendilerini yeryüzünde egemen kılsak (dahi) salata devam ederler, arınmak için verilmesi gerekeni verirler, yapılması iyi ve doğru olanı emreder, yanlış ve kötü olanı yasaklarlar; ama yine de, olup biten her şeyin sonucu Allah'a kalmıştır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar öyle kimselerdir ki, şayet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin akıbeti Allah'a aittir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar ki şayed kendilerini arzda makam-ı iktıdara getirirsek namazı kılarlar, zekatı verirler, ma'ruf ile emir ve münkerden nehiy ederler bütün umurun akıbeti de sırf Allaha aiddir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O (Allah'ın dinine yardım ede)nleri yer yüzünde iktidara getirdiğimiz takdirde (zorbaların yoluna sapmazlar, bil'akis) namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirmeğe çalışırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir (her şey sonunda O'na varacaktır).

 • Gültekin Onan

  Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak, dosdoğru namazı kılarlar, zekatı verirler, marufu buyururlar, münkerden sakındırırlar. Bütün buyrukların sonu Tanrı'yadır / Tanrı'ya aittir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar, (o müminlerdir ki) eğer kendilerine yer (yüzün) de bir iktidar mevkii verirsek dosdoğru namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emr ederler, kötülükden vaz geçirmiye çalışırlar. (Bütün) umurun aakıbeti (nihayet) Allaha (raci') dir.

 • İbni Kesir

  Onlar ki; eğer kendilerini yeryüzüne yerleştirirsek; namaz kılarlar, zekat verirler, ma'rufu emreder, münkerden nehyederler. Bütün işlerin akıbeti Allah'adır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Eğer onlara yeryüzünde imkan ve güç verirsek, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler, kötülüğü yasaklarlar. İşlerin sonu Allah'a aittir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlar öyle mükemmel insanlardır ki şayet kendilerine dünyada hakimiyet nasib edersek namazlarını hakkıyla ifa eder, zekatlarını verir, iyi ve meşru olanı yayar, kötülüğü önlerler. Bütün işlerin akıbeti elbette Allah'a aittir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlar, eğer kendilerine arzda yer verirsek; salatı ikame ederler, zekatı verirler, doğrulukla hükmedip, çirkin davranışlardan engellerler.. . İşlerin sonu Allah'a aittir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar ki kendilerini yeryüzüne yöneticiler kıldığımız zaman namazı gözetir, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülükten menederler. Son karar ALLAH'a aittir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Eğer yeryüzünde onları egemen kılarsak, salatı ikame ederler, zekatı verirler, iyiliği buyururlar, kötülükten sakındırırlar. Bütün işlerin sonucu Allah'a dönecektir.

 • Progressive Muslims

  Those whom if We allow them authority in the land, they hold the contact-method, and they contribute towards betterment, and deter from evil. And to God is the conclusion of all matters.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those who, if We establish them in the land, uphold the duty and render the purity, and enjoin what is fitting, and forbid perversity; and to God belongs the final outcome of matters.

 • Aisha Bewley

  those who, if We establish them firmly on the earth, will establish salat and pay zakat, and command what is right and forbid what is wrong. The end result of all affairs is with Allah.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They are those who, if we appointed them as rulers on earth, they would establish the Contact Prayers (Salat) and the obligatory charity (Zakat), and would advocate righteousness and forbid evil. GOD is the ultimate ruler.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Those whom, if We allow them to have authority in the land, they hold the contact prayer, and they contribute towards purification, and they prohibit vice. And to God is the conclusion of all matters.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those whom if We allow them authority in the land, they hold the contact prayer, and they contribute towards betterment, and deter from evil. To God is the conclusion of all matters.