Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Nerede olursanız olun, sağlam kalelerde de olsanız, ölüm gelir sizi bulur. Onlara, bir iyilik isabet etse, "Bu Allah'tandır." derler. Onlara, bir kötülük isabet etse, bu "senin yüzündendir." derler. De ki: "Hepsi Allah'tandır." Bu halka ne oluyor ki söylenen sözü anlamaya yanaşmıyorlar!

اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍۜ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هٰذِه۪ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هٰذِه۪ مِنْ عِنْدِكَۜ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِۜ فَمَالِ هٰٓؤُ۬لَٓاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَد۪يثاً
Eyne ma tekunu yudrikkumul mevtu ve lev kuntum fi burucin muşeyyedeh. Ve in tusıbhum hasenetun yekulu hazihi min indillah, ve in tusıbhum seyyietun yekulu hazihi min indike. Kul kullun min indillah. Fe mali haulail kavmi la yekadune yefkahune hadisa.
#kelimeanlamkök
1eynemanerede
2tekunuolsanızكون
3yudrikkumuyine sizi bulurدرك
4l-mevtuölümموت
5velevve eğer
6kuntumbulunsanızكون
7fiiçinde
8burucinkalelerبرج
9muşeyyedetinsağlamشيد
10ve inve eğer
11tusibhumonlara erişirseصوب
12hasenetunbir iyilikحسن
13yekuluderlerقول
14hazihibu
15min-ındandır
16inditaraf-عند
17llahiAllah
18ve ineğer
19tusibhumonlara erişirseصوب
20seyyietunbir kötülükسوا
21yekuluderlerقول
22hazihibu
23min-dendir
24indikesenin yüzün-عند
25kulde kiقول
26kullunhepsiكلل
27min-ındandır
28inditaraf-عند
29llahiAllah
30femaline oluyor ki
31ha'ula'ibu
32l-kavmitoplumaقوم
33la
34yekaduneyanaşmıyorlarكود
35yefkahuneanlamayaفقه
36hadisensözحدث
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Nerede olursanız olunuz ölüm size ulaşır; sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile! Kendilerine bir iyilik dokunsa "bu Allah'tan" derler; başlarına bir kötülük gelince de "bu senden" derler. "Hepsi Allah'tandır" de! Bu adamlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar?

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Nerede olursanız olun, sağlam kalelerde bile olsanız ölüm size ulaşır. Kendilerine herhangi bir iyilik gelse "Bu, Allah'tandır." derler. Kendilerine herhangi bir kötülük geldiğinde ise "Bu, sendendir." derler. De ki: "Hepsi Allah'tandır. Bu topluluğa ne oluyor ki neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar!"

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Nerede olursanız olun, sağlam kalelerde bile olsanız ölüm sizi yakalar. Başlarına iyi bir şey gelse, "Bu ALLAH tarafındandır" derler. Kendilerine bir kötülük dokunsa, "Bu senin tarafındandır" derler. De ki: "Hepsi ALLAH tarafındandır." Bu topluma ne oluyor ki neredeyse hiçbir hadis (söz) anlamıyorlar!

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Nerede olursanız olun, sağlam kalelerde de olsanız, ölüm gelir sizi bulur. Onlara, bir iyilik isabet etse, "Bu Allah'tandır." derler. Onlara, bir kötülük isabet etse, bu "senin yüzündendir." derler. De ki: "Hepsi Allah'tandır." Bu halka ne oluyor ki söylenen sözü anlamaya yanaşmıyorlar!

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Nerede olursanız olun, ölüm sizi yakalayacaktır; isterse sağlam kaleler içinde olun. Onlara bir iyilik gelse "Bu Allah'tandır" derler. Bir kötülük gelse "Bu da sendendir" derler. De ki "Herşey Allah'tandır." Bu topluluğa ne oluyor ki hiçbir sözü anlamaya yanaşmıyorlar?

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Nerede olursanız olun, sağlam kalelerde bile olsanız, ölüm size ulaşacaktır. Onlara bir iyilik gelirse, "Bu, Allah tarafındandır!" derler. Ama bir kötülük gelirse, "Bu, sendendir!" derler. De ki: "Tümü, Allah tarafındandır!" Bu insanlara ne oluyor da artık hiçbir sözü anlamıyorlar?

