Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kalplerinde hastalık olan ve kalpleri kararıp katılaşmış olanlara, şeytanın kattığı şeyi, sınav vesilesi kıldık. Zalimler derin bir yanılgı içindedirler.

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْۜ وَاِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَف۪ي شِقَاقٍ بَع۪يدٍۙ
Li yec'ale ma yulkış şeytanu fitneten lillezine fi kulubihim maradun vel kasiyeti kulubuhum, ve innez zalimine le fi şikakın baid.
#kelimeanlamkök
1liyec'aleyapmak içinجعل
2maşeyi
3yulkiattığıلقي
4ş-şeytanuşeytanınشطن
5fitnetenbir imtihanفتن
6lillezineolanlara
7fi
8kulubihimkalblerindeقلب
9meradunbir hastalıkمرض
10velkasiyetive katılaşanlaraقسو
11kulubuhumkalbleriقلب
12ve inneve şüphesiz
13z-zaliminezalimlerظلم
14lefiiçindedirler
15şikakinbir ayrılıkشقق
16beiydinuzakبعد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Böyle yapar ki, şeytanın attığını, kalplerinde hastalık olanlar ve kalpleri katılaşanlar için bir imtihan yapsın. Zalimler uzak bir ayrılık içindedirler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kalplerinde hastalık bulunanlar ve kalpleri katılaşanlar için, şeytanın kattığı şeyi bir fitne (imtihan) yapsın (diye Allah buna izin verir). Şüphesiz ki zalimler, uzak bir ayrılık içindedir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Böylece sapkının attığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve kalpleri katı olanlar için bir test haline sokar. Zalimler, elbette apaçık bir karşıtlık içindedirler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kalplerinde hastalık olan ve kalpleri kararıp katılaşmış olanlara, şeytanın kattığı şeyi*, sınav vesilesi kıldık. Zalimler derin bir yanılgı içindedirler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Şeytanın bulaştırdığı şeye izin vermemiz*, kalplerinde hastalık olanlar ile kalpleri katı olanları imtihan içindir. Yanlış yapanlar, tam olarak ayrılmış ve uzaklaşmış olurlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Şeytanın attıkları, yüreklerinde sayrılık olanları ve yürekleri katılaşanları sınamak içindir. Kuşkusuz, haksızlık yapanlar, derin bir ayrılık içindedirler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Allah'ın) Şeytan'ın engel koyma çabasına (izin vermesi), yalnızca kalplerinde bir tür hastalık bulunan ve iç dünyaları kararmış olan kimseleri sınamak içindir. İşte bu tür zalimler, kesinlikle derin bir yabancılaşma içindedirler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bu, Allah'ın; şeytanın attığını, kalplerinde hastalık olanlara, gönülleri katılaşanlara bir fitne yapması içindir. Zalimler, geri dönülmez bir ayrılık ve kopuş içindedirler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Şeytanın (bu tür) katıp bırakmaları, kalplerinde hastalık olanlara ve kalpleri (her türlü) duyarlılıktan yoksun bulunanlara (Allah'ın) bir deneme kılması içindir. Şüphesiz zalimler, (gerçeğin kendisinden) uzak bir ayrılık içindedirler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bunu, şeytanın karıştıracağı şüpheyi kalplerinde hastalık bulunan ve kalpleri kaskatı olan kimselere bir imtihan vesilesi kılmak için böyle yapar. Çünkü zalimler haktan uzak bir ayrılık içindedirler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Yine de, Allah'ın bu tür şüphelere fırsat vermesi,) Şeytan'ın (peygamberlerin niyeti konusunda gönüllere) düşürmeye çalıştığı gölgeyi kalplerinde bir eğrilik, bir hastalık bulunan, kalpleri katılaşmış olan kimseler için bir sınama aracı kılmasındandır; çünkü, (bu tür şüphelere kapılarak kendilerine) yazık eden kimseler, doğrusu, çok derin bir yanılgı içindedir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, şeytanın verdiği bu vesveseyi, kalplerinde hastalık bulunanlar ile kalpleri katı olanlara bir imtihan vesilesi kılmak için böyle yapar. Hiç şüphesiz ki o zalimler, derin bir ayrılık içindedirler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Şunun için ki Şeytanın ilka edeceğini kalbleri katı olanlar ve kalblerinde bir maraz bulunanlar için bir fitne kılacaktır ve çünkü o zalimler uzak bir şikak içindedirler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Allah, böyle yapar ki) Şeytanın attığını, kalblerinde hastalık olanlar ve kalbleri katılaşanlar için bir imtihan yapsın; zalimler uzak bir ayrılık içindedirler.

