Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'ı ve resullerini küfredenler, Allah ile resullerinin arasını ayırmak isterler: "Bir kısmına inanır bir kısmına inanmayız. " derler. Böylece, arada bir yol tutmak isterler.

اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِه۪ وَيُر۪يدُونَ اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِه۪ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍۙ وَيُر۪يدُونَ اَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذٰلِكَ سَب۪يلاًۙ
İnnellezine yekfurune billahi ve rusulihi ve yuridune en yuferriku beynallahi ve rusulihi ve yekulune nu'minu bi ba'din ve nekfuru bi ba'dın, ve yuridune en yettehızu beyne zalike sebila.
#kelimeanlamkök
1inneşüphesiz
2ellezineokimseler ki
3yekfuruneinkar ederlerكفر
4billahiAllah'ı
5ve rusulihive elçileriniرسل
6ve yuriduneve isterlerرود
7en
8yuferrikuayırmakفرق
9beynearasınıبين
10llahiAllah
11ve rusulihiile elçilerininرسل
12ve yekuluneve derlerقول
13nu'minuinanırızامن
14bibea'dinkimineبعض
15ve nekfuruve inkar ederizكفر
16bibea'dinkiminiبعض
17ve yuriduneve isterlerرود
18en
19yettehizututmakاخذ
20beynearasındaبين
21zalikebunun (ikisinin)
22sebilenbir yolسبل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  - Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isteyenler, "Kimine inanırız, kimini inkar ederiz" diyenler, inanmakla inkarın arasında bir yol tutmak isteyenler var ya; işte onlar gerçek kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah'ı ve elçilerini inkâr edenler ve Allah ile elçilerini birbirinden ayırmak isteyip "Bir kısmına iman eder, bir kısmını inkâr ederiz!" deyip (iman ile küfür) arasında bir yol tutmak isteyenler var ya,

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'a ve elçisine karşı çıkanlar, ALLAH ile elçilerinin arasını ayırmak isteyenler, "Bir kısmını gerçek olarak onaylayıp bir kısmını inkar ederiz" diyenler ve bu ikisi arasında bir yol edinmek isteyenler...

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah'ı ve resullerini küfredenler, Allah ile resullerinin arasını ayırmak isterler: "Bir kısmına inanır bir kısmına inanmayız." derler. Böylece, arada bir yol tutmak isterler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah ile elçilerinin arasını ayırma isteği ile Allah'ı ve elçilerini görmezlik eden; birine inanır diğerini tanımayız diyen ve ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler,

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Aslında, Allah'ı ve O'nun elçilerini inkar ederler. Allah ile O'nun elçilerinin arasını ayırmak isterler. "Bir bölümüne inanırız; bir bölümünü inkar ederiz!" derler. İkisi arasında, işte böyle bir yol tutturmak isterler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah ile elçilerinin arasında ayrım yaparak Allah'ı ve elçilerini inkar edenlerle, "bazılarına inanır bazılarını inkar ederiz" diyerek iman ile inkar arasında bir yol tutturmak isteyenler var ya:

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlar ki Allah'ı ve O'nun resullerini inkar ederler, Allah'la O'nun resulleri arasını açmak isterler de "bir kısmına inanırız, bir kısmını inkar ederiz" derler; böylece imanla inkar arasında bir yol tutmak isterler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah'ı ve elçilerini (tanımayıp) inkar eden, Allah ile elçilerinin arasını ayırmak isteyen, "Bazısına inanırız, bazısını tanımayız" diyen ve bu ikisi arasında bir yol tutturmak isteyenler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah'a ve peygamberlerine inanmayanlar, Allah'ı tanıyıp peygamberleri tanımayarak aralarında ayırım yapmak isteyenler, "Peygamberlerin kimine inanırız, kimine inanmayız." diyerek küfür ile iman arasında bir yol tutmak isteyenler,

