Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Bana ve Yakub soyuna mirasçı olsun. Rabb'im, onu hoşnut olunan kıl."

يَرِثُن۪ي وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوبَۗ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِياًّ
Yerisuni ve yerisu min ali ya'kube vec'alhu rabbi radıyya.
#kelimeanlamkök
1yerisunibana mirasçı olsunورث
2ve yerisuve mirasçı olsunورث
3min
4alioğullarınaاول
5yea'kubeYa'kub
6vec'alhuve onu yapجعل
7rabbiRabbimربب
8radiyyenrazı olduklarındanرضو
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  -"Doğrusu ben, arkamdan iş başına gelecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana şahsiyetli/velibir çocuk ver ki bana ve Ya'kub oğullarına mirasçı olsun. Ey Rabbim, onu beğendiğin bir insan yap!"

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (5, 6) Şüphesiz ki ben, benden sonraki yakınlarımdan endişe ediyorum. Hanımım da kısırdır. Bana katından hem bana hem de Yakup ailesine mirasçı olabilecek bir veli (çocuk) ver! Rabbim! Onu rızana layık eyle!"

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Bana ve Yakup boyuna varis olsun. Efendim, onu beğendiğin biri yap."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Bana ve Yakub soyuna mirasçı olsun. Rabb'im, onu hoşnut olunan kıl."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Hem bana, hem Yakup oğullarına mirasçı olsun. Rabbim! Onu beğenilen bir kişi yap."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Bana ve Yakup'un soyuna kalıtçı olsun!" "Efendim! Onu, hoşnut olunanlar arasına al!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  hem bana, hem Yakup oğullarına varis olsun; ve Sen de Rabbin, onu razı olacağın biri kıl!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ki hem bana mirasçı olsun hem de Yakub hanedanına mirasçı olsun. Ve onu hoşnutluğunu kazanmış bir kul eyle, Rabbim."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Bana mirasçı olsun. Yakup oğullarına da mirasçı olsun. Rabbim, onu (kendisinden) razı olunan(lardan) kıl."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  ki, hem benim mirasçım, hem de Ya'kub ailesinin mirasçısı olsun. Hem de hoşnutluğuna onu kavuştur Rabbim!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  ki bana ve Yakub'un Evi'ne mirasçı olsun; ve Sen ey Rabbim, o'nu hoşnut olacağın (bir ahlak)la donat!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (5-6) "Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarım(ın isyankar olmaların)dan korkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından; bana ve Yakub hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!"

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ki hem benim mirasımı, hem Ya'kub henadanının mirasını ala, hem de onu rızaya mazhar kıl rabbım!

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Ki, (o), bana ve Ya'kub oğullarına mirasçı olsun. Rabbim, onu beğendiğin bir insan yap."

 • Gültekin Onan

  "Bana mirasçı olsun. Yakup oğullarına da mirasçı olsun. Rabbim, onu (kendisinden) razı olunan(lardan) kıl."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Ki bana da mirascı olsun, Ya'kub haanedanına da mirascı olsun. Rabbim Sen onu çok rıza saahibi kıl".

 • İbni Kesir

  Ki bana ve Yakuboğullarına mirasçı olsun. Rabbım; onu razı olunan kıl.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bana ve Yakup oğullarına mirasçı olsun. Rabbim onu razı olacağın bir kimse kıl.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (5-6) Doğrusu ben arkamdan yerime geçecek akrabamdan ötürü endişeliyim. Eşim de kısır! Bana lütf-u kereminden öyle bir varis nasib et ki bana da, Yakub hanedanına da varis olsun. Onu, razı olacağın bir insan eyle ya Rabbi!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Ki bana da varis olsun, Al-i Yakup'a da varis olsun.. . Rabbim onu rızanla yaşattıklarından eyle. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Bana ve Yakup boyuna varis olsun. Rabbim, onu beğendiğin biri yap.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Bana ve Yakub soyuna mirasçı olsun. Rabb'im, onu hoşnut olunan kıl."

 • Progressive Muslims

  "To inherit from me, and inherit from the descendants of Jacob. And make him my Lord, well pleasing."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “To inherit from me and to inherit from the house of Jacob; and make Thou him, my Lord, pleasing.”

 • Aisha Bewley

  to be my inheritor and the inheritor of the family of Ya‘qub, and make him, my Lord, pleasing to You. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "Let him be my heir and the heir of Jacob's clan, and make him, my Lord, acceptable."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "To inherit from me, and inherit from the descendants of Jacob. And make him my Lord, well pleasing."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "To inherit from me, and inherit from the descendants of Jacob. Make him, my Lord, well pleasing."