Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah, sizin için, yarattığı şeylerden gölgeler yaptı. Sizin için dağlardan sığınaklar, sizi sıcaktan koruyacak giysiler ve şiddetli darbelerden koruyacak giysiler yaptı. Sizin üzerinizdeki nimetini işte böyle tamamlıyor. Umulur ki; böylece teslim olursunuz.

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَكْنَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَاب۪يلَ تَق۪يكُمُ الْحَرَّ وَسَرَاب۪يلَ تَق۪يكُمْ بَأْسَكُمْۜ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ
Vallahu ceale lekum mimma halaka zılalen ve ceale lekum minel cibali eknanen ve ceale lekum serabile tekikumul harra ve serabile tekikum be'sekum, kezalike yutimmu ni'metehu aleykum leallekum tuslimun.
#kelimeanlamkök
1vallahuAllah
2cealeyaptıجعل
3lekumsizin için
4mimma
5halekayarattıklarındanخلق
6zilalengölgelerظلل
7ve cealeve var ettiجعل
8lekumsizin için
9mine
10l-cibalidağlardaجبل
11eknanenoturulacak barınaklarكنن
12ve cealeve var eylediجعل
13lekumsizin için
14serabileelbiselerسربل
15tekikumusizi koruyanوقي
16l-harrasıcaktanحرر
17ve serabileve elbiselerسربل
18tekikumsizi koruyanوقي
19be'sekumsavaşınızdaباس
20kezalikeböyle
21yutimmutamamlıyorتمم
22nia'metehuni'metiniنعم
23aleykumsize
24leallekumumulur ki siz
25tuslimuneteslim (müslüman) olursunuzسلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah, yarattıklarından size gölgeler yapmış, dağlarda barınaklar var etmiş, sizi sıcaktan koruyacak giysiler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar yaratmıştır. İslam'a girip esenlik kazanasınız diye, size olan nimetini böyle tamamlıyor.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgeler var etmiştir. Dağlardan da sizin için barınaklar yaratmıştır. Sizi sıcaktan (ve soğuktan) koruyacak elbiseler ve (yine) savaşta sizi koruyacak elbiseler (zırhlar) yaratmıştır. İşte böylece (Allah) teslimiyet göstermeniz için üzerinize nimetini tamamlıyor.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ve ALLAH yarattığı şeylerden sizin için gölgeler oluşturdu. Sizin için dağları sığınak yaptı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve sizi savaşlarınızda koruyacak elbiseler hazırladı. Teslim olasınız diye nimetlerini size böyle tamamlıyor.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah, sizin için, yarattığı şeylerden gölgeler yaptı. Sizin için dağlardan sığınaklar, sizi sıcaktan koruyacak giysiler ve şiddetli darbelerden koruyacak giysiler yaptı. Sizin üzerinizdeki nimetini işte böyle tamamlıyor. Umulur ki; böylece teslim olursunuz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah, yarattığı bazı şeyleri size gölgelik yaptı. Dağlarda sığınaklar oluşturdu. Vücut ısısını koruyan elbiseler ile sizi zor durumlarda koruyan elbiseler yaptı. Allah size olan nimetini böyle tamamlar, belki O'na teslim olursunuz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah, yarattıklarından sizin için gölgelikler yaptı. Dağlarda barınaklar, sıcaktan koruyacak giysiler ve güçlü çarpışlardan koruyacak giysiler verdi. Üzerinizdeki nimetini, işte böyle tamamlıyor; belki teslim olursunuz diye.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yarattığı şeylerden kimilerini size gölgelik kılan; ve dağlardan size sığınaklar-korunaklar temin eden; yine siz hem sıcağa (ve soğuğa) karşı korunacak giysiler, hem de savaşlarınızın darbelerinden korunacak elbiseler (imal etme yeteneği) veren de Allah'tır. Size olan nimetlerini işte böyle tamamladı; belki (O'na) teslimiyetiniz (de tam) olur.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler oluşturdu. Dağlardan sizin için sığınak evler yaptı. Sizin için, sıcaktan koruyacak elbiselerle savaşta koruyacak elbiseler de yaptı. İşte nimetini üzerinizde böyle tamamlıyor ki, O'na teslim olup esenliğe ulaşabilesiniz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah, sizin için yarattığı şeylerden gölgeler kıldı. Dağlarda da sizin için barınaklar, siperler kıldı, sizi sıcaktan koruyacak elbiseler, sizi savaşınızda (zorluklara karşı) koruyacak giyimlikler de var etti. İşte O, üzerinizdeki nimetini böyle tamamlamaktadır, umulur ki teslim olursunuz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı; size dağlardan siperler yaptı; sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve sizi savaşta koruyacak giysiler yaptı. Böylece O, samimi müslüman olasınız diye, üzerinize olan nimetini tamamlayacaktır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve yarattığı bütün öteki şeyler arasında, size (çeşit çeşit) gölgelikler, sığınaklar ayıran; dağlarda gizlenme, saklanma yerleri bahşeden ve sizi sıcağa (ve soğuğa) karşı koruyacak elbiseler; (karşılıklı) saldırılarınıza karşı koruyacak (savaş) giysileri (yapma imkan ve becerisini) veren (de) Allah'tır. O size bahşettiği nimeti işte böyle her yönden tam tutmaktadır ki belki O'na boyun eğer de kurtulursunuz.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve dağlarda da sizin için barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar verdi. Böylece Allah, müslüman olasınız diye üzerinizde olan nimetini tamamlıyor.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah halkettiği şeylerden sizin için gölgeler yaptı ve sizin için dağlardan siperler yaptı, hem sizi sıcaktan vikaye edecek esvablar hem de harbde vikaye edecek esvablar yaptı, bu suretle üzerinizde olan ni'metini tamamlıyacak ki siz halıs müsliman olup selamet neşredesiniz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve sizin için dağlarda oturulacak barınaklar (mağaralar) var etti ve sizi sıcaktan koruyan elbiseler ve savaşta sizi koruyan elbiseler (zırhlar) var eyledi. Allah size ni'metini böyle tamamlıyor ki siz müslüman olup esenliğe eresiniz.