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah(a inanmak) ile elçileri(ne inanmak) arasında ayrım yaparak Allahı ve elçilerini inkar edenler ile "Birisine inanır, ama diğerini inkar ederiz!" diyenler ve arada bir yol tutanlar;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (150-151) Şüphesiz, Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, "(Peygamberlerin) kimine inanırız, kimini inkar ederiz" diyenler ve böylece bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isteyenler var ya; işte onlar gerçekten kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O kimseler ki ne Allahı tanırlar ne Peygamberlerini ve o kimseler ki Allahı tanımak lakin Peygamberlerini tanımayıb ayırmak isterler, ve o kimseler ki Peygamberlerin ba'zısına inanırız ba'zısını tanımayız derler ve böyle küfr ile iyman arasında bir yol tutmak isterler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar ki Allah'ı ve elçilerini inkar ederler, Allah ile elçilerinin arasını ayırmak isterler, "Kimine inanırız, kimini inkar ederiz!" derler; bu ikisinin (inanmakla inkarın) arasında bir yol tutmak isterler.

 • Gültekin Onan

  Tanrı'ya ve elçilerine küfreden, Tanrı ile elçilerinin arasını ayırmak isteyen, "Bazısına inanırız, bazısına küfrederiz" diyen ve bu ikisi arasında bir yol tutturmak isteyenler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (150-151) Allahı ve peygamberlerini inkar ederek kafir olan, bir de Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak istiyen (Allaha inanıb peygamberlerine inanmayan), "(Bunlardan) kimine inanırız, kimini inkar ederiz" diyen ve böylece (küfr ile iman) arasında bir yol tutmıya yeltenen kimseler (yok mu?) işte onlar gerçek kafirlerin ta kendileridir. Biz o kafirlere hor ve hakir edici bir azab hazırlamışızdır.

 • İbni Kesir

  Doğrusu Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isteyenler, bir kısmına inanır, bir kısmını da inkar ederiz, diyerek bu ikisinin arasında yol tutmak isteyenler;

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'ı ve resullerini tanımayan, Allah ile Resullerinin arasını ayırmak isteyen "Bir kısmına inanır; bir kısmını inkar ederiz" diyerek (iman ile küfür) arasında bir yol tutmak isteyenler...

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (150-151) O kimseler ki ne Allah'ı tanırlar ne resullerini ve o kimseler ki Allah'ı tanıdığını iddia edip resullerini tanımayarak, Allah ile resullerini birbirinden ayırmak isterler. Ve o kimseler ki "resullerin bazısına iman ederiz, bazısını reddederiz" derler ve böylece iman ile küfür arasında bir yol tutmak isterler. İşte bunlar gerçek kafirlerin ta kendileridir. Biz de kafirler için zelil ve perişan eden bir ceza hazırladık.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah ve Rasullerini inkar edenler, Allah ile Rasullerinin arasını ayırmak isterler. "Bazısına iman edip bazısını inkar ederiz" derler. Arada bir yol edinmek isterler. (Ayrıca şöyle de değerlendirilebilir: Allah Esma'sının açığa çıkması anlamındaki 'İrsaliyet' hakikat ve kavramından uzaklaşıp; gökteki tanrı ile yerden seçtiği peygamber anlayışını yaymak isterler. )

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'a ve elçisine karşı çıkanlar, ALLAH ile elçilerinin arasını ayırmak isteyenler, 'Bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederiz,' diyenler ve bu ikisi arasında bir yol edinmek isteyenler...

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah'ı ve rasullerini inkar edenler, Allah ile rasullerinin arasını ayırmak isterler: "Bir kısmına inanır bir kısmına inanmayız." derler. Böylece, arada bir yol tutmak isterler.

 • Progressive Muslims

  Those who rejected God and His messengers, and they want to make a distinction between God and His messengers, and they Say: "We believe in some and reject some!", and they desire to take a path in-between.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those who deny God and His messengers and wish to make a distinction between God and His messengers, and say: “We believe in some and deny some,” and wish to choose a path in-between:

 • Aisha Bewley

  Those who reject Allah and His Messengers and desire to cause division between Allah and His Messengers, saying, ‘We have iman in some and reject the others,’ wanting to take a pathway in between,

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who disbelieve in GOD and His messengers, and seek to make distinction among GOD and His messengers, and say, "We believe in some and reject some," and wish to follow a path in between;

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Those who rejected God and His messengers, and they want to make a separation between God and His messengers, and they say: "We believe in some and reject some!" And they desire to take a path in-between.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who rejected God and His messengers, and they want to make a distinction between God and His messengers, and they say, "We acknowledge some and reject some!", and they desire to take a path in-between.