Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ve de ki: "Hamd, çocuk edinmeyen Allah'a özgüdür. O'nun mülkte ortağı yoktur. O'nun acizlikten dolayı bir veliye de ihtiyacı yoktur." O'nu tam bir yüceltme ile yücelt.

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْب۪يراً
Ve kulil hamdu lillahillezi lem yettehız veleden ve lem yekun lehu şerikun fil mulki ve lem yekun lehu veliyyun minez zulli ve kebbirhu tekbira.
#kelimeanlamkök
1ve kulive de kiقول
2l-hamduhamdolsunحمد
3lillahiAllah'a
4llezi
5lem
6yettehizedinmeyenاخذ
7veledençocukولد
8velemve
9yekunolmayanكون
10lehuonun
11şerikunortağıشرك
12fi
13l-mulkimülkteملك
14velemve
15yekun(ihtiyacı) olmayanكون
16lehuonun
17veliyyunyardımcıyaولي
18mine
19z-zulliacze düşüp deذلل
20ve kebbirhuve O'nu yüceltكبر
21tekbirantam bir yüceltme ileكبر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "Övgü, çocuk edinmemiş olan, egemenliğinde ortağı bulunmayan, acizlikten kurtaracak bir yardımcıya ihtiyacı olmayan Allah'a aittir. O'nu gereği gibi yücelt!"

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "Hamd (övgü), çocuk edinmemiş olan, otoritesinde ortağı bulunmayan, düşkünlük sebebiyle dosta (ihtiyacı) olmayan Allah'a aittir." O'nu gerektiği gibi yücelt!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ve de ki: "Övgü, ALLAH'adır. O çocuk edinmemiştir, yönetimde ortağı ve zayıflıktan ötürü de bir yardımcısı yoktur." O'nu alabildiğine Yücelt.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ve de ki: "Hamd*, çocuk edinmeyen Allah'a özgüdür. O'nun mülkte* ortağı yoktur. O'nun acizlikten dolayı bir veliye* de ihtiyacı yoktur." O'nu tam bir yüceltme ile yücelt.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki "Yaptığını güzel yapmak Allah'a mahsustur. Çocuk edinmemiştir. Yetki kullanmada ortağı yoktur. İhtiyaçtan dolayı edindiği bir velisi de yoktur. O'nun büyüklüğünü iyi kavra. O'nu yücelttikçe yücelt"

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve de ki: "Çocuk edinmeyen, yönetiminde ortağı olmayan, güçsüzlükten dolayı bir yardımcıya gereksinimi olmayan Allah'a övgüler olsun!" Ve yücelterek, O'nu yücelt!

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  ve de ki: "Övgülerin tamamı (kendisi için) çocuk edinmeyen, mutlak otoritesinde O'na ortak olacak hiçbir varlık bulunmayan, güçsüzlük ve düşkünlükten dolayı bir yar ve yardımcıya ihtiyaç duymayan Allah'a aittir!" Nihayet, sınırsız büyüklüğünü anarak O'nun ululuğunu ikrar et!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Şöyle de: "Hamt, o Allah'a özgüdür ki, çocuk edinmemiştir; mülk ve yönetiminde ortağı yoktur; acizlik yüzünden dost edinmemiştir." Ve tekbir edip yücelt O'nu!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ve de ki: 'Övgü (hamd), çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan ve düşkünlükten dolayı yardımcıya da (ihtiyacı) bulunmayan Allah'adır.' Ve O'nu tekbir edebildikçe tekbir et.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ve şöyle de: "Hamd o Allah'a ki, hiçbir çocuk edinmedi; O'na mülkte bir ortak da olmadı; O'na aczi yüzünden bir yardımcı da olmadı." O'nu tekbir ile büyükle de büyükle!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve de ki: "Bütün övgüler, döl edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, güçsüzlükten, düşkünlükten ötürü herhangi bir yardıma, yardımcıya gereksinme duymayan Allah'a yakışır". İşte, O'nu (hep böyle) yücelterek an.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Hamd, çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve acizliğin gerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a mahsustur" de ve O'nu tekbir ile yücelt.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve şöyle de; hamd o Allah ki hiç bir veled edinmedi, ona milkte bir şerik de olmadı, ona zülden bir veliy de olmadı, onu tekbir ile büyükle de büyükle

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, acze düşüp de yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a hamdolsun!" de ve O'nu gereği gibi tekbir et (saygı ve tekbir ile an).

 • Gültekin Onan

  Ve de ki: "Övgü (hamd), çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan ve düşkünlükten dolayı yardımcıya da (ihtiyacı) bulunmayan Tanrı'yadır." Ve O'nu tekbir edebildikçe tekbir et.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Şöyle) de: "Evlad edinmeyen, mülk (ün) de hiç bir ortağı olmayan, züll (-ü aciz) den naşi yardımcıya da (ihtiyacı) bulunmayan Allaha hamd olsun". Onu büyük bil, büyüklükle an.

 • İbni Kesir

  Ve de ki: Hamd, O Allah'a mahsustur ki; bir çocuk edinmemiş ve O'nun mülkünde bir ortak bulunmamıştır. Düşkünlükten dolayı O'nun bir yardımcısı olmamıştır. Ve O'nu tekbir et.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: -Hamd, çocuk edinmeyen, hakimiyetinde ortağı olmayan, düşkün olmayıp, bir yardımcıya da ihtiyacı bulunmayan Allah'a mahsustur." Öyleyse O'nun büyüklüğünü "Allahu Ekber" diyerek dile getir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Her türlü hamd O Allah'a mahsustur ki, asla evlad edinmemiştir. "Hakimiyetinde hiç bir ortağı yoktur. Acze düşüp de bir desteğe muhtaç olmamıştır." de ve tekbir getirerek O'nun büyüklüğünü ilan et!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Hamd, çocuk edinmemiş, mülkte ortağı olmayan ve yetersizlik dolayısıyla veliye de muhtaçlığı söz konusu olmayan Allah'a aittir" de; O'nu (muhteşem azametini) tekbir et (hisset) (Allahu Ekber)!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ve de ki: 'Övgü, ALLAH'adır. O çocuk edinmemiştir, yönetimde ortağı ve zayıflıktan ötürü de bir yardımcısı yoktur.' O'nu alabildiğine Yücelt.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ve de ki: "Hamd*, çocuk edinmeyen Allah'a özgüdür. O'nun mülkte* ortağı yoktur. O'nun hiçbir zaman gücü bitmez. O'nun güç konusunda bir yardımcıya ihtiyacı yoktur. O'nu tam bir yüceltme ile yücelt.

 • Progressive Muslims

  And Say: "Praise be to God who has not taken a son, nor does He have a partner in sovereignty, nor does He have an ally out of weakness. " And glorify Him greatly.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And say thou: “Praise belongs to God who has not taken a son, and who has no partner in dominion, nor ally from weakness,” and magnify thou Him with glorification.

 • Aisha Bewley

  And say: ‘Praise be to Allah Who has had no son and Who has no partner in His Kingdom and Who needs no one to protect Him from abasement. ’ And proclaim His Greatness repeatedly!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  And proclaim: "Praise be to GOD, who has never begotten a son, nor does He have a partner in His kingship, nor does He need any ally out of weakness," and magnify Him constantly.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And say: "Praise be to God who has not taken a son, nor does He have a partner in sovereignty, nor does He have an ally out of weakness." And magnify Him greatly.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "Praise is to God, who has not taken a son, nor does He have a partner in sovereignty, nor does He have an ally out of weakness." Glorify Him greatly.