Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onun ürünleri kuşatılıp bitirildi. Ve çardakları üzerine yıkılmıştı. Yaptığı harcamalara üzülerek ellerini ovuştururken, "Keşke ben Rabb'ime hiçbir şeyi ortak koşmasaydım." diyordu.

وَاُح۪يطَ بِثَمَرِه۪ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَٓا اَنْفَقَ ف۪يهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَن۪ي لَمْ اُشْرِكْ بِرَبّ۪ٓي اَحَداً
Ve uhita bi semerihi fe asbeha yukallibu keffeyhi ala ma enfeka fiha ve hiye haviyetun ala uruşiha ve yekulu ya leyteni lem uşrik bi rabbi ehada.
#kelimeanlamkök
1ve uhitaderken yok edildiحوط
2bisemerihiürünüثمر
3feesbehave başladıصبح
4yukallibuoğuşturmağaقلب
5keffeyhielleriniكفف
6alaüzerine
7maşeyler
8enfekaharcadıklarıنفق
9fihaona
10vehiyeve o
11haviyetunyıkılmıştıخوي
12alaüzerine
13uruşihaçardaklarıعرش
14ve yekuluve diyorduقول
15ya leytenikeşke ben
16lem
17uşrikortak koşmasaydımشرك
18birabbiRabbimeربب
19ehadenkimseyiاحد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Derken onun serveti kuşatılıp yok edildi. Böylece, bağı uğruna yaptığı masraflardan ötürü ellerini ovuşturup kaldı. Bağın çardakları yere çökmüştü. "Ah, keşke,Rabbime hiçbir ortak koşmamış olsaydım!" diyordu.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (O şımarık kişinin) serveti kuşatılmıştı (yok edilmişti). Böylece, çardakları üzerine yıkılmış hâlde (bahçesiyle ilgili) yaptığı harcamalar yüzünden ellerini ovuşturarak şöyle diyordu: "Ah, eyvah, keşke Rabbime kimseyi ortak koşmamış olsaydım!"

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Derken, ürünü yok edildi. Çardakları üzerine yığılmış olan bağına verdiği emekten ötürü matem tutmaya ve "Keşke Efendime ortak koşmasaydım" demeye başladı.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onun ürünleri kuşatılıp bitirildi. Ve çardakları üzerine yıkılmıştı. Yaptığı harcamalara üzülerek ellerini ovuştururken, "Keşke ben Rabb'ime hiçbir şeyi ortak koşmasaydım." diyordu.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ve ürünü kuşatıldı. Bahçe, çardakları üzerinde boş bir yığın halini aldı. Yaptığı harcamaya karşılık ellerini ovuşturup şöyle demeye başladı: "Keşke Rabbime hiç kimseyi ortak saymasaydım."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve tüm ürünü yıkıma uğratıldı. Artık, yitirdiklerine yanarak, yıkılmış çardakları karşısında ellerini ovuşturuyor ve şöyle diyordu: "Keşke hiç kimseyi Efendime ortak koşmasaydım!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Nihayet, berikinin bütün serveti mahvedildi; kökü göğe gelip tarumar olmuş o bağın karşısında durmuş, heba olan emeğine yanıp ellerini ovuşturarak diyordu ki: "Ah n'olaydım, keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmamış olaydım!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Derken bütün ürününe el kondu. Bağ sahibi, çardakları üzerine çökmüş bulunan bağ için harcadıklarına vahlanarak avuçlarını ovuşturuyor ve şöyle diyordu: "Ne olurdu, Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım!"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Derken) Onun ürünleri (afetlerle) kuşatılıverdi. Artık o, uğrunda harcadıklarına karşı avuçlarını (esefle) oğuşturuyordu. O (bağın) çardakları yıkılmış durumdaydı, kendisi de şöyle diyordu: "Keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Derken bütün serveti istilaya uğradı. Bunun üzerine bağına yaptığı masraflara karşı ellerini oğuşturmaya başladı. Bağ, çardakları üzerine çökmüş kalmıştı; "Ah! Keşke Rabbime hiçbir ortak koşmamış olsaydım!" diyordu.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve (gerçekten de böyle oldu:) ürünlerle dolup taşan bahçeleri çepeçevre tarümar edildi; ve o (bahçenin) tarümar olmuş çitleri, çardakları karşısında, boşa giden emeğine yanarak ellerini oğuştura oğuştura: "Ah, n'olurdu, Rabbimden başkasına tanrısal nitelikler yakıştırmamış olsaydım!" demekten başka söyleyecek bir şey bulamadı.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Derken bütün serveti helak edildi. (Yıkılmış) çardakları üzerine çökmüş haldeki bağına yaptığı harcamalar karşısında ellerini oğuşturuyor ve şöyle diyordu: "Keşke Rabbime hiçbir kimseyi ortak koşmasaydım.."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Derken bütün serveti istila ediliverdi, bunun üzerine ona yaptığı masraflara karşı avuçlarını oğuşturup kaldı, o, çardakları üzerine çökmüş kalmıştı, ah, diyordu, nolaydım rabbıma hiç bir şerik koşmamış olaydım