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Nerede olursanız olur, ölüm gelip sizi bulur; yıldızlara yükselmiş bile olsanız." Güzel şeylerle karşılaştıklarında "Bu Allah katındandır!" derler, fakat bir kötülüğe uğradıklarında ise "Bu senin yüzündendir!" diye sitem ederler. De ki: "Hepsi Allah'tandır!" Fakat, bu adamlara ne oluyor ki sözü anlamamakta ısrar ediyorlar?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Nerede olursanız olun ölüm sizi yakalayacaktır. Titizlikle korunan muhteşem kulelerde olsanız bile. Onlara bir iyilik isabet ettiğinde, "Bu, Allah katındandır!" derler. Ama kendilerine bir kötülük dokunduğunda, "Bu senin yüzündendir." derler. De ki: "Hepsi, Allah katındandır." Şu topluluğa ne oluyor ki, neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Her nerede olursanız, ölüm sizi bulur; yüksekçe yerlerde tahkim edilmiş şatolarda olsanız bile. Onlara bir iyilik dokunsa: "Bu, Allah'tandır" derler; onlara bir kötülük dokunsa: "Bu sendendir" derler. De ki: "Tümü Allah'tandır." Fakat, ne oluyor ki bu topluluğa, hiç bir sözü anlamaya çalışmıyorlar?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Her nerede olsanız olun, ölüm size yetişir, göklere yükselmiş burçlarda da olsanız. Bununla beraber kendilerine bir güzellik erişti mi "Bu Allah'tandır" diyorlar, bir felaket dokundu mu "Bu sendendir" diyorlar. De ki: "Hepsi Allah'tandır!" Fakat niye bu adamlar söz anlamaya çalışmıyorlar?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Nerede olursanız olun, ölüm gelip sizi bulacaktır, göğe yükselen kulelerde olsanız bile." Onlar güzel şeylere kavuştuklarında, bazıları "Bu Allahtandır!" derler; ama başlarına bir kötülük gelince, "Bu senin yüzündendir (ey arkadaş)!" diye feryat ederler. De ki: "Hepsi Allahtandır!" O halde bu insanlara ne oluyor da kendilerine bildirilen hakikati kavramaya yanaşmıyorlar?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Onlara bir iyilik gelirse, "Bu, Allah'tandır" derler. Onlara bir kötülük gelirse, "Bu, senin yüzündendir" derler. (Ey Muhammed!) De ki: "Hepsi Allah'tandır." Bu topluma ne oluyor ki, neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar!

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Her nerede olsanız ölüm size yetişir eflake ser çekmiş burclarda da olsanız; bununla beraber kendilerine bir güzellik erdimi "bu Allahdan" diyorlar, bir musıbet de değdimi "bu senden" diyorlar, de ki: hepsi Allah tarafından, fakat neye bu adamlar söz anlamağa yanaşmıyorlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Nerede olsanız, sağlam kaleler içinde de bulunsanız yine ölüm sizi bulur. Onlara bir iyilik erişirse: "Bu, Allah tarafındandır" derler. Onlara bir kötülük erişirse: "Bu, senin yüzündendir" derler. De ki: "Hepsi Allah tarafındandır". Bu topluma ne oluyor ki hemen hiç söz anlamıyorlar?

 • Gültekin Onan

  Her nerede olursanız ölüm sizi bulur; yüksekçe yerlerde tahkim edilmiş şatolarda olsanız bile. Onlara bir iyilik dokunsa: "Bu Tanrı'dandır" derler; onlara bir kötülük dokunsa: "Bu sendendir" derler. De ki: "Tümü Tanrı'dandır." Fakat, ne oluyor ki bu topluluğa, hiç bir sözü kavramaya (yefkahune) çalışmıyorlar?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Nerede olursanız olun velev tahkim edilmiş yüksek kafalarda bulunun, ölüm size çatıb yetişir". Eğer onlara bir iyilik dokunursa: "Bu, Allah katındandır" derler. Şayet onlara bir fenalık dokunursa. "Bu, senin katından (senin yüzünden) dir" derler. De ki: "Hepsi Allah tarafındandır". Böyle iken onlara, o kavme ne oluyor ki (kendilerine söylenen) hiç bir sözü anlamıya yanaşmıyorlar?