 • Gültekin Onan

  Tanrı, sizin için yarattığı şeylerden gölgeler kıldı. Dağlarda da sizin için barınaklar, siperler kıldı, sizi sıcaktan koruyacak elbiseler, sizi savaşınızda (zorluklara karşı) koruyacak giyimlikler de var etti. İşte O, üzerinizdeki nimetini böyle tamamlamaktadır, umulur ki teslim olursunuz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allah, yaratdıklarından sizin için gölgeler yaydı. Dağlardan size yuvalar, siperler yapdı. Haraaretden sizi koruyacak libaslar, harbde sizi vikaaye edecek (demirden) giyimler yapdı. İşte O, bu suretle üzerinizdeki ni'metini tamamlıyor. Taki (Ona) teslimiyyetle itaat edesiniz.

 • İbni Kesir

  Allah; yaratıklarından sizin için gölgeler yapmış, dağlarda sığınacağınız barınaklar var etmiş, sizi sıcaktan koruyacak elbiseler, harbde muhafaza edecek zırhlar vermiştir. Müslüman olasınız diye, size olan nimetini işte böylece tamamlamıştır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah yine sizin için yarattığı şeylerden gölgeler, dağlardan sığınaklar ve sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve tehlikeden koruyacak zırhlar vermiştir. Kendisine teslimiyet arzedesiniz diye, üzerinizdeki nimetini işte böyle tamamlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah yarattığı şeylerin bir kısmında size gölgelikler, dağlarda da sizin için barınaklar yaptı. Sizi sıcaktan ve soğuktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar var etti. Böylece Allah üzerinizdeki nimetlerini tamamlar ki O'na teslimiyetle itaat edesiniz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı ve sizin için dağlardan sığınıp barınılacak yerler oluşturdu; sizin için, sizi sıcaktan koruyan elbiseler ve savaşta koruyan zırhlar yarattı.. . İşte böylece üzerinize nimetini tamamlıyor ki müslimler olasınız!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ve ALLAH yarattığı şeylerden sizin için gölgeler oluşturdu. Sizin için dağları sığınak yaptı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve sizi savaşlarınızda koruyacak elbiseler hazırladı. Teslim olasınız diye nimetlerini size böyle tamamlıyor.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah, sizin için, yarattığı şeylerden gölgeler yaptı. Sizin için dağlardan sığınaklar, sizi sıcaktan koruyacak giysiler ve şiddetli darbelerden koruyacak giyisiler yaptı. Sizin üzerinizdeki nimetini işte böyle tamamlıyor. Umulur ki; böylece teslim olursunuz.

 • Progressive Muslims

  And God has made for you shade from what He created, and He made from the mountains a refuge for you, and He made for you garments which protect you from the heat, and garments which protect you from attack. It is such that He completes His blessing upon you, that you may surrender.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And God appointed for you of what He has created shades, and made for you of the mountains places of refuge, and made for you garments to protect you from the heat, and garments to protect you from your might. Thus does He complete His favour upon you, that you might submit.

 • Aisha Bewley

  Allah has made shaded places for you in what He has created and He has made shelters for you in the mountains and He has made shirts for you to protect you from the heat and shirts to protect you from each other’s violence. In that way He perfects His blessing on you so that hopefully you will become Muslims.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  And GOD provided for you shade through things which He created, and provided for you shelters in the mountains, and provided for you garments that protect you from heat, and garments that protect when you fight in wars. He thus perfects His blessings upon you, that you may submit.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And God has made for you shade from what He has created, and He has made from the mountains a refuge for you, and He has made for you garments which protect you from the heat, and garments which protect you from attack. It is such that He completes His blessings upon you, that perhaps you may submit.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God has made for you shade from what He created. He made from the mountains a refuge for you. He made for you garments which protect you from the heat, and garments which protect you from attack. It is such that He completes His blessing upon you, that you may peacefully surrender.