Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İman edip sonra küfreden, sonra iman edip, tekrar küfreden; sonra küfründe ileri gidenleri , Allah ne affedecek ne de doğru yola iletecektir.

اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ اٰمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَب۪يلاًۜ
İnnellezine amenu, summe keferu, summe amenu, summe keferu, summezdadu kufran lem yekunillahu li yagfira lehum ve la li yehdiyehum sebila.
#kelimeanlamkök
1inneşüphesiz
2ellezineo kimseler
3amenuinandılarامن
4summesonra
5keferuinkar ettilerكفر
6summesonra
7amenuinandılarامن
8summeyine
9keferuinkar ettilerكفر
10summesonra
11zdaduarttıزيد
12kufraninkarlarıكفر
13lem
14yekunideğildirكون
15llahuAllah
16liyegfirabağışlayacakغفر
17lehumonları
18ve la
19liyehdiyehumiletmeyecektirهدي
20sebilen(doğru) yolaسبل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İman edip sonra inkar edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını arttıranları Allah ne bağışlayacak, ne de onları doğru yola iletecektir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki iman edip sonra inkâr edenler, sonra yine iman edip tekrar inkâr edenler, sonra da inkârlarını artıranlar var ya, Allah (işte) onları bağışlamayacak ve onları doğru yola ulaştırmayacaktır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gerçeği onaylayıp sonra inkar eden, tekrar gerçeği onaylayıp tekrar inkar eden ve daha sonra inkarlarında ileri giden kimseleri ALLAH affetmeyecek ve onlara yol göstermeyecek.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İman edip sonra küfreden, sonra iman edip, tekrar küfreden; sonra küfründe ileri gidenleri, Allah ne affedecek ne de doğru yola iletecektir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  O kimseler ki önce inanıp güvendiler, sonra ayetleri görmezden gelip kafir oldular, sonra tekrar inandılar, sonra yine kafir oldular, sonra da kafirlikte ileri gittiler; Allah böylelerini ne bağışlayacak ne de yola getirecektir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Aslında, inandılar; sonra nankörlük ettiler. Sonra inandılar; sonra nankörlük ettiler. Ardından, nankörlüklerini artırdılar. Allah, onları bağışlamayacak; doğru yola da eriştirmeyecektir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İman edip sonra inkara yönelen ve tekrar iman eden ve ardından inkara saplanan ve en sonunda saplandığı inkara boğazına kadar gömülenlere gelince: Allah onları affetmeyecek ve doğru yola ulaştırmayacaktır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlar ki inandılar, sonra küfre saptılar; yine inandılar, tekrar küfre saptılar, sonra da küfrü artırdılar; işte Allah onları affetmeyecek, onları hiçbir yola kılavuzlamayacaktır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Gerçek şu, iman edip sonra inkara sapanlar, sonra yine iman edip sonra inkara sapanlar sonra da inkarları artanlar... Allah onları bağışlayacak değildir, onları doğru yola da iletecek değildir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İman ettikten sonra küfre gidenleri, sonra yine iman edip tekrar küfre gidenleri, sonra da küfürde ileri gidenleri Allah ne affedecek, ne de doğru bir yola çıkaracaktır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İman edip sonra hakikati inkar eden ve tekrar iman edip yeniden hakikati inkar eden ve sonra hakikati inkar etmedeki inatlarına boyun eğenlere gelince, Allah onları bağışlamayacak ve hiçbir şekilde doğru yola eriştirmeyecektir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileri gidenler var ya; Allah, onları bağışlayacak da değildir, doğru yola iletecek de değildir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  şunlarki iyman ettiler, sonra tuttular küfre gittiler, sonra yine iyman ettiler, sonra yine küfre gittiler, sonra da küfürde ileri gittiler Allah onları mağfiret edecek de değil, doğru bir yola çıkaracak da değildir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar ki inandılar, sonra inkar ettiler; daha sonra yine inandılar, yine inkar ettiler, sonra inkarları arttı; işte Allah onları ne bağışlayacak, ne de doğru yola iletecektir.

 • Gültekin Onan

  Gerçek şu, inanıp / inandıktan sonra küfredenler, sonra yine inanıp / inandıktan sonra küfredenler, sonra da küfürleri artanlar... Tanrı onları bağışlayacak değildir, onları doğru yola da iletecek değildir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hakıykat, iman edib de sonra küfre sapanlar, sonra yine iman ederek küfre dönenler, sonra da küfürlerinden ileri gidenler (yok mu?) Allah onları yarlığayacak değildir. Onları (doğru) bir yola iletecek de değildir.

 • İbni Kesir

  Doğrusu inanıp sonra küfür edenleri, sonra inanıp tekrar küfür edenleri, sonra da küfürleri artmış olanları Allah bağışlamayacaktır. Onları doğru yola da eriştirmeyecektir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İman edip ardından kafir olanlar sonra tekrar iman edip, daha sonra da kafir olup, küfürlerini artıranları Allah bağışlamayacaktır ve onlara bir yol da göstermeyecektir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlar ki iman ettikten sonra inkar ettiler. Sonra tekrar iman edip sonra inkar ettiler. Sonra da inkarlarını artırdılar... İşte onları Allah ne affeder, ne de doğru yola çıkarır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Muhakkak ki, (önce) iman edip de sonra inkar eden, sonra tekrar (geçici olarak) iman edip, sonra (yine) inkarcı olan, (nihayet) küfrü arttıranlara gelince; Allah onları ne mağfiret eder ve ne de onları bir yola hidayet eder.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnanıp sonra inkar eden, tekrar inanıp tekrar inkar eden ve daha sonra inkarlarında ileri giden kimseleri ALLAH affetmeyecek ve onlara yol göstermeyecek

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İman edip sonra inkar eden, sonra iman edip, tekrar inkar eden; sonra inkarında ileri gidenleri, Allah ne affedecek ne de doğru yola iletecektir.

 • Progressive Muslims

  Those who believe, then reject, then believe, then reject, then they increase in rejection; God was neither to forgive them nor to guide them to the path.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those who heed warning; then deny; then believe; then deny; then increase in denial: God will not forgive them, nor guide them on a path.

 • Aisha Bewley

  As for those who have iman and then return to kufr, and then again have iman and then return to kufr, and then increase in kufr, Allah will not forgive them or guide them on any path.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Surely, those who believe, then disbelieve, then believe, then disbelieve, then plunge deeper into disbelief, GOD will not forgive them, nor will He guide them in any way.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Those who believed, then rejected, then believed, then rejected, then they increased in rejection; God was not to forgive them nor to guide them to the path.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who acknowledge, then reject, then acknowledge, then reject, then they increase in rejection; God was neither to forgive them nor to guide them to the path.