 • İbni Kesir

  Nerede olursanız olun, sağlam kaleler içinde dahi olsanız ölüm sizi bulacaktır. İman etmeyenlere bir iyilik gelirse: Bu, Allah'tandır. Bir kötülük erişirse de: Bu senin yüzündendir, derler. De ki: Hepsi Allah tarafındandır. Bunlara ne oluyor ki hiçbir sözü anlamaya yanaşmıyorlar?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Her nerede olsanız ölüm size yetişir, isterseniz sapasağlam şatolarda olun. Onlara bir iyilik dokunsa: - Bu, Allah'tandır, derler. Onlara bir kötülük dokunsa - Bu, sendendir, derler. De ki: - Hepsi Allah'tandır. Bu topluluğa ne oluyor ki neredeyse hiç söz anlamıyorlar?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  "Nerede bulunursanız bulunun: Sağlam, yüksek kulelerde, (hatta eflake ser çeken) gökteki yıldız burçlarında bile olsanız, ölüm mutlaka size yetişir."Onlara bir iyilik ulaşınca "Bu, Allah'tandır" derler. Bir fenalık gelince "Bu, senin yüzündendir" derler. De ki: "Hepsi de Allah tarafındandır." Fakat bu adamlara ne oluyor da, söz anlamaya bir türlü yanaşmıyorlar?

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır. Sağlam ve yüksek kalelerde bulunsanız bile.. . Eğer onlara bir iyilik isabet ederse "Bu Allah indindendir" derler. Eğer bir kötülük isabet ederse "Bu senin indindendir" derler. De ki: "Hepsi de Allah indindendir!" Bu insanlara ne oluyor ki hakikati anlamaya yanaşmıyorlar!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Nerede olursanız olun, sağlam kalelerde bile olsanız ölüm sizi yakalar. Başlarına iyi bir şey gelse, 'Bu ALLAH tarafındandır,' derler. Kendilerine bir kötülük dokunsa, 'Bu senin tarafındandır,' derler. De ki, 'Hepsi ALLAH tarafındandır.' Bu topluma ne oluyor ki neredeyse hiç bir söz anlamıyorlar!

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Nerede olursanız olun, sağlam kalelerde de olsanız, ölüm gelir sizi bulur. Onlara, bir iyilik isabet etse, "Bu Allah'tandır." derler. Onlara, bir kötülük isabet etse, bu "sendendir." derler. De ki: "Hepsi Allah'tandır." Bunlara ne oluyor ki söylenen sözü anlamaya yanaşmıyorlar!

 • Progressive Muslims

  Wherever you may be, death will find you, even if you are in fortified towers. If any good befalls them, they Say: "This is from God," and if any bad befalls them, they Say: "This is from you!" Say: "All is from God;" what is wrong with these people, they barely understand anything said!

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Wherever you be, death will overtake you, though you be in castles built high. And if good befalls them, they say: “This is from God”; and if evil befalls them, they say: “This is from thee.” Say thou: “All is from God.” Then what ails these people that they scarcely understand a statement?

 • Aisha Bewley

  Wherever you are, death will catch up with you, even if you are in impregnable fortresses. If a good thing happens to them, they say, ‘This has come from Allah.’ But if a bad thing happens to them, they say, ‘This has come from you.’ Say, ‘Everything comes from Allah.’ What is the matter with these people that they scarcely understand a single word?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Wherever you are, death will catch up with you, even if you live in formidable castles. When something good happens to them, they say, "This is from GOD," and when something bad afflicts them, they blame you. Say, "Everything comes from GOD." Why do these people misunderstand almost everything?

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Wherever you may be, death will find you, even if you are in fortified towers. If any good befalls them, they say: "This is from God," and if any evil befalls them, they say: "This is from you!" Say: "All is from God;" what is wrong with these people, they barely understand any narrative!

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Wherever you may be, death will find you, even if you are in fortified towers. If any good befalls them, they say, "This is from God," and if any bad befalls them, they say, "This is from you!" Say, "All is from God;" what is wrong with these people, they barely understand anything said!