Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O gün dilleri, elleri ve ayakları yaptıklarına tanıklık edecektir.

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْد۪يهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Yevme teşhedu aleyhim elsinetuhum ve eydihim ve erculuhum bima kanu ya'melun.
#kelimeanlamkök
1yevmeo günيوم
2teşheduşahidlik edecektirشهد
3aleyhimkendilerine
4elsinetuhumdilleriلسن
5ve eydihimve elleriيدي
6ve erculuhumve ayaklarıرجل
7bimaşeylere
8kanuolduklarıكون
9yea'meluneyapıyor(lar)عمل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  O gün, yaptıklarından dolayı dilleri, elleri ve ayakları kendileri aleyhinde tanıklık edecektir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  O gün, dilleri, elleri ve ayakları, yapmış olduklarıyla ilgili olarak aleyhlerinde şahitlik edecektir.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  O gün ki, dilleri, elleri ve ayakları onların yapmış oldukları her şeye tanıklık edeceklerdir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O gün dilleri, elleri ve ayakları yaptıklarına tanıklık edecektir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onların yapmakta olduklarına, kendi dilleri, kendi elleri ve kendi ayakları şahitlik ettiği günde;

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  O gün, dilleri, elleri ve ayakları, yaptıklarının tümüne tanıklık edecektir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  o gün onların dilleri, elleri ve ayakları yapıp ettiklerinden dolayı kendileri aleyhine tanıklık edecektir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Gün gelecek onların kendi dilleri, kendi elleri, kendi ayakları, yapıp ettikleri işler hakkında kendi aleyhlerine tanıklık edecektir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  O gün, kendi dilleri, elleri ve ayakları aleyhlerinde yaptıklarına dair şahitlikte bulunacaklardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Dilleri, elleri ve ayaklarının yaptıklarına şahitlik edecekleri gün,

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  o Gün ki, kendi dilleri, elleri ve ayakları bütün (bu) yaptıklarını (açığa vurarak) onların aleyhine şahitlik edecektir!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (23-24) İffetli ve (haklarında uydurulan kötülüklerden) habersiz mü'min kadınlara zina isnat edenler, gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O gün ki aleyhlerinde dilleri ve elleri ve ayakları yaptıklarına şehadet edecektir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O gün, dilleri, elleri ve ayakları yaptıklarına şahidlik edecektir.

 • Gültekin Onan

  O gün, kendi dilleri, elleri ve ayakları aleyhlerinde yaptıklarına dair şahitlikte bulunacaklardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O günde ki aleyhlerinde kendi dilleri, kendi elleri, kendi ayakları onların neler yapıyor idiklerine şahidlik edecekdir.

 • İbni Kesir

  O gün; kendi dilleri, elleri ve ayakları yapmış oldukları şeylere şahidlik edecektir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  O gün, dilleri, elleri ve ayakları yapmış oldukları şeylere, aleyhlerinde şahitlik ederler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Gün gelecek, dilleri, elleri ve ayakları yapmış oldukları bütün kötülükleri tek tek bildirerek aleyhlerinde şahitlik edecektir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  O süreçte; onların dilleri, elleri ve ayakları yapmış oldukları yüzünden kendilerine karşı şahitlik eder.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  O gün ki, dilleri, elleri ve ayakları onların yapmış oldukları her şeye tanıklık edeceklerdir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O gün dilleri, elleri ve ayakları yaptıklarına tanıklık edecektir.

 • Progressive Muslims

  On the Day when their tongues, and their hands, and their feet will bear witness against them for what they used to do.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The day their tongues and their hands and their feet will bear witness against them as to what they did:

 • Aisha Bewley

  on the Day when their tongues and hands and feet will testify against them about what they were doing.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The day will come when their own tongues, hands, and feet will bear witness to everything they had done.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  On the Day when their tongues, and their hands, and their feet will bear witness against them for what they used to do.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  On the day when their tongues, and their hands, and their feet will bear witness against them for what they used to do.