Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"O gemi, geçimini denizden sağlayan yoksul kimselere aitti. Gemiyi hasarlı göstermek istedim, zira onların ilerisinde bütün gemileri gasp eden bir hükümdar vardı."

اَمَّا السَّف۪ينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاك۪ينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَاَرَدْتُ اَنْ اَع۪يبَهَا وَكَانَ وَرَٓاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَف۪ينَةٍ غَصْباً
Emmes sefinetu fe kanet li mesakine ya'melune fil bahri fe eradtu en eibeha ve kane veraehum melikun ye'huzu kulle sefinetin gasba.
#kelimeanlamkök
1emma
2s-sefinetuO gemiسفن
3fekanetidiكون
4limesakineyoksullarınسكن
5yea'meluneçalışanعمل
6fi
7l-behridenizdeبحر
8feeradtuistedimرود
9enki
10eiybehaonu kusurlu yapmakعيب
11vekaneçünkü vardıكون
12vera'ehumonların ilerisindeوري
13melikunbir kralملك
14ye'huzualanاخذ
15kulleherكلل
16sefinetingemiyiسفن
17gasbenzorlaغصب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "O gemi, denizde çalışan birtakım yoksul kimselere aitti. Ona hasar vermek istedim. Çünkü arkasında her sağlam gemiyi zorla gaspeden bir kral vardı."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  "Gemi var ya o, denizde çalışan yoksul kişilerindi. Onu kusurlu kılmak istedim. (Çünkü) onların arkasında her (sağlam) gemiye el koymakta olan bir hükümdar vardı.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Gemi, denizde çalışan yoksullara aitti. Gemiyi kusurlu yapmak istedim; zira peşlerinde, tüm gemileri zorla ele geçiren bir kral vardı."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "O gemi, geçimini denizden sağlayan yoksul kimselere aitti. Gemiyi hasarlı göstermek istedim, zira onların ilerisinde bütün gemileri gasp eden bir hükümdar vardı."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  O gemi, denizde çalışan miskinlere* aitti, yolları üstünde her gemiye zorla el koyan bir kral vardı; bu sebeple onu hasarlı hale getirmek istedim.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Gemi, denizde çalışan yoksullarındı. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü biraz ileride, tüm gemileri zorbalıkla ele geçiren bir kral vardı!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  "Gemiden başlayalım: O gemi, geçimini denizden sağlayan yoksullara aitti. Hal böyleyken onu hasarlı hale getirmek istedim, çünkü onların peşinde her gemiye zorla el koyan bir yönetici bulunuyordu."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "Gemiden başlayayım: O gemi, denizde işçilik yapan bir grup yoksulundu. Ben onu kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü biraz ötelerinde bir kral vardı; tüm gemilere zorla el koyuyordu."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Gemi, denizde çalışan yoksullarındı, onu kusurlu yapmak istedim, (çünkü) ilerilerinde, her gemiyi zorbalıkla ele geçiren bir kral vardı."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Önce gemi, denizde çalışan birtakım zavallılarındı. Ben onu kusurlu hale getirmek istedim; çünkü ötelerinde bütün sağlam gemileri gaspedip alan bir hükümdar vardı.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O tekne, geçimini denizden sağlayan yoksul insanlara aitti; ona hasar vermek istedim, çünkü peşlerinde her (sağlam) tekneye zorla el koyan bir hükümdar oldu(ğunu biliyordum).

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "O gemi, denizde çalışan birtakım yoksul kimselere ait idi. Onu yaralamak istedim, çünkü onların ilerisinde, her gemiyi zorla ele geçiren bir kral vardı."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Evvela gemi, denizde çalışan bir takım biçarelerin idi, ben onu ayıblandırmak istedim ki: ötelerinde bir Melik vardı, her sağlam gemiyi gasben alıyordu

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "O (yaraladığım) gemi, denizde çalışan yoksullarındı. Onu kusurlu yapmak istedim, çünkü onların ilerisinde her (sağlam) gemiyi zorla alan bir kral vardı."

 • Gültekin Onan

  "Gemi, denizde çalışan yoksullarındı, onu kusurlu yapmak istedim, (çünkü) ilerilerinde, her gemiyi zorbalıkla ele geçiren bir kral vardı."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Gemiye gelince: (o,) denizde iş yapan yoksullarındı. Ben onu kusurlu yapmak istedim (ki) arkalarında her (sağlam) gemiyi zorla almakda olan bir hükümdar vardı".

 • İbni Kesir

  Gemi; denizde çalışan yoksullara aitti. Onu kusurlu kılmak istedim. Zira arkalarında, her sağlam gemiye zorla el koyan bir hükümdar vardı.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Birincisi gemi, denizde çalışan fakirlere aitti. Onun kusurlu görünmesini istedim. Çünkü arkalarında, her sağlam gemiyi gasp eden bir kral vardı.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Evvela, o gemi, denizde çalışan birtakım fakirlere ait idi. Ben onu kasden bir miktar zedeledim. Zira öte yanında, sağlam olan bütün gemileri gasbeden zalim bir hükümdar vardı.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "O tekneden başlayalım: O tekne, denizde çalışan yoksullarındı. Ben onu kusurlu yapmayı diledim.. . (Çünkü) onların karşılaşacağı, her tekneye el koyan bir Melik var idi" (yaralı tekneyi almayacağı için tekneyi kurtardım, onlara iyilik olsun diye).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Gemi, denizde çalışan yoksul (balıkçı)lara aitti. Gemiyi kusurlu yapmak istedim; zira peşlerinde, tüm gemileri zorla ele geçiren bir kral vardı.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  " O gemi, geçimini denizden sağlayan yoksul kimselere aitti. Gemiyi hasarlı göstermek istedim, zira onların arkasında bütün gemileri gasp eden bir hükümdar vardı."

 • Progressive Muslims

  "As for the boat, it belonged to some poor people who were working the sea, so I wanted to damage it as there was a king coming who takes every boat by force. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “As for the boat: it belonged to poor people working on the sea, and I desired to damage it, for there was behind them a king taking every boat by force.

 • Aisha Bewley

  As for the boat, it belonged to some poor people who worked on the sea. I wanted to damage it because a king was coming behind them, commandeering every boat.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "As for the ship, it belonged to poor fishermen, and I wanted to render it defective. There was a king coming after them, who was confiscating every ship, forcibly.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "As for the boat, it belonged to some poor people who were working the sea, so I wanted to damage it as there was a king coming who takes every boat by force."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "As for the boat, it belonged to some poor people who were working the sea, so I wanted to damage it as there was a king coming who takes every boat by force."