Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O, gizliyi de açığı da bilir. Onların şirk koştuklarından çok yücedir.

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ۟
Alimil gaybi veş şehadeti fe teala amma yuşrikun.
#kelimeanlamkök
1aalimi(O) bilirعلم
2l-gaybigörünmeyeniغيب
3ve şşehadetive görüneniشهد
4feteaalave yücedirعلو
5ammaşeylerden
6yuşrikuneonların ortak koştuklarıشرك
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah, gaybı/görünmeyeni ve görüneni de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yücedir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Görünmeyeni ve görüneni bilendir.* (Müşriklerin) ortak koştuklarından yücedir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Tüm sırları ve tanık olunanları Bilendir; onların ortak koştukları şeylerden yücedir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O, gizliyi de açığı da bilir. Onların şirk koştuklarından çok yücedir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Görünmeyeni de, görüneni de bilen odur. Allah, onların oluşturdukları ortaklardan uzaktır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Gizli gerçekleri ve görünenleri Bilendir; onların ortaklar koştuklarından çok yücedir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O, insan idrakinin algılamaktan aciz olduğu şeylerin de, algılayabildiği şeylerin de sırrına vakıftır: nitekim O, onların Zatına yakıştırdıkları her türlü ortaktan beridir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Gözle görülmeyeni de görüleni de bilendir O. Uzaktır onların ortak koştuklarından.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Gaybı ve müşahede edilebileni bilendir; onların ortak koştuklarından yücedir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah, gaybı da aşikar olanı da bilendir. O, onların koştukları ortaklardan çok yücedir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O kullarının algı ve tasavvurlarının erişemediği şeyleri de, onların akıl ve duyu yoluyla tanıklık edebildikleri şeyleri de künhüyle bilir; ve bunun içindir ki, onların Kendisine yakıştırdıkları her türlü eşten ve ortaktan mutlak olarak yücedir!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (91-92) Allah, hiçbir çocuk edinmemiştir. O'nunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı, her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da, görülen alemi de bilen Allah, onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O gayb-ü şehadetin alimi, binaenaleyh onların koştukları çok yüksek

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (O), görünmeyeni ve görüneni bilir; onların ortak koştukları şeylerden yücedir.

 • Gültekin Onan

  Gaybı ve müşahede edilebileni bilendir; onların ortak koştuklarından yücedir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Öyle Allah ki) gizliyi de, aşikarı da bilendir O. İşte O, (kafirlerin kendisine) katdıkları eşlerden (münezzehdir), çok yücedir.

 • İbni Kesir

  O, görüleni de, görülmeyeni de bilir. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  O, gizliyi de açığı da bilendir, onların koştukları şirklerden çok yücedir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Görünmeyen ve görünen, gizli ve aşikar her şeyi bilen Allah, onların iddia ettikleri şerikleri olmaktan yücedir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Gaybı da şehadeti de Bilen'dir.. . Onların ortak koşmalarından yücedir!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Tüm sırları ve tanık olunanları Bilendir; onların ortak koştukları şeylerden yücedir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O, gizliyi de açığı da bilir. Onların şirk koştuklarından çok yücedir.

 • Progressive Muslims

  The knower of the unseen and the seen. Be He exalted above what they set up.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The Knower of the Unseen and the Seen — and exalted above that to which they ascribe a partnership!

 • Aisha Bewley

  Knower of the Unseen and the Visible! May He be exalted above all they associate with Him!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The Knower of all secrets and declarations; be He exalted, far above having a partner.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Theknower of the unseen and the seen. Be He exalted above what they set up.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The knower of the unseen and the seen. Be He exalted above what they set up.