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Derken (o inkarcı kişinin) ürünü yok edildi, çardakları üzerine yıkılmış durumda olan(bağ)ın karşısında ona harcadıklarına acıyarak ellerini uğuşturmağa başladı: "Ah nolaydı, ben Rabbime kimseyi ortak koşmamış olaydım!" diyordu.

 • Gültekin Onan

  (Derken) Onun ürünleri (afetlerle) kuşatılıverdi. Artık o, uğrunda harcadıklarına karşı avuçlarını (esefle) oğuşturuyordu (yukallibu). O (bağın) çardakları yıkılmış durumdaydı, kendisi de şöyle diyordu: "Keşke rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Nihayet) onun bütün serveti istilaya uğratıldı, (bağı) uğrunda harcadıklarına karşı avuçlarını uğuşdurakaldı! (o bağın) çardakları yere çökmüşdü. Diyordu ki: "Nolaydım, Rabbime hiçbir (şey'i) ortak tutmayaydım"!

 • İbni Kesir

  Nitekim ürünleri yok edildi. Sarfettiği emeğe içi yanarak avuçlarını oğuşturuyordu. Çardakları hep yere düşmüştü. Ve diyordu ki: Ne olaydım, Rabbıma hiç kimseyi ortak koşmasaydım.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bir sabah kalktığında ürünleri yok edilmiş, çardakları ise çökmüştü: -Keşke Rabbime kimseyi ortak koşmasaydım, diyerek; ona sarfettiği emeğe avuçlarını ovuşturuyordu.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Çok geçmeden, bütün serveti kül oldu... Sahibi bu halini görünce, bağın çökmüş çardakları karşısında, yaptığı masraflarına, harcadığı emeklere acıyıp avuçlarını oğuştura kaldı! "Ah!" diyordu, "n'olaydım, Rabbime ibadette hiçbir şeyi ortak yapmamış olaydım!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Derken onun serveti kuşatılıp yok edildi! Sonunda, çardakları üzerine yıkılıp kalmış bağına yaptığı harcamaları dolayısıyla, (hüsranla) ellerini ovuşturarak şöyle diyordu: "Keşke Rabbime (hiç) bir şeyi ortak koşmasaydım. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Derken, ürünü yok edildi. Çardakları üzerine yığılmış olan bağına verdiği emekten ötürü matem tutmaya ve 'Keşke Rabbime ortak koşmasaydım,' demeye başladı.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onun ürünleri kuşatılıp bitirildi. Ve çardakları üzerine yıkılmıştı. Yaptığı harcamalara üzülerek ellerini ovuştururken, "Keşke ben Rabb'ime hiçbir şeyi ortak koşmasaydım." diyordu.

 • Progressive Muslims

  So his fruits were ruined, and he began turning his hands at that which he has spent on it while it remained destroyed upon its foundations. And he said: "I wish I did not make any partner with my Lord!"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And encompassed were his fruits; and he began to wring his hands for all that he had spent therein, but it was desolate and in ruins. And he said: “Would that I had not ascribed a partnership with my Lord to anyone!”

 • Aisha Bewley

  The fruits of his labour were completely destroyed and he woke up wringing his hands in grief, rueing everything that he had spent on it. It was a ruin with all its trellises fallen in. He said, ‘Oh, if only I had not associated anyone with my Lord!’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Indeed, his crops were wiped out, and he ended up sorrowful, lamenting what he had spent on it in vain, as his property lay barren. He finally said, "I wish I never set up my property as a god beside my Lord."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  So his fruits were ruined, and he began turning his hands at that which he had spent on it while it remained destroyed upon its branches. And he said: "I wish I had not set up any partner with my Lord!"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  So his fruits were ruined, and he began turning his hands for what was destroyed upon its foundations though he has spent on it. He said, "I wish I did not make any partner with my Lord!"