Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ya da sizi tekrar oraya döndürüp de böylece üzerinize kasırgalar göndermeyeceğinden ve ettiğiniz nankörlük nedeniyle sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra bu yaptığınızdan dolayı Bize karşı size yardım edecek birini bulamazsınız.

اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُع۪يدَكُمْ ف۪يهِ تَارَةً اُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِنَ الرّ۪يحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْۙ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِه۪ تَب۪يعاً
Em emintum en yuidekum fihi tareten uhra fe yursile aleykum kasıfen miner rihı fe yugrikakum bima kefertum summe la tecidu lekum aleyna bihi tebia.
#kelimeanlamkök
1emyoksa
2emintumemin misiniz?امن
3en
4yuiydekumsizi gönderipعود
5fihioraya
6taratenbir kez dahaتور
7uhrabir kez dahaاخر
8fe yursilesalarakرسل
9aleykumüstünüze
10kasifenbir fırtınaقصف
11mine
12r-rihikırıp geçirenروح
13fe yugrikakumve sizi boğmayacağındanغرق
14bimadolayı
15kefertuminkar ettiğinizdenكفر
16summeO zaman
17la
18tecidubulamazsınızوجد
19lekumkendinize
20aleynabize karşı
21bihionu
22tebianizleyip koruyacak biriniتبع
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ya da sizi tekrar denize döndürerek, üzerinize bir kasırga gönderip, inkar etmenizden dolayı sizi suda boğmayacağından güvende misiniz? Sonra bundan dolayı bizi arayıp soracak bir destekçi bulamazsınız.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Veya inkâr etmiş olmanız sebebiyle O'nun sizi bir kez daha oraya (denize) gönderip üzerinize bir kasırga yollayarak sizi boğmasından güvende misiniz? Sonra bize karşı sizi takip edecek kimse bulamazsınız.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sizi tekrar denize göndermeyeceğinden ve üstünüze kırıp geçiren bir fırtına salarak inkarınızdan dolayı sizi boğmayacağından emin misiniz? Sonra sizin için peşinize düşecek birini de bulamazsınız.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ya da sizi tekrar oraya* döndürüp de böylece üzerinize kasırgalar göndermeyeceğinden ve ettiğiniz nankörlük nedeniyle sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra bu yaptığınızdan dolayı Bize karşı size yardım edecek birini bulamazsınız.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yahut sizi bir kere daha denize döndürerek üzerinize kırıp geçiren bir fırtına göndermesine ve nankörlüğünüz (kafirliğiniz) sebebiyle sizi batırmasına karşı tedbiriniz var mı? Sonra bize karşı size arka çıkacak birini de bulamazsınız.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yoksa sizi tekrar denize döndürüp, kasıp kavuran bir fırtınayı üzerinize göndererek, nankörlük ettiğinizden dolayı sizi boğmayacağına ilişkin güvenceniz mi var? Sonra, kendiniz için, Bize karşı bir destek bulamazsınız.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ya da sizi bir defa daha denize döndürüp, üzerinize ortalığı kasıp kavuran bir fırtına göndererek nankörlüğünüze karşılık sizi boğmayacağına dair bir garantiniz mi var? Bunun ardından sizin adınıza Bize hesap soracak hiç kimse bulamayacaksınız.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yoksa sizi bir kez daha oraya gönderip üstünüze kırıp geçiren bir fırtına salarak, inkar ettiğinizden dolayı sizi boğmayacağından emin misiniz? Sizin adınıza, bizden bunun öcünü alacak birini de bulamazsınız.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Veya sizi bir kere daha ona (denize) gönderip üzerinize kırıp geçiren bir fırtına salarak nankörlük etmeniz nedeniyle sizi batırmasına karşı emin misiniz? Sonra onun öcünü Bize karşı alacak (kimseyi de) bulamazsınız.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yoksa sizi tekrar denize döndürüp de üzerinize herşeyi kırıp büken bir fırtına salıvererek hepinizi yaptığınız nankörlük sebebiyle boğmayacağından, sonra da Bize karşı onun öcünü alacak birini bulamamanızdan emin misiniz?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Yahut, sizi tekrar denize döndürüp, üzerinize ortalığı kasıp kavuran bir fırtına göndermeyeceğinden ve böylece, nankörlüğünüze karşılık sizi boğmayacağından çok mu eminsiniz? (Hayır,) o zaman bizim karşımızda size arka çıkacak kimse bulamazsınız.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Yahut sizi tekrar denize döndürüp üstünüze, kasıp kavuran bir fırtına yollayarak nankörlüğünüz sebebiyle sizi boğmasından, sonra da bize karşı kendiniz için arka çıkacak bir yardımcı bulamama (durumun)dan güvende misiniz?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yoksa sizi bir def'a daha oraya iade edip de üstünüze kırıp büken bir fırtına salıvererek hepinizi ettiğiniz küfran ile gark edivermesinden, sonra da bize karşı onun bir öcünü alacak bulamamanızdan emin mi oldunuz?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yoksa O'nun sizi bir kez daha denize gönderip, üstünüze, kırıp geçiren bir fırtına salarak inkar ettiğinizden dolayı sizi boğmayacağından emin misiniz? O zaman bize karşı sizi izleyip koruyacak birini bulamazsınız!