 • Gültekin Onan

  Şeytanın (bu tür) katıp bırakmaları, kalplerinde hastalık olanlara ve kalpleri (her türlü) duyarlılıktan yoksun bulunanlara (Tanrı'nın) bir deneme kılması içindir. Şüphesiz zalimler, (gerçeğin kendisinden) uzak bir ayrılık içindedirler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Allahın buna müsaade buyurması) şeytanın (meydana) atacağı (fitneyi) kalblerinde bir maraz bulunanlara, yürekleri katı olanlara bir imtihan (vesilesi) yapmak içindir. Hiç şüphe yok ki o zaalimler (hakdan) uzak bir ayrılık (ve muhaalefet) içindedirler.

 • İbni Kesir

  Şeytanın karıştırdığı, kalblerinde hastalık bulunan ve kalbleri kaskatı olan kimseleri sınamay vesile kılmak içindir. Zalimler, şüpjesiz derin bir ayrılık içindedirler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Şeytanın karıştırdığı, kalplerinde hastalık bulunan ve kalpleri kaskatı olan kimseleri denemek içindir. Zalimler, derin bir ayrılık içindedirler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Yine de Allah'ın bu vesveseye fırsat vermesi, şeytanın attığı vesveseyi kalplerinde bir hastalık, bir şüphe olanlar ve kalpleri katılaşanlar hakkında bir imtihan vesilesi yapmak içindir. Gerçekten, zalimler, pek derin bir muhalefet ve düşmanlık içindedirler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Şeytanın ilkası olan (amigdala etkisindeki oluşmuş benlik - bilinç veri tabanından gelen) fikir, sağlıklı düşünemeyen ve şuurları örtülmüş (meleki kuvveleri - kudsi hakikati örtülmüş; bedeni zevkler, nefsani şehvetlere düşkün) olan kimseler için, sınav objesi oluşturması içindir.. . Muhakkak ki zalimler dönüşü olmayan yoldadırlar!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Böylece şeytanın attığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve kalpleri katı olanlar için bir test haline sokar. Zalimler, elbette apaçık bir karşıtlık içindedirler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kalplerinde hastalık olan ve kalpleri kararıp katılaşmış olanlara, şeytanın kattığı şeyi*, sınav vesilesi kıldık. Zalimler derin bir yanılgı içindedirler.

 • Progressive Muslims

  That He may make what the devil has cast as a tests for those who have a disease in their hearts and those whose hearts are hardened. And the wicked are far away in opposition.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  That He might make what the satan casts a means of denial for those in whose hearts is disease and those whose hearts are hard, — and the wrongdoers are in extreme schism —

 • Aisha Bewley

  so that He can make what Shaytan insinuates a trial for those with sickness in their hearts and for those whose hearts are hard – the wrongdoers are entrenched in hostility –

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He thus sets up the devil's scheme as a test for those who harbor doubts in their hearts, and those whose hearts are hardened. The wicked must remain with the opposition.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  That He may make what the devil has cast as a test for those who have a disease in their hearts and those whose hearts are hardened. And the wicked are far away in opposition.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  That He may make what the devil has cast as a test for those who have a disease in their hearts and those whose hearts are hardened. The wicked are far away in opposition.