Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Senden önce gönderdiğimiz her Resul ve Nebi, bir şey dilediği zaman, şeytan onun bu dileğine bir şeyler katmak istedi. Fakat Allah, şeytanın kattığı şeyleri yok eder. Sonra Allah, kendi ayetlerini sağlamlaştırır. Ve Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

وَمَٓا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ اِلَّٓا اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطَانُ ف۪ٓي اُمْنِيَّتِه۪ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيَاتِه۪ۜ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌۙ
Ve ma erselna min kablike min resulin ve la nebiyyin illa iza temenna elkaş şeytanu fi umniyyetih, fe yensehullahu ma yulkış şeytanu summe yuhkimullahu ayatih, vallahu alimun hakim.
#kelimeanlamkök
1ve mave
2erselnagöndermemiştikرسل
3min
4kablikesenden önceقبل
5minhiçbir
6rasulinresulرسل
7ve lave ne de
8nebiyyinnebiنبا
9illaolmayan
10izazaman
11temennatemenni ettiğiمني
12elka(bir düşünce) atmışلقي
13ş-şeytanuşeytanشطن
14fi
15umniyyetihionun temennisineمني
16feyensehufakat silerنسخ
17llahuAllah
18maşeyi
19yulkiattığıلقي
20ş-şeytanuşeytanınشطن
21summesonra
22yuhkimusağlamlaştırırحكم
23llahuAllah
24ayatihikendi ayetleriniايي
25vallahuve Allah
26alimun'alim(bilen)dirعلم
27hakimunhakimdirحكم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Biz, senden önce hiçbir rasul ve nebi göndermedik ki o, bir temennide bulunduğunda, şeytan onun dileğine ille de beşeri arzular katmaya kalkışmasın. Ne var ki Allah, şeytanın katacağı şeyi iptal eder. Sonra Allah, kendi ayetlerini sağlam olarak yerleştirir. Allah, bilendir; hikmet sahibidir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Biz senden önce hiçbir elçi veya peygamber göndermedik ki o, bir temennide bulunduğunda, şeytan onun dileğine mutlaka (bir şeyler) katmaya kalkışmasın.* Ne var ki Allah, şeytanın katacağı şeyi iptal eder.*Sonra Allah kendi ayetlerini sağlam olarak yerleştirir.* Allah bilendir, doğru hüküm verendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Senden önce, arzularına sapkının karışmadığı hiçbir elçi ve hiçbir peygamberi göndermedik. ALLAH sapkının attığı şeyleri ortadan kaldırır ve sonra ALLAH ayetlerini sağlamlaştırır. ALLAH Bilendir, Bilgedir.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Senden önce gönderdiğimiz her Resul ve Nebi, bir şey dilediği* zaman, şeytan* onun bu dileğine bir şeyler katmak istedi.* Fakat Allah, şeytanın kattığı şeyleri yok eder. Sonra Allah, kendi ayetlerini sağlamlaştırır. Ve Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Senden önce de elçi veya nebi olarak gönderdiğimiz kimselerden hangisi bir şey tasarlasa Şeytan onun tasarladığı şeye mutlaka bir pislik bulaştırmıştır. Arkasından Allah, şeytanın bulaştırdığını gidermiş sonra da ayetlerini (zihinlerde) iyice pekiştirmiştir.* Allah bilir, doğru karar verir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Zaten senden önce gönderdiğimiz hiçbir elçi ve peygamber yoktur ki, bir şey dilediğinde, Onun dileğine şeytan karışmamış olsun. Fakat Allah, şeytanın attıklarını ortadan kaldırır. Sonra, Kendi ayetlerini sağlamlaştırır. Çünkü Allah, Bilendir; Bilgelik ve Adaletle Yönetendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hem senden önce kimi rasul ve nebi olarak göndermişsek, (sonuç almayı) umdukları her seferinde, Şeytan mutlaka onun idealindeki amaca ilişkin beklentisine gölge düşürmeye çabalamıştır. Fakat Allah, Şeytan'ın çabasını boşa çıkarır; dahası Allah, ayetlerini kendi içinde açık ve birbirlerini açıklayıcı kılar: zira (yalnızca) Allah'tır her şeyi bilen, her hükmünde tam isabet kaydeden.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Biz senden önce hiçbir resul ve nebi göndermedik ki, o bir şey dilediğinde, şeytan onun düşünce ve dileği içine bir şey atmış olmasın. Ama Allah, şeytanın attığını siler, sonra kendi ayetlerini muhkemleştirir. Allah Alim'dir, Hakim'dir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Biz senden önce hiç bir Resul ve Nebi göndermiş olmayalım ki, o bir dilekte bulunduğu zaman, şeytan, onun dilediğine (bir kuşku veya sapma unsuru) katıp bırakmış olmasın. Ama Allah, şeytanın katıp bırakmalarını giderir, sonra kendi ayetlerini sağlamlaştırıp pekiştirir. Allah, gerçekten bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Biz senden önce bir resul ve bir nebi göndermedik ki, o bir şey yapmak arzu ettiğinde, şeytan onun arzularına şüpheler karıştırmasın. Bunun üzerine Allah şeytanın karıştırdığı şüpheyi derhal giderir. Sonra da Allah, ayetlerini güçlendirir. Allah, bilendir, hikmet sahibidir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bununla birlikte, senden önce her ne zaman bir elçi ya da haberci göndersek ve bu (elçi ya da haberci) ne zaman (uyarılarına olumlu tepkiler almayı) umut etse, Şeytan mutlaka o'nun güttüğü nihai amaca gölge düşürmeye kalkışmıştır; ama Allah Şeytan'ın düşürmeye çalıştığı gölgeyi giderir ve mesajlarını kendi içlerinde açık ve anlaşılır kılar ve birbirleriyle açıklar; çünkü Allah doğru hüküm ve hikmetle edip eyleyen, mutlak ve sınırsız bilgi Sahibidir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Senden önce hiçbir resul ve nebi göndermedik ki, bir şey temenni ettiği zaman, şeytan onun bu temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Ama Allah, şeytanın vesvesesini giderir. Sonra Allah, ayetlerini sağlamlaştırır. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hem biz senden evvel ne bir Resul ve ne bir Nebiy göndermedik ki bir temenni kurduğu vakıt Şeytan onun ümniyyesine bir ilka yapmış olmasın, bunun üzerine Allah Şeytanın ilka ettiğini derhal nesheder de sonra Allah, ayetlerini muhkemler ve Allah, alimdir, hakimdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Senden önce hiçbir resul ve nebi göndermemiştik ki o, temenni ettiği zaman, şeytan onun temennisine (bir düşünce) atmış olmasın. Fakat Allah, şeytanın attığını siler, sonra kendi ayetlerini sağlamlaştırır. Allah, 'alim(bilen)dir, hakim (sağlamlaştıran)dır.

