Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ama Allah'a inanıp ona sımsıkı tutunanlara gelince, onları, yakında Kendi lütfundan, rahmetinin içine koyacak ve onları kendisine varan dosdoğru yola iletecektir.

فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوا بِه۪ فَسَيُدْخِلُهُمْ ف۪ي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍۙ وَيَهْد۪يهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطاً مُسْتَق۪يماًۜ
Fe emmallezine amenu billahi va'tesamu bihi fe se yudhıluhum fi rahmetin minhu ve faldın, ve yehdihim ileyhi sıratan mustekima .
#kelimeanlamkök
1feemmagelince
2ellezinekimselere
3amenuinanan(lara)امن
4billahiAlah'a
5vea'tesamuve yapışanlaraعصم
6bihiO'na
7feseyudhiluhumsokacaktırدخل
8fi-in içine
9rahmetinbir rahmet-رحم
10minhukendinden
11ve fedlinve lutfunفضل
12ve yehdihimve onları iletecektirهدي
13ileyhikendisine varan
14siratenbir yolaصرط
15mustekimendoğruقوم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah'a iman edenlere ve O'na sımsıkı sarılanlara gelince; Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf içine daldıracak ve onları dosdoğru bir yol ile kendine yöneltecektir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah'a iman edip O'na (vahyine) sımsıkı sarılanlara* gelince, (Allah) onları kendinden bir merhamete ve lütfa koyacaktır; onları kendine (varan) doğru yola ulaştıracaktır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ı onaylayıp O'na sarılanları ise kendi rahmetine ve lütfuna kabul edecek, onları dosdoğru bir yola sokarak kendisine yöneltecektir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ama Allah'a inanıp ona sımsıkı tutunanlara gelince, onları, yakında Kendi lütfundan, rahmetinin içine koyacak ve onları kendisine varan dosdoğru yola iletecektir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah, kendisine inanıp güvenen ve o Nur'a (Kur'an'a) sıkı sarılanları ikramı ve bol nimeti ile kuşatacak ve onları kendine götüren doğru bir yola yönlendirecektir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Sonunda, Allah'a inananları ve O'na sarılanları, Kendisinden bir rahmet ve lütuf içine yerleştirecek ve onları dosdoğru yol ile Kendisine eriştirecektir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah'a iman eden ve O'nun (vahyine) sımsıkı sarılanlara gelince: Allah onları rahmet ve ihsanına gark edecek ve dosdoğru bir yolla Kendisine yöneltecektir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah'a inanıp O'na sarılanları O, kendisinden bir rahmetin ve lütfun içine sokacak ve onları kendisine ulaşan dosdoğru bir yola kılavuzlayacaktır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İşte Allah'a iman edenler ve O'na sarılanlar, onları kendisinden olan bir rahmetin ve bir fazlın içine yerleştirecektir ve onları Kendisine varan dosdoğru bir yola yöneltip iletecektir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kim Allah'a iman edip buna sarılırsa, yarın Allah onları kendi katında mutlak bir rahmet içine koyacak, bol nimetine kavuşturacak bir de onları, doğru kendisine varan bir yolun yolcusu edecek.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allaha iman edenlere ve Ona sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları rahmeti ve lütfu ile kuşatacak ve dosdoğru bir yol ile Kendisine yöneltecektir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanları ise (Allah), kendisinden bir rahmet ve lütfa kavuşturacak ve onları kendisine varan doğru bir yola iletecektir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İmdi kimler Allaha iyman edib buna sarılırlarsa yarın onları tarafı İlahisinden mutlak bir rahmet içine koyacak bir de fazl, ve onları doğru kendisine varan bir yolun yolcusu edecek

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Alah'a inanıp O'na yapışanları (Allah), kendinden bir rahmetin ve lutfun içine sokacak ve onları kendisine varan doğru bir yola iletecektir.

 • Gültekin Onan

  İşte Tanrı'ya inananlar ve O'na sarılanlar, onları kendisinden olan bir rahmetin ve bir fazlın içine yerleştirecektir ve onları kendisine varan dosdoğru bir yola yöneltip iletecektir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İşte Allaha iman edib de Ona sarılanlar (yok mu?) Onları (Allah) kendisinden bir rahmetin ve lütf-ü inayetin içine sokacak ve onları kendisine (giden) doğru bir yola götürecekdir.

 • İbni Kesir

  Allah'a iman edenleri ve O'na sarılanları; Allah rahmetine ve bol nimetine kavuşturacaktır. Onları, kendisine götüren doğru yola eriştirecektir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah, kendisine iman edip, Kur'an'a sarılanları rahmetine ve bol nimetlerine girdirecek ve onları kendisine (götüren) dosdoğru bir yola iletecektir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanları ise O, tarafından bir rahmet ve geniş bir nimet içine yerleştirecek ve onları, Kendisine varan doğru yola koyacaktır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Esma'sıyla her şeyin aslı olan Allah'a iman edip, O'na hakikatleri olarak sımsıkı tutunanlara gelince, onları HU'dan bir rahmetin ve fazlın içine sokacak ve onları kendisine varan sırat-ı müstakime hidayetleyecektir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'a inanıp O'na sarılanları ise kendi rahmetine ve lütfuna kabul edecek, onları dosdoğru bir yola sokarak kendisine yöneltecektir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ama Allah'a inanıp ona sımsıkı tutunanlara gelince, onları, yakında Kendi lütfundan, rahmetinin içine koyacak ve onları kendisine giden dosdoğru yola iletecektir.

 • Progressive Muslims

  As for those who believe in God and hold fast to Him, He will admit them in a mercy from Him and a bounty, and He will guide them to Himself, a Straight Path.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Then as for those who believe in God and hold fast to Him: He will make them enter into mercy from Him, and bounty; and He will guide them to Him by a straight path.

 • Aisha Bewley

  As for those who have iman in Allah and hold fast to Him, He will admit them into mercy and favour from Him and will guide them to Him on a straight path.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who believe in GOD, and hold fast to Him, He will admit them into mercy from Him, and grace, and will guide them to Him in a straight path.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  As for those who believe in God and hold fast to Him, He will admit them in a mercy from Him and a bounty, and He will guide them to Himself, a straight path.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  As for those who acknowledge God and hold fast to Him, He will admit them into a mercy from Him and a bounty, and He will guide them to Himself, a Straight Path.