Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ancak, onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve Mü'minler, sana ve senden önce indirilene inanırlar. Salatı ikame edenler, zekatı yapanlar, Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman edenler; işte onlara büyük bir ödül vereceğiz.

لٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَٓا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَٓا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُق۪يم۪ينَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۜ اُو۬لٰٓئِكَ سَنُؤْت۪يهِمْ اَجْراً عَظ۪يماً۟
Lakinir rasihune fil ilmi minhum vel mu'minune yu'minune bi ma unzile ileyke ve ma unzile min kablike vel mukimines salate vel mu'tunez zekate vel mu'minune billahi vel yevmil ahir. Ulaike se nu'tihim ecran azima.
#kelimeanlamkök
1lakinifakat
2r-rasihunederinleşmiş olanlarرسخ
3fi
4l-ilmiilimdeعلم
5minhumiçlerinden
6velmu'minuneve mü'minlerامن
7yu'minuneinanırlarامن
8bimaşeye
9unzileindirilenنزل
10ileykesana
11ve mave şeye
12unzileindirilenنزل
13min
14kablikesenden önceقبل
15velmukimineO ayakta tutanlarقوم
16s-salatesalatıصلو
17velmu'tuneverenlerاتي
18z-zekatezekatıزكو
19velmu'minuneinananlar var yaامن
20billahiAllah'a
21velyevmive gününeيوم
22l-ahiriahiretاخر
23ulaikeişte onlara
24senu'tihimvereceğizاتي
25ecranbir mükafatاجر
26azimenbüyükعظم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Fakat içlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman edenler, namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya; işte onlara pek yakında büyük ödül vereceğiz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Fakat içlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler, sana indirilene ve senden önce indirilen(ler)e iman eden, namazı kılan, zekâtı veren, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara ileride büyük bir ödül vereceğiz.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ancak aralarındaki derin ilim sahipleri ve iman edenler, sana indirileni ve senden önce indirilenleri onaylar. Salatı gözetir, zekatı verir, ALLAH'ı ve ahiret gününü onaylarlar; bunlara büyük bir ödül vereceğiz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ancak, onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve Mü'minler, sana ve senden önce indirilene inanırlar. Salatı ikame edenler, zekatı yapanlar, Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman edenler; işte onlara büyük bir ödül vereceğiz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Fakat onlardan sağlam bilgi sahibi dürüst kimseler ile müminler, sana indirilene ve senden önce indirilmiş olanlara inanır; namazı tam kılar, zekatı verir, Allah'a ve ahiret gününe inanıp güvenirler. İşte onlara büyük bir ödül vereceğiz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Fakat onların bilgide derinleşmiş olanları ve inananlar, hem sana indirilene hem de senden önce indirilene inanırlar. Namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve Sonsuz Yaşam Günü'ne inananlar; işte onlara, büyük bir ödül vereceğiz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Lakin içlerinde ilimde derinleşmiş olanlara, sana ve senden önce indirilene iman edenlere, özellikle de namazı istikamet üzre diriltenlere, zekatı gönülden gelerek verenlere, Allah'a ve Ahiret Günü'ne inananlara; işte bunlara, zamanı gelince muazzam bir ödül bahşedeceğiz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ama onların ilimde derinleşmiş olanları ve müminler, sana indirelene de senden önce indirilene de inanırlar. Namazı kılıcıdırlar, zekatı vericidirler, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İşte bunlara yakında büyük bir ödül vereceğiz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ancak onlardan ilimde derinleşenler ile mü'minler, sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar; işte bunlar, Biz bunlara büyük bir ecir vereceğiz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Fakat içlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ve inananlar, senden önce indirilenle birlikte sana indirilene de iman ediyorlar. Özellikle namaza devam edenlerle zekat verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar yok mu, işte onlara yarın büyük bir mükafat vereceğiz.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İçlerinden bilgide derinleşmiş olanlara, sana ve senden öncekilere indirilmiş olana iman edenlere, (özellikle) namazlarında dikkatli ve devamlı olanlara, karşılık beklemeden harcayanlara, Allaha ve Ahiret Gününe inananlara gelince; işte Biz, bunlara büyük bir mükafat bahşedeceğiz.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve mü'minler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. O namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Lakin içlerinden ilimde rüsuhu olanlarla mü'minler senden evvel indirilenle beraber sana indirilene de iyman ediyorlar, hele o namaza devam eden kullarıma bak, onlar ve zekat verenler, Allaha ve Ahıret gününe inanan bütün mü'minler işte hep bunlara yarın azim bir ecir vereceğiz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Fakat içlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ve mü'minler, sana indiriline ve senden önce indirilene inanırlar. O namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz!

