Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Öyle kimseler vardır ki ne mal ne de alışveriş onları Allah'ın buyruklarına uymaktan, salatı ikame etmekten ve zekatı yapmaktan alıkoyar. Onlar, kalplerin ve gözlerin altüst olacağı günden korkarlar.

رِجَالٌۙ لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَا۪يتَٓاءِ الزَّكٰوةِۙ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَارُۙ
Ricalun la tulhihim ticaratun ve la bey'un an zikrillahi ve ikamis salati ve itaiz zekati yehafune yevmen tetekallebu fihil kulubu vel ebsar.
#kelimeanlamkök
1ricalunerkekler (ki)رجل
2la
3tulhihimkendilerini alıkoymazلهو
4ticaratunticaretتجر
5ve lave ne de
6bey'unalışverişبيع
7an-den
8zikrizikrin-ذكر
9llahiAllah'ın
10ve ikamive ayağa kaldırmaktanقوم
11s-salatisalatıصلو
12ve ita'ive vermektenاتي
13z-zekatizekatزكو
14yehafuneonlar korkarlarخوف
15yevmengündenيوم
16tetekallebuters döneceğiقلب
17fihionda
18l-kulubuyüreklerinقلب
19vel'ebsaruve gözlerinبصر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ticaretin ve alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymadığı delikanlı mü'minler, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  O adamlar, ticaretin de alışverişin de kendilerini Allah'ı hatırlamaktan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamadığı kişilerdir. Onlar, kalplerin ve gözlerin ters döneceği bir günden korkarlar.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kişiler vardır. Onları, ALLAH'ı anmaktan, salatı gözetmekten ve zekatı vermekten ne bir iş ne de bir ticaret alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin ters döneceği günden korkarlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Öyle kimseler vardır ki ne mal ne de alışveriş onları Allah'ın buyruklarına uymaktan, salatı ikame etmekten* ve zekatı yapmaktan* alıkoyar. Onlar, kalplerin ve gözlerin altüst olacağı günden korkarlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  (O ışıktan yararlananlar) Öyle adamlardır ki, onları ne ticaret, ne alış veriş onları Allah'ın zikrinden (Kur'an'dan), namazı tam kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyabilir. Onlar, kalplerin ve gözlerin döneceği bir günden korkarlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ne ticaretin ne de alışverişin; Allah'ın Öğretisinden, namazı dosdoğru kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymadığı kişiler, yüreklerin ve gözlerin ters çevrileceği günden korkarlar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  nice yiğitler vardır ki, onları ne ticaret ne bir (başka) kazanç kapısı Allah'ı anmaktan, namazı hakkını vererek eda etmekten ve arınmak için verilmesi gerekeni vermekten alıkoyabilir; onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döndüğü günden korkarlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Öyle erler vardır ki, bir ticaret de bir alışveriş de onları Allah'ın zikrinden/Kur'an'ından, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoyamaz. Onlar, kalplerle gözlerin döneceği/yer değiştireceği günden korkarlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Öyle) Adamlar ki, ne ticaret, ne alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten 'tutkuya kaptırıp alıkoymaz'; onlar, kalplerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı (dehşetten allak bullak olacağı) günden korkarlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Nice erler ki, ne ticaret, ne de alışveriş kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz; onlar, kalplerin ve gözlerin kıvranacağı günden korkarlar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  kimseler (vardır ki,) bunları ne ticaret ne de kazanma hırsı Allah'ı anmaktan, salatta devamlı ve duyarlı olmaktan, arınmak için verilmesi gerekeni vermekten alıkoyabilir; böyleleri kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği Gün'den korkarlar;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (36-37) Allah'ın, yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini, Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı birtakım adamlar, buralarda sabah akşam O'nu tesbih ederler. Onlar, kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Nice erler ki ne ticaret ne beyi' kendilerini zikrullahtan, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoymaz, kalblerin ve gözlerin kıvranacağı günden korkarlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kendilerini ne ticaretin, ne de alışverişin Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoymadığı erkekler. (Onlar), yüreklerin ve gözlerin (dehşetten) ters döneceği günden korkarlar.

 • Gültekin Onan

  (Öyle) Erkekler ki, ne ticaret, ne alışveriş onları Tanrı'yı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten 'tutkuya kaptırıp alıkoymaz'; onlar kalplerin ve gözlerin çevrileceği (tetekallebu ) günden korkarlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Öyle) adamlar (vardır ki) onları ne bir ticaret, ne bir alış veriş Allahı zikretmeliden, dosdoğru namaz kılmakdan, zekatı vermekden alıkoymaz. Onlar kalblerin ve gözlerin (dehşetle) döneceği gönden korkarlar.

 • İbni Kesir

  Öyle erler ki; ne ticaret, ne alış-veriş onları Allah'ı zikretmekten, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz. Onlar gönüllerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Ticaretin, alışverişin, kendilerini Allah'ın zikrinden, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoyamadığı adamlar... Onlar, gönüllerin ve gözlerin ters döneceği bir günden korkarlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (36-37) O nura, Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde kutlu isminin zikredilmesine izin verdiği evlerde (mescidlerde) kavuşulur. Oralarda, sabah akşam O'nun şanını yücelterek tenzih eden öyle yiğitler vardır ki, ne ticaretler, ne alım ve satımlar onları Allah'ı zikretmekten, namazı hakkıyla ifa etmekten, zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetten halden hale döneceği, alt üst olacağı bir günden endişe ederler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Onlar o) Ricaldir ki, kendilerini ne ticaret ne de (dünyevi) alışveriş Allah'ın Zikri'nden (hakikatlerini hatırlamaktan engelleyip), salatın ikamesinden (hakikatini yaşamaktan) ve zekatı vermekten (kendisindekini karşılıksız paylaşmaktan) alıkoymaz! Onlar, kalplerinde (şuurlarında açığa çıkan içsellikteki hakikat) ve gözleriyle görecekleri (afakta müşahede edilecek dışsal gerçeklik) nedeniyle, dönüşülecek süreçten korkarlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kişiler vardır. Onları, ALLAH'ı anmaktan, namazı gözetmekten ve zekatı vermekten ne bir iş ne de bir ticaret alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin ters döneceği günden korkarlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Öyle kimseler vardır ki ne mal ne de alışveriş onları Allah'ın buyruklarına uymaktan, salatı ikame etmekten* ve zekatı vermekten* alıkoyar. Onlar, kalplerin ve gözlerin altüst olacağı günden korkarlar.

 • Progressive Muslims

  Men who are not distracted by trade or sale from the remembrance of God, and holding the contact-method, and contributing towards betterment. They fear a Day when the hearts and sight will be overturned.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Men whom neither trade nor commerce divert from the remembrance of God and upholding the duty and rendering the purity. They fear a day wherein the hearts and the eyes will turn about,

 • Aisha Bewley

  not distracted by trade or commerce from the remembrance of Allah and the establishment of salat and the payment of zakat; fearing a day when all hearts and eyes will be in turmoil –

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  People who are not distracted by business or trade from commemorating GOD; they observe the Contact Prayers (Salat), and give the obligatory charity (Zakat), and they are conscious of the day when the minds and the eyes will be horrified.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  By men not distracted by trade or sale from the remembrance of God and holding the contact prayer, and contributing towards purification. They fear a Day when the hearts and sight will be overturned.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  People who are not distracted by trade or sale from the remembrance of God, holding the contact prayers, and contributing towards betterment. They fear a day when the hearts and sight will be overturned.