 • Gültekin Onan

  Biz senden önce hiç bir resul ve nebi göndermiş olmayalım ki, o bir dilekte bulunduğu zaman, şeytan, onun dilediğine (bir kuşku vaya sapma unsuru) katıp bırakmış olmasın. Ama Tanrı, şeytanın katıp bırakmalarını giderir, sonra kendi ayetlerini sağlamlaştırıp pekiştirir. Tanrı, gerçekten bilendir hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Biz, senden evvel hiçbir resul, hiç bir nebi göndermedik ki o, (bir şey) arzu etdiği zaman şeytan onun dileği hakkında ille (bir fitne meydana) atmış olmasın. Nihayet Allah, şeytanın ilkaa edeceği (o fitneyi) giderir, ibtaal eder. Yine Allah ayetlerini sabit (ve mahfuz) kılar. Allah (her şey'i) hakkıyle bilendir, tam hüküm ve hikmet saahibidir.

 • İbni Kesir

  Senden önce gönderdiğimiz hiç bir Rasul ve hiç bir Nebi yoktur ki; bir şeyi arzuladığı zaman şeytan onun arzusuna vesvese karıştırmamış olsun. Allah; şeytanın karıştırdığını giderir. Sonra Allah; kendi ayetlerini yerleştirir. Ve Allah; Alim'dir, Hakim'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Senden önce hiç bir peygamber göndermedik ki, bir şeyi arzuladığı zaman, şeytan onun arzusuna vesvese karıştırmış olmasın. Ama Allah, şeytanın karıştırdığını giderir ve Allah, ayetlerini sağlamlaştırır. Allah bilendir, hakimdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Senden önce hiç bir resul veya nebi göndermedik ki, halkının hidayetini umarak gayret gösterdiğinde, Şeytan onun temennisi hakkında bir vesvese vermek, ümidini kırmak istemesin. Ama Allah, şeytanın attığı o vesveseyi giderir, sonra da ayetlerini sapasağlam, muhkem kılar. Zira Allah alimdir, hakimdir (her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Senden önce hiçbir Rasul (hakikat ve marifetlerden haberdar eden) ve hiçbir Nebi (ilahi hükümleri ulaştıran) irsal etmedik ki, o (şuurundaki idrakı gereği) temenni ettiğinde, onun idealine, şeytanı (beşeri yanını oluşturan oluşmuş benliği - bilinci) bir fikir ilka etmiş olmasın! Allah (Esma hakikati şuuruna yansıyarak), şeytanın ilkasını geçersiz kılar; sonra da kendi işaretlerini en sağlıklı kesin şekilde yerleştirir! Allah Aliym'dir, Hakiym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Senden önce, arzularına şeytanın karışmadığı hiç bir elçi ve hiç bir peygamberi göndermedik. ALLAH şeytanın attığı şeyleri ortadan kaldırır ve sonra ALLAH ayetlerini sağlamlaştırır. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Senden önce gönderdiğimiz her rasul ve nebi, bir şey dilediği* zaman, şeytan* onun bu dileğine bir şeyler katmak istedi.* Fakat Allah, şeytanın kattığı şeyleri yok eder. Sonra Allah, kendi ayetlerini sağlamlaştırır. Ve Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

 • Progressive Muslims

  And We did not send before you any messenger or prophet, without having the devil interfere with his wishes. God then overrides what the devil has cast, and God firms His revelations. And God is Knower, Wise.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We sent not before thee any messenger or prophet save that when he desired the satan cast into his desire. But God abolishes what the satan casts; then God makes firm His proofs, — and God is knowing and wise —

 • Aisha Bewley

  We did not send any Messenger or any Prophet before you without Shaytan insinuating something into his recitation while he was reciting. But Allah revokes whatever Shaytan insinuates and then Allah confirms His Signs – Allah is All-Knowing, All-Wise –

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We did not send before you any messenger, nor a prophet, without having the devil interfere in his wishes. GOD then nullifies what the devil has done. GOD perfects His revelations. GOD is Omniscient, Most Wise.*

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  AndWe did not send before you any messenger or prophet, without having the devil interfere with his wishes. God then duplicates what the devil has cast, and God secures His revelations. And God is Knower, Wise.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We did not send before you any messenger or prophet, without having the devil interfere with his wishes. God then overrides what the devil has cast, and God secures His signs. God is Knower, Wise.