 • Gültekin Onan

  Ancak onlardan ilimde derinleşenler ile inançlılar, sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler, Tanrı'ya ve ahiret gününe inançlı olanlar; işte bunlar, biz bunlara büyük bir ecir vereceğiz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Şu kadar ki onlardan ilimde yüksek payeye erenlerle mü'minler, (gerek) sana indirilen (Kur'an-ı Kerim) e, (gerek) senden evvel indirilen (kitab) lara iman ederler. (Onlar) namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler, Allaha ve ahiret gününe inananlardır. İşte onlar (böyle) Biz onlara çok büyük bir ecir vereceğiz.

 • İbni Kesir

  Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve mü'minler; sana indirilen kitaba ve senden önce indirilmiş olanlara inanırlar. Namaz kılanlara, zekat verenlere, Allah ve ahiret gününe inannalara elbette büyük bir mükafat vereceğiz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Fakat onlardan ilimde derinleşip sana indirilene, senden önce indirilenlere iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekat veren müminlere, Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olanlara işte onlara, çok büyük bir mükafat vereceğiz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Fakat onlardan geniş ilmi olanlar ile müminler, hem sana indirilen Kur'an'a, hem de senden önce indirilen kitaplara iman ederler. O namaz kılanlar, zekat verenler, Allah'a ve ahirete hakkıyla iman edenler var ya, işte onlara yarın büyük mükafat vereceğiz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İçlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ile iman edenler, senden önce inzal olanla birlikte sana inzal olana da iman ederler. Salatı ikame eden ve zekatı veren; "B" harfindeki anlam kapsamınca Allah'a ve gelecekte yaşanacak sürece iman edenlere gelince.. . Onlara aziym bir mükafat vereceğiz.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ancak aralarındaki derin ilim sahipleri ve inananlar, sana indirilene ve senden önce indirilen(ler)e inanır. Namazı gözetir, zekatı verir, ALLAH'a ve ahiret gününe inanırlar; bunlara büyük bir ödül vereceğiz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ancak, onlardan ilimde derinleşmiş olanlar, sana ve senden önce indirilene iman eden mü'minler, salatı ikame edenler, zekatı verenler, Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman edenler var ya işte onlara gelecekte büyük bir ödül vereceğiz.

 • Progressive Muslims

  But those of them who are firm in knowledge, as well as the believers, they believe in what was sent down to you and what was sent down before you; and those who hold the contact-method, and those who contribute towards betterment, and those who believe in God and the Last Day; to these We will give them their reward greatly.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  But those firm in knowledge and the believers among them believe in what is sent down to thee, and what was sent down before thee, as do the upholders of the duty, and the renderers of the purity, and the believers in God and the Last Day — those will We give a great reward.

 • Aisha Bewley

  But those of them who are firmly rooted in knowledge, and the muminun, have iman in what has been sent down to you and what was sent down before you: those who establish salat and pay zakat, and have iman in Allah and the Last Day – We will pay such people an immense wage.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  As for those among them who are well founded in knowledge, and the believers, they believe in what was revealed to you, and in what was revealed before you. They are observers of the Contact Prayers (Salat), and givers of the obligatory charity (Zakat); they are believers in GOD and the Last Day. We grant these a great recompense.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  But those of them who are well founded in knowledge, and the believers, they believe in what was sent down to you and what was sent down before you; and those who hold the contact prayer, and those who contribute towards purification, and those who believe in God and the Last Day; to these We will give them their recompense greatly.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  But those of them who are firm in knowledge, as well as those who acknowledge, they acknowledge what was sent down to you and what was sent down before you; and those who observe the contact prayer, and those who contribute towards betterment, and those who acknowledge God and the Last day; to these We will give them their reward greatly.