Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Biz onların seni ne amaçla dinlediklerini ve kendi aralarında fısıldaştıklarında da, o zalimlerin: "Siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz." dediklerini çok iyi biliyoruz.

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِه۪ٓ اِذْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰٓى اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلاً مَسْحُوراً
Nahnu a'lemu bima yestemiune bihi iz yestemiune ileyke ve iz hum necva iz yekuluz zalimune in tettebiune illa raculen meshura.
#kelimeanlamkök
1nehnubiz
2ea'lemugayet iyi biliyoruzعلم
3bimane sebeple
4yestemiunedinledikleriniسمع
5bihionların
6iz
7yestemiunedinlerkenسمع
8ileykeseni
9ve izve zaman
10humonlar
11necvafısıldaşırkenنجو
12izzaman
13yekuludedikleriقول
14z-zalimunezalimlerinظلم
15in
16tettebiunesiz uymuyorsunuzتبع
17illabaşkasına
18raculenbir adamdanرجل
19meshuranbüyülenmişسحر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Seni dinlerlerken niye dinlediklerini de, gizli toplantılarında haksızlık yapanların, "Siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz" dediklerini de biliyoruz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Biz onların seni dinlerken onu (Kur'an'ı ne amaçla) dinlediklerini, kendi aralarında fısıldaşırlarken zalimlerin "Siz büyülenmiş* bir adamdan başkasına uymuyorsunuz!" dediklerini çok iyi bileniz.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Seni dinlerlerken nasıl işittiklerini ve kendi aralarında konuşurlarken zalimlerin, "Siz sadece büyülenmiş bir adamı izliyorsunuz" dediklerini iyi biliyoruz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Biz onların seni ne amaçla dinlediklerini ve kendi aralarında fısıldaştıklarında da, o zalimlerin: "Siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz." dediklerini çok iyi biliyoruz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Seni dinledikleri sırada neye kulak verdiklerini iyi biliriz. Aralarında fısıldaştıkları sırada da yanlışlar içindeki bu kimselerin: "Peşinden gittiğiniz büyülenmiş* bir adamdan başkası değildir" dediklerini de iyi biliriz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Seni hangi amaçla dinlediklerini ve kendi aralarında gizli konuşurlarken ne söylediklerini biliyoruz: "Yalnızca, büyülenmiş bir adamı izliyorsunuz!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Ey Muhammed!) Sana kulak verdiklerinde, aslında onların neye kulak kabarttıklarını ve kendi aralarında gizli kapaklı görüşmeleri sırasında o zalimlerin, "Eğer (ona) uyarsanız yalnızca büyülenmiş bir adama uymuş olursunuz" dediklerini Biz çok iyi biliyoruz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onların seni dinlerken, neye kulak verdiklerini biz daha iyi biliriz. Aralarında fısıldaşırlarken de şöyle konuşur o zalimler: "Büyülenmiş bir adamdan başkasının ardısıra gitmiyorsunuz!"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Biz onların seni dinlediklerinde ne için dinlediklerini, gizli konuşmalarında da o zalimlerin: "Siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz" dediklerini çok iyi biliriz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Biz çok iyi biliriz seni dinledikleri zaman ne maksatla dinlediklerini ve birbirleriyle fısıldaşırlarken de o zalimlerin: "Siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz!" dediklerini.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Seni dinledikleri zaman, Biz onların aslında neye kulak kesildiklerini ve kendi aralarında görüştükleri zaman, bu zalimlerin (birbirlerine): "(Eğer Muhammed'e uyarsanız,) düpedüz büyülenmiş bir adama uymuş olacaksınız!" dediklerini çok iyi biliyoruz.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar seni dinlerlerken hangi maksatla dinlediklerini, kendi aralarında konuşurlarken de o zalimlerin, "Siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz" dediklerini çok iyi biliyoruz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz pek ala biliyoruz seni dinlerken ne suretle dinliyorlar? Birbirleriyle fısıldaşırlarken de ve o zalimler derlerken de: başka değil, sırf bir sihirli adama tabi' oluyorsunuz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz onların, seni dinlerken ne sebeple dinlediklerini, kendi aralarında gizli konuşurlarken de o zalimlerin: "Siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz!" dediklerini gayet iyi biliyoruz.

 • Gültekin Onan

  Biz onların seni dinlediklerinde ne için dinlediklerini, gizli konuşmalarında da o zalimlerin: "Siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz" dediklerini çok iyi biliriz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar seni dinleyecekleri zaman (hakıykatde) neyi dinleyeceklerini, gizli (ve sinsi) konuşurlarken o zalimlerin (nasıl) "Siz büyülenmiş bir kimseden başkasına tabi' olmuyorsunuz" diyeceğini biz pek iyi bileniz.

 • İbni Kesir

  Biz, onların seni dinledikleri zaman; neye kulak verdiklerini çok iyi biliriz. Gizli toplandıkları zaman da hani zalimler diyorlardı ki: Siz, sadece büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Biz, onların seni dinlerken ne maksatla dinlediklerini ve gizli konuşmalarında zalimlerin "Siz büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz." dediklerini de çok iyi biliyoruz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlar senin okuyuşunu dinlerken ne maksatla dinlediklerini, kulis yaparken insanlara: "Siz, sadece sihir tesirinde kalmış birinin peşinde gidiyorsunuz, aklınızı kullanın!" diye fısıldaşarak vesvese verdiklerini pek iyi biliyoruz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Sana kulak verdiklerinde nasıl dinlediklerini; aralarında fısıldaşırlarken de, o zalimlerin: "Sihirlenmiş bir adama tabi oluyorsunuz" dediklerini biz iyi biliriz.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Seni dinlerlerken nasıl işittiklerini ve kendi aralarında konuşurlarken zalimlerin, 'Siz sadece büyülenmiş bir adamı izliyorsunuz,' dediklerini iyi biliyoruz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Biz onların seni ne amaçla dinlediklerini ve kendi aralarında konuştuklarında da, o zalimlerin: "Siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz." dediklerini çok iyi biliyoruz.

 • Progressive Muslims

  We are fully aware of what they are listening to, for they are listening to you but while they are in council the wicked Say: "You are but following a man bewitched!"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  We best know for what they are listening when they listen to thee, and when they are in private conversation, when the wrongdoers say: “You follow only a man taken by sorcery.”

 • Aisha Bewley

  We know how they listen when they listen to you, and when they confer together secretly, and when the wrongdoers say, ‘You are only following a man who is bewitched!’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We are fully aware of what they hear, when they listen to you, and when they conspire secretly - the disbelievers say, "You are following a crazy man."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  We are fully aware of what they are listening to, for they are listening to you but while they are in private counsel the wicked say: "You are following a man who is bewitched!"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We are fully aware of what they are listening to when they are listening to you, and when they conspire secretly the wicked say, "You are but following a bewitched man!"