Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah sizin için, kendinizden eşler var etti ve eşlerden de çocuklar ve torunlar var etti. Temiz şeylerle rızıklandırdı. Hala batıla mı inanıyorlar? Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَن۪ينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِۜ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَۙ
Vallahu ceale lekum min enfusikum ezvacen ve ceale lekum min ezvacikum benine ve hafedeten ve rezakakum minet tayyibat, e fe bil batıli yu'minune ve bi ni'metillahi hum yekfurun.
#kelimeanlamkök
1vallahuAllah
2cealeyarattıجعل
3lekumsize
4min
5enfusikumkendi nefislerinizdenنفس
6ezvaceneşlerزوج
7ve cealeve yarattıجعل
8lekumsize
9min
10ezvacikumeşlerinizdenزوج
11benineoğullarبني
12ve hafedetenve torunlarحفد
13ve razekakumve sizi beslediرزق
14mine
15t-tayyibatigüzel rızıklarlaطيب
16efebil-batilihâlâ batıla mı?بطل
17yu'minuneinanıyorlarامن
18ve binia'metive ni'metineنعم
19llahiAllah'ın
20humonlar
21yekfurunenankörlük ediyorlarكفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı; eşlerinizden de sizin için çocuklar ve torunlar verdi ve sizi temiz gıdalarla rızıklandırdı. Onlar hala batıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah size kendi nefislerinizden eşler yaratmış, eşlerinizden de sizin için çocuklar ve torunlar yaratmış, (ayrıca) sizi temiz gıdalardan rızıklandırmıştır. Onlar, Allah'ın nimet(ler)ine nankörlük edip batıla mı inanıyorlar!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ve ALLAH kendi cinsinizden sizin için eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için çocuklar ve torunlar yarattı ve size güzel rızıklar verdi. Böyleyken onlar batılı gerçek diye onaylayıp ALLAH'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah sizin için, kendinizden eşler var etti ve eşlerden de çocuklar ve torunlar var etti. Temiz şeylerle rızıklandırdı. Hala batıla mı inanıyorlar? Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Size kendinizden eşler var eden, eşlerinizden de çocuklar ve torunlar var eden, size temiz rızıklar veren Allah'tır. Allah'ın nimetlerini görmezlikten gelerek batıla mı inanıyorsunuz?

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah, kendi eşeylerinizden size eşler yaratmış, eşlerinizden de size oğullar ve torunlar vermiş; temiz şeylerle de size geçimlikler vermiştir. Yine de gerçeğe aykırı şeylere inanarak, Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yine Allah size sizin cinsinizden eşler var etti; ve eşlerinizden sizin için çocuklar ve torunlar takdir etti; ve sizi temiz ve güzel şeylerle rızıklandırdı. Bütün bunlara rağmen bir yandan asılsız şeylere inanıp öte yandan Allah'ın nimetini inkar edecekler, öyle mi?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah size, kendi benliklerinizden eşler nasip etti. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar oluşturdu. Ve sizleri güzel ve temiz nimetlerle rızıklandırdı. Şimdi bunlar, batıla mı inanıyorlar? Ve bunlar, evet bunlar, Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı ve size eşlerinizden çocuklar ve torunlar yarattı ve sizi güzel şeylerden rızıklandırdı. Şimdi onlar, batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah sizlere kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden oğullar ve torunlar verdi ve sizi hoş hoş nimetlerle rızıklandırdı. Onlar, şimdi batıla inanıp da Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Size kendi cinsinizden eşler takdir eden; eşlerinizden de size çocuklar, torunlar veren; ve sizi(n hepinizi) temiz ve hoş şeylerle rızıklandıran Allah'tır. Hal böyleyken, insanlar kalkıp yine de asılsız, boş şeylere inanıp, Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü yapacaklar?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, size kendi cinsinizden eşler var etti. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Öyleyken onlar batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah size kendilerinizden zevceler de verdi ve size zevcelerinizden oğullar ve torunlar verdi ve sizi hoş hoş nı'metlerden merzuk buyurdu, şimdi batıla inanıyorlar da onlar Allahın nı'metine küfür mü ediyorlar?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı ve eşlerinizden de size oğullar ve torunlar yarattı ve sizi güzel rızıklarla besledi. Böyle iken onlar, batıla inanıp da Allah'ın ni'metine nankörlük mü ediyorlar?

 • Gültekin Onan

  Tanrı size kendi nefslerinizden eşler yarattı ve size eşlerinizden çocuklar ve torunlar yarattı ve sizi güzel şeylerden rızıklandırdı. Şimdi onlar batıla mı inanıyorlar ve Tanrı'nın nimetine küfür mü ediyorlar?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allah sizin için kendilerinizden çiftler yapdı. Size çiftlerinizden oğullar ve torunlar verdi ve sizi güzel güzel (nimetler) den rızıklandırdı. Şimdi baatıla inanıyorlar da onlar, Allahın ni'metlerine nankörlük mü ediyorlar?

 • İbni Kesir

  Allah sizin için kendinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar, torunlar varetti. Temiz şeylerden size rızık verdi. Böyleyken batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kendi canlarınızdan sizin için eşler kıldı Allah. Ve yine kendi eşlerinizden size oğullar ve torunlar vermiştir. Sizi temiz ve güzel rızıklarla rızıklandırmıştır. Buna rağmen batıla inanıp, Allah'ın nimetini inkar mı ediyor onlar?!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah kendilerinizden, insan kardeşlerinizden size eşler yarattı. Eşlerinizden size oğullar, torunlar verdi ve sizleri hoş, güzel gıdalarla besledi. Böyle iken onlar batıla inanıyor da Allah'ın bunca nimetlerini inkar mı ediyorlar?

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah sizin için kendi nefslerinizden eşler oluşturdu.. . Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar meydana getirdi. . . Sizi temiz gıdalarla besledi. . . (Durum bu iken kalkıp) aslı olmayana mı iman ediyorlar? Onlar Allah nimetine küfür mü ediyorlar?

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ve ALLAH kendi cinsinizden sizin için eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için çocuklar ve torunlar yarattı ve size güzel rızıklar verdi. Böyleyken onlar batıla inanıp ALLAH'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah sizin için, kendinizden eşler takdir etti ve o eşlerden de çocuklar ve torunlar takdir etti. Temiz şeylerle rızıklandırdı. Hala batıla mı inanıyorlar? Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

 • Progressive Muslims

  And God has made for you mates from amongst yourselves, and He has made from your mates children and grandchildren, and He has provided you from the good provisions. Do they believe in falsehood, while in God's favour they are denying

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And God has appointed for you from yourselves wives, and has appointed for you from your wives sons and grandsons, and has provided you of good things. Is it then in vanity that they believe, and the favour of God they deny

 • Aisha Bewley

  Allah has given you wives from among yourselves, and given you children and grandchildren from your wives, and provided good things for you. So why do they have iman in falsehood and reject the blessings of Allah,

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  And GOD made for you spouses from among yourselves, and produced for you from your spouses children and grandchildren, and provided you with good provisions. Should they believe in falsehood, and turn unappreciative of GOD's blessings?

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And God has made for you mates from among yourselves, and He has made from your mates sons and grandchildren, and He has provided you from the good provisions. Is it the falsehood that they believe in,while the favor of God they reject?

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God has made for you mates from amongst yourselves, and He has made from your mates children and grandchildren, and He has provided you from the good provisions. Do they acknowledge falsehood, while in God's favor they are denying?