Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar, yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki kendilerinin, kendisi ile akıl edecekleri kalpleri veya kendisi ile işitecek kulakları olsun. Gerçek şu ki, kör olan gözler değildir, kör olan göğüslerde olan kalplerdir.

اَفَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَٓا اَوْ اٰذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَاۚ فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّت۪ي فِي الصُّدُورِ
E fe lem yesiru fil ardı fe tekune lehum kulubun ya'kılune biha ev azanunyesmeune biha, fe inneha la ta'mal ebsaru ve lakin ta'mal kulubulleti fis sudur.
#kelimeanlamkök
1efelemhiç
2yesirugezmediler mi?سير
3fi
4l-erdiyer yüzündeارض
5fe tekuneolsunكون
6lehumonların
7kulubunkalbleriقلب
8yea'kilunedüşünecekleriعقل
9bihaonunla
10evveyahut
11azanunkulaklarıاذن
12yesmeuneişitecekleriسمع
13bihaonunla
14feinnehazira
15la
16tea'makör olmazعمي
17l-ebsarugözlerبصر
18velakinfakat
19tea'makör olurعمي
20l-kulubukalblerقلب
21lleti
22fiiçindeki
23s-sudurigöğüslerصدر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, düşünecek kalpleri ve işitecek kulakları olsun. Gerçek şu ki, gözler kör olmaz, fakat asıl sinelerdeki kalpler kör olur.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (İnkârcılar) yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı? (Dolaşsalardı) kendileriyle akıl edecek kalpleri veya duyacak kulakları olurdu. (Gerçek şu ki) gözler kör olmaz fakat göğüslerdeki kalpler kör olur.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Düşünen beyinlerle ve işiten kulaklarla yeryüzünü dolaşmadılar mı? Gerçek körlük, gözlerin körlüğü değil; göğüslerdeki gönüllerin körlüğüdür.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlar, yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki kendilerinin, kendisi ile akıl edecekleri kalpleri veya kendisi ile işitecek kulakları olsun. Gerçek şu ki, kör olan gözler değildir, kör olan göğüslerde olan kalplerdir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Böyle yerleri gezip dolaşmadılar mı ki düşünecek kalpleri ve dinleyecek kulakları olsun. Gözler kör olmaz ama onların göğüslerindeki kalpleri kör olur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı; yürekleri kavrasın ve kulakları duysun? Kuşkusuz, gözleri kör değildir; fakat gönülleri kördür.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İyi ama, onlar hiç mi yeryüzünde gezip dolaşmazlar? Bu sayede kendisiyle akledecekleri bir kalbe ya da işitecekleri bir kulağa sahip olsalardı ya! Ama şu da var ki; gözler kör olmaz, fakat asıl kör olan göğüslerdeki kalplerdir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki, kalpleri olsun da onunla akıllarını çalıştırsınlar, kulakları olsun da onlarla duysunlar. Şu bir gerçek ki, kafadaki gözler kör olmaz ama göğüslerin içindeki gönüller körleşir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı, böylece onların kendisiyle akledebilecek kalpleri ve işitebilecek kulakları oluversin? Çünkü doğrusu, gözler kör olmaz, ancak sinelerdeki kalpler körelir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ya o yerde niye bir dolaşmadılar ki, kendileri için akıllanmalarına sebep olacak kalpleri ve işitmelerine sebep olacak kulakları olsun;çünkü gerçek şudur ki, gözler körelmez, ancak sinelerdeki kalpler körelir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Peki, yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki, orada olup biteni kalpleri kavrasın ve kulakları işitsin? Ne var ki, onlarda kör olan gözler değil; kör olan, göğüslerdeki kalpler!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? (Dolaştılar, ama ibret almadılar). Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler (kalp gözleri) kör olur.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ya o yerde neye bir seyr etmediler ki kendileri için akıllanmalarına sebeb olacak kalbler ve işıtmelerine sebeb olacak kulaklar olsun, zira hakikat budur ki gözler körelmez ve lakin sinelerdeki kalbler körelir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hiç yeryüzünde gezmediler mi ki (kendilerinden önce mahvolanların yerlerini görsünler de) düşünecekleri kalbleri, işitecekleri kulakları olsun (akıllları başlarına gelsin, hak sözünü işitsinler). Zira gözler kör olmaz (çünkü gözlerin körlüğü, geçici bir görme yetersizliğidir); fakat (asıl) göğüslerdeki kalbler kör olur.

 • Gültekin Onan

  Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı, böylece onların kendisiyle akledebilecek kalpleri ve işitebilecek kulakları oluversin? Çünkü doğrusu, gözler kör olmaz ancak sinelerdeki kalpler körelir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Hiç de) yer (yüzün) de gezib dolaşmadılar mı ki (bari) bu sebeble düşünecek kalblere, bu suretle işidecek kulaklara malik olsunlar). Fakat hakıykat şudur ki (yalınız maaddi) gözler kör olmaz, fakat (asıl) sinelerin içindeki kalbler kör olur.

 • İbni Kesir

  Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki; orada olanları akledecek kalbleri, işitecek kulakları olsun. Ne var ki yalnız gözler kör olmaz, göğüslerde olan kalbler de körelir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Yeryüzünde dolaşmıyorlar ki kendisiyle akledecek kalpleri ve kendisiyle işitebilecek kulakları olsun?! Oysa, gözler kör olmuyor, fakat sinelerdeki kalpler köreliyor.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Peki bu inkarcılar biraz olsun dünyayı gezip dolaşmazlar mı ki, hiç değilse bu sayede düşünüp duygulanacak gönüllere, gerçeğin sesini işitecek kulaklara sahip olsunlar. Ne var ki onlarda kör olan, gözler değil, asıl kör olan sinelerindeki gönüller!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Değerlendirecek şuurları yahut algılayacak kulakları yok muydu ki, arzda gezip ibret almadılar! Gerçek ki gözler kör olmaz, içlerindeki (beyinlerindeki) kalp gözleri körleşir!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Düşünen beyinlerle ve işiten kulaklarla yeryüzünü dolaşmadılar mı? Gerçek körlük, gözlerin körlüğü değil; göğüslerdeki gönüllerin körlüğüdür.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlar, yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki kendilerinin, kendisi ile akıl edecekleri kalpleri veya kendisi ile işitecek kulakları olsun. Gerçek şu ki, kör olan gözler değildir, kör olan göğüslerde olan kalplerdir.

 • Progressive Muslims

  Have they not roamed the land and had hearts with which to comprehend and ears with which to hear No, it is not the sight which is blind, but it is the hearts that are in the chests that are blind.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  (Have they not travelled in the earth and had hearts with which to reason, or ears with which to hear? And it is not the eyes that are blind, but blind are the hearts which are in the breasts.

 • Aisha Bewley

  Have they not travelled about the earth and do they not have hearts to understand with or ears to hear with? It is not their eyes which are blind but the hearts in their breasts which are blind.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Did they not roam the earth, then use their minds to understand, and use their ears to hear? Indeed, the real blindness is not the blindness of the eyes, but the blindness of the hearts inside the chests.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Have they not roamed the earth and had hearts with which to comprehend and ears with which to hear? No, it is not the sight which is blind, but it is the hearts that are in the chests that are blind.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Have they not roamed the land and had hearts with which to reason and ears with which to hear? No, it is not the sight which is blind, but it is the hearts that are in the chests that are blind.