Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İşte bunlar, Allah'ın yasalarıdır. Kim Allah'a ve Resul'üne itaat ederse, onu içinden ırmaklar akan Cennetlere koyacak, orada sürekli olarak kalacaktır. İşte büyük başarı budur.

تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِۜ وَمَنْ يُطِـعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَاۜ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ
Tilke hududullah. Ve men yutııllahe ve resulehu yudhılhu cennatin tecri min tahtihal enharu halidine fiha. Ve zalikel fevzul azim.
#kelimeanlamkök
1tilkebunlar
2hududusınırlarıdırحدد
3llahiAllah'ın
4ve menkim
5yutiiita'at ederseطوع
6llaheAllah'a
7ve rasulehuve Elçisineرسل
8yudhilhu(Allah onu) sokarدخل
9cennatincennetlereجنن
10tecriakanجري
11min
12tehtihaaltlarındanتحت
13l-enharuırmaklarنهر
14halidinesürekli kalacaklarıخلد
15fihaiçinde
16ve zalikeişte budur
17l-fevzubaşarıفوز
18l-azimubüyükعظم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bunlar Allah tarafından konulan sınırlardır. Kim Allah'a ve Peygamber'ine itaat ederse Allah onu, içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır; orada süreli kalacaklardır. İşte büyük kurtuluş budur.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İşte şu(nlar), Allah'ın (koyduğu) sınırlarıdır. Kim Allah'a ve Elçisine gönülden itaat ederse, (Allah) onu, içinde ebedî kalıcılar olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte bu, büyük kurtuluştur.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bunlar ALLAH'ın yasalarıdır. ALLAH'a ve elçisine uyanları içinden ırmaklar akan bahçelere yerleştirir. Orada sürekli kalırlar. Bu, en büyük başarıdır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İşte bunlar, Allah'ın yasalarıdır. Kim Allah'a ve Resul'üne itaat ederse, onu içinden ırmaklar akan Cennetlere koyacak, orada sürekli olarak kalacaktır. İşte büyük başarı budur.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlarıdır. Allah'a ve elçisine kim itaat ederse onu, ölümsüz olarak kalacağı ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. En büyük kurtuluş işte budur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İşte bunlar, Allah'ın sınırlarıdır. Allah'a ve O'nun elçisine kim bağlı kalırsa, altlarından ırmaklar akan, sürekli kalacakları cennetlere onu yerleştirecektir. En büyük başarı, işte budur.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bütün bunlar Allah tarafından çizilen sınırlardır. Kim Allah'a ve Rasulü'ne uyarsa, Allah onları içerisinde yerleşip kalacakları zemininden ırmaklar çağlayan cennetlere koyar; işte muhteşem kazanç da budur.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve onun resulüne itaat ederse Allah onu, altından nehirler akan cennetlere, orada sürekli kalıcılar halinde, sokar. İşte bu, en büyük başarıdır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bunlar, Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse, onu altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İşte bütün bu hükümler, Allah'ın çizdiği sınırlardır. Her kim Allah'a ve O'nun peygamberine itaat ederse, Allah onu içlerinde sonsuza dek oturmak üzere, altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Bu ise büyük kurtuluştur!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bunlar Allah tarafından konulan sınırlardır. Kim Allah'a ve Elçisi'ne tabi olursa, Allah onu, mesken olarak içinden ırmaklar akan hasbahçelere koyacaktır; bu büyük bir mazhariyettir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İşte bu (hükümler) Allah'ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İşte bütün bu ahkam Allahın kesdiği hududdur, ve her kim Allah ve Resulüne itaat ederse Allah onu altından ırmaklar akar cennetlere koyar, içlerinde ebedi kalmak üzre onları, bu ise o fevzi azimdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve Elçisine ita'at ederse Allah onu, altlarından ırmaklar akan, içinde sürekli kalacakları cennetlere sokar. İşte büyük başarı budur.

 • Gültekin Onan

  Bunlar, Tanrı'nın sınırlarıdır. Kim Tanrı'ya ve elçisine itaat ederse, onu altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İşte bunlar Allahın sınırlarıdır. Kim Allaha ve peygamberine itaat ederse (Allah) onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar ki onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Bu, en büyük bir kurtuluş (ve seadet) dir.

 • İbni Kesir

  İşte bunlar; Allah'ın hudududur. Kim, Allah'a ve O'nun elçisine itaat ederse; Allah onu, altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İşte bu; en büyük kurtuluştur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Kim Allah'a ve resulüne itaat ederse, (Allah, o kimseyi) içinde ebedi kalacağı alt kısmından ırmakların aktığı cennetlere girdirir. Bu da en büyük kurtuluştur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve resulüne itaat ederse Allah onu, içinden ırmaklar akan cennetlere ebedi kalmak üzere yerleştirir. İşte en büyük başarı da budur.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Bunlar, Allah'ın hükmü olan sınırlardır. Kim Allah'a ve Rasulüne tabi olursa, onu altında ırmaklar akan cennetine sonsuza dek yaşamak üzere sokar. İşte bu aziym kurtuluştur.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bunlar ALLAH'ın yasalarıdır. ALLAH'a ve elçisine uyanları içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Orada sürekli kalırlar. Bu, en büyük başarıdır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İşte bunlar, Allah'ın yasalarıdır. Kim Allah'a ve Rasul'üne itaat ederse, onu içinden ırmaklar akan Cennetlere koyacak, orada sürekli olarak kalacaktır. İşte büyük başarı budur.

 • Progressive Muslims

  These are God's limits, and whoever obeys God and His messenger, He will admit him to gardens with rivers flowing beneath, eternally abiding therein. This is the greatest victory.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those are the limits of God. And whoso obeys God and His messenger, He will make him enter gardens beneath which rivers flow, they abiding eternally therein; and that is the Great Achievement.

 • Aisha Bewley

  These are Allah’s limits. As for those who obey Allah and His Messenger, We will admit them into Gardens with rivers flowing under them, remaining in them timelessly, for ever. That is the Great Victory.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  These are GOD's laws. Those who obey GOD and His messenger, He will admit them into gardens with flowing streams, wherein they abide forever. This is the greatest triumph.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  These are the boundaries of God, and whoever obeys God and His messenger, He will admit him to estates with rivers flowing beneath them, abiding therein. This is the great triumph.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  These are God's limits, and whoever obeys God and His messenger, He will admit him to gardens with rivers flowing beneath, eternally abiding therein. This is the greatest victory.