Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Biz kemik yığını ve toz toprak olduktan sonra, gerçekten de yeni bir yaratılışla mı diriltileceğiz?" dediler.

وَقَالُٓوا ءَاِذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً ءَاِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَد۪يداً
Ve kalu e iza kunna izamen ve rufaten e inna le meb'usune halkan cedida.
#kelimeanlamkök
1ve kaluve dediler kiقول
2eizami?
3kunnabiz ikenكون
4izamenkemiklerعظم
5ve rufatenve ufalanmış toprakرفت
6einnabiz miyiz?
7lemeb'usunediriltilecekبعث
8halkanyaratılışlaخلق
9cedidenyeni birجدد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bir de onlar dediler ki: "Sahi biz, bir kemik yığını ve kokuşmuş bir toprak olmuş iken, yepyeni bir yaratılış ile diritileceğiz, öyle mi?"

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şöyle dediler: "Biz kemik ve ufalanmış toprak olmuşken mi yepyeni bir varlık olarak mı diriltilecekmişiz?"

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dediler ki: "Kemik ve ufak parçalar haline geldikten sonra mı yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?!"

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Biz kemik yığını ve toz toprak olduktan sonra, gerçekten de yeni bir yaratılışla mı diriltileceğiz?" dediler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Şunu da dediler: "Kemikler haline gelmiş ve param parça olmuşken mi? Yani o durumdayken gerçekten biz yeni bir yaratılışla ayağa mı kaldırılacağız?"

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Dediler ki: "Kemik ve toz toprağa dönüştüğümüzde mi? Gerçekten, yeni bir yaratılışla yeniden yaratılacak mıyız?"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bir de tutmuş diyorlar ki: "Ne yani, şimdi biz kemik yığınına dönüşüp oradan da toza toprağa karıştıktan sonra yepyeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz, öyle mi?"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Dediler ki: "Biz bir yığın kemik olduğumuz, un-ufak hale geldiğimiz zaman mı, gerçekten biz o zaman mı yeni bir yaratılışla diriltileceğiz."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Dediler ki: "Biz kemikler haline geldikten, toprak olup ufalandıktan sonra mı, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?"

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir de dediler ki: "Biz bir sürü kemik olduğumuz ve ufalanıp tozduğumuz vakit mi, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve onlar (bir de şöyle) diyorlar: "Demek biz kemiğe, toza toprağa dönüştükten sonra, gerçekten yepyeni bir yaratma eylemiyle diriltileceğiz, öyle mi?"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Dediler ki: "Biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduğumuz zaman mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz, biz mi?"

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir de dediler ki: biz bir sürü kemik olduğumuz ve ufalanıp tozduğumuz vakıt mı cidden biz mi yeni bir hılkatle ba's olunacağız?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Dediler ki: "Biz kemikler haline geldikten, ufalanıp toprak olduktan sonra mı sahiden biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?"

 • Gültekin Onan

  Dediler ki: "Biz kemikler haline geldikten, toprak olup ufalandıktan sonra mı, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?"

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Dediler ki: "Biz bir sürü kemik, kırıntı ve döküntü (haalinde bir toprak) olduğumuz vakit mı, hakıykaten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz"?

 • İbni Kesir

  Ve dediler ki: Biz, kemik ve ufalanmış toprak olduğumuzda mı, cidden biz yeni bir yaratılışla diriltilecek miyiz?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  "Biz kemik ve ufalanmış toprak olduğumuz zaman, yeni bir yaratılışla mı diriltileceğiz?" derler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bir de şöyle dediler: "Sahi, biz kupkuru kemik yığını ve ufalanmış toz haline geldiğimiz zaman, biz mi yeniden yaratılıp dirileceğiz! (bu olacak iş değil!)"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Dediler ki: "Kemik yığını ve toz toprak olduktan sonra, biz mi gerçekten yepyeni bir yaradılış ile ba'solunacaklarız?"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dediler ki: 'Kemik ve ufak parçalar haline geldikten sonra mı yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?!'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  "Biz kemik yığını ve toz toprak olduktan sonra, gerçekten de yeni bir yaratılışla mı diriltileceğiz?" dediler.

 • Progressive Muslims

  And they said: "When we are bones and fragments, will we then be resurrected to a new creation"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And they say: “When we are bones and dust, will we be raised up as a new creation?”

 • Aisha Bewley

  They say, ‘What! When we are bones and crumbled dust, will we then be raised up as a new creation!’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They said, "After we turn into bones and fragments, we get resurrected anew?!"

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And they said: "When we are bones and fragments, will we then be resurrected to a new creation?"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They said, "When we are bones and fragments, will we then be resurrected to a new creation?"