 • Gültekin Onan

  Veya sizi bir kere daha ona (denize) gönderip üzerinize kırıp geçiren bir fırtına salarak küfretmeniz nedeniyle sizi batırmasına karşı güvencede (emin) misiniz? Sonra onun öcünü bize karşı alacak (kimseyi de) bulamazsınız.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Yoksa Onun, sizi tekrar oraya (denize) döndürüb de üstünüze kırıb büken bir fırtına yollamasına ve nihayet yapdığınız nankörlük sebebiyle sizi boğmasına karşı emniyyete mi girdiniz? (Bu suretde de) yine bize karşı onun öcünü alacak bulamazsınız.

 • İbni Kesir

  Yoksa sizi tekrar bir kere daha oraya döndürüp üzerinize ortalığı yıkan bir fırtına göndererek, küfretmiş olmanızdan dolayı sizi suda boğmasından mı emin oldunuz? Sonra, Bize karşı sizi takib edecek birini de bulamazsınız.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Yoksa sizi, bir başka sefer için denize döndürdüğümüzde, üzerinize kırıp geçiren bir fırtına gönderip, nankörlük ettiğiniz için sizi suda boğmayacağından güvencede misiniz? Sonra bizim karşımızda sizin intikamınızı alacak birini de bulamazsınız.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Yahut sizi tekrar denize gönderip de üzerinize kırıp geçiren bir fırtına göndererek, inkarınız ve nankörlüğünüz sebebiyle sizi boğmayacağından emin mi oldunuz?Sonra Bize karşı size arka çıkacak hiç bir kuvvet bulamazsınız.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Yoksa sizi o denize tekrar döndürüp, üzerinize bir kasırga göndermesinden ve böylece nankörlüğünüzün sonucu olarak sizi suda boğmasından emin mi oldunuz? Sonra kendinize, bize kafa tutacak birini de bulamazsınız!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sizi tekrar denize göndermeyeceğinden ve üstünüze kırıp geçiren bir fırtına salarak inkarınızdan dolayı sizi boğmayacağından emin misiniz? Sonra sizin için peşinize düşecek birini de bulamazsınız

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ya da sizi tekrar oraya* döndürüp de böylece üzerinize kasırgalar göndermeyeceğinden ve ettiğiniz nankörlük nedeniyle sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra bu yaptığınızdan dolayı Bize karşı size yardım edecek birini bulamazsınız.

 • Progressive Muslims

  Or are you confident that He would not send you back again in it, then He would send against you a violent wind and cause you to drown for your rejection Then you will not find a second chance with Us.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Or do you feel secure that He would not return you to it a second time, and send against you a raging storm of wind, and drown you for what you denied? Then would you not find for you against Us an adherent.

 • Aisha Bewley

  Or do you feel secure against Him taking you back into it another time and sending a violent storm against you and drowning you for your ingratitude? Then you will find no one to defend you against Us.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Have you guaranteed that He will not return you to the sea another time, then send upon you a storm that drowns you because of your disbelief? Once this happens, we will not give you another chance.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Or are you confident that He would not send you back again in it, then He would send against you a violent wind and cause you to drown for your rejection? Then you will not find a second chance with Us.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Or are you confident that He would not send you back again in it, then He would send against you a violent wind and cause you to drown for your rejection? Then you will not find a pursuer against Us.