Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ve muhsan kadınlara iftira edip de sonra dört tanık getiremeyen kimselere seksen sopa vurun. Ve onların tanıklığını ebediyen kabul etmeyin. Onlar fasıktırlar.

وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَٓاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَان۪ينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَداًۚ وَاُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَۙ
Vellezine yermunel muhsanati summe lem ye'tu bi erbeati şuhedae fecliduhum semanine celdeten ve la takbelu lehum şehadeten ebeda, ve ulaike humul fasikun.
#kelimeanlamkök
1vellezine
2yermunezina ile suçlayanرمي
3l-muhsanatinamuslu kadınlarıحصن
4summesonra
5lem
6ye'tugetirmeyenlereاتي
7bierbeatidörtربع
8şuheda'eşahidشهد
9fecliduhumvurun onlaraجلد
10semanineseksenثمن
11celdetendeğnekجلد
12ve lave artık
13tekbelukabul etmeyinقبل
14lehumonların
15şehadetenşahidliğiniشهد
16ebedenaslaابد
17ve ulaikeve işte
18humuonlar
19l-fasikuneyoldan çıkmış kimselerdirفسق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra bunu ispat için dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurunuz ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyiniz. Onlar fasıktırlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Namuslu kadınlara zina iftirasında bulunup, sonra da dört şahit getiremeyenlere seksen(er) celde (değnek) vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin! Onlar, yoldan çıkanların ta kendileridir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Korunan kadınları suçladıktan sonra dört tanık getiremeyenlere seksen celde vurun ve onların tanıklığını ebedi olarak kabul etmeyin. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ve muhsan kadınlara iftira edip de sonra dört tanık getiremeyen kimselere seksen sopa vurun. Ve onların tanıklığını ebediyen kabul etmeyin. Onlar fasıktırlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İffetli kadınlara zina suçu atan sonra dört şahit getiremeyenlere seksen kamçı vurun; ebediyen onların şahitliğini kabul etmeyin. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve doğru kadınları karaladıktan sonra, dört tanık getiremeyenlere seksen sopa vurun. Ayrıca, sonsuza dek onların tanıklığını kabul etmeyin. Yoldan çıkanlar, işte onlardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İffetli kadınları (zinayla) suçlayıp da, ardından buna dört tanık getirmeyen kimselere gelince: işte böylelerine seksen celde vurun, bir daha da onların tanıklığını kabul etmeyin: zira gerçekte kötü yola düşenler işte bunlardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İffetli kadınlara iftira atıp da dört tanık getirmeyenlere gelince, onlara hemen seksen vuruş vurun. Ve onların tanıklıklarını ebediyen kabul etmeyin. Onlar, sapmışların ta kendileridir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Korunan (iffetli) kadınlara (zina suçu) atan, sonra dört şahid getirmeyenlere de seksen değnek vurun ve onların şahidliklerini ebedi olarak kabul etmeyin. Onlar fasık olanlardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Namuslu kadınlara zina suçu atıp sonra dört şahit getirmeyen kimselere de seksen değnek vurun ve artık ebediyyen onların şahitliklerini kabul etmeyin! Bunlar öyle fasıklardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İffetli kadınları (zinayla) suçlayıp sonra da (bu suçlamayı doğrulayıcı yönde) dört şahit getiremeyen kimselere gelince, böylelerine seksen değnek vurun; bundan böyle hiçbir zaman onların şahitliğini kabul etmeyin; çünkü bunlar gerçekten yoldan çıkmış kimselerdir!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fasık kimselerdir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Irz ehli kadınlara atan, sonra dört şahid getirmiyen kimselere de seksen değnek vurun ve ebeda bunların şehadetini kabul etmeyin, bunlar öyle fasıklerdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Namuslu kadınları zina ile suçlayıp da sonra (bu suçlamalarını ispat için) dört şahid getirmeyenlere seksen değnek vurun ve artık onların şahidliğini asla kabul etmeyin. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir.

 • Gültekin Onan

  Korunan (iffetli) kadınlara (zina suçu) atan, sonra dört şahid getirmeyenlere de seksen değnek vurun ve onların şahidliklerini ebediyen kabul etmeyin. Onlar fasıktır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Namuslu ve hür kadınlara (zina isnadiyle) iftira atan, sonra (bu babda) dört şahid getirmeyen kimseler (in her birine) de seksen değnek vurun. Onların ebedi sahiciliklerini kabul etmeyin. Onlar faasıkların ta kendileridir.

 • İbni Kesir

  İffetli, hür kadınlara iftira atan, sonra da dört şahid getiremeyenlere seksen değnek vurun. Ebediyyen onların şahidliğini kabul etmeyin. İşte onlar, fasıkların kendileridir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Namuslu kadınlara iftira atan sonra da dört şahid getiremeyen kimselere seksen değnek vurun. Ve bir daha onların şahidliklerini kabul etmeyin. İşte onlar fasıklardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İffetli kadınlara zina isnad edip de buna dair dört şahid getiremeyen herkese seksen değnek vurun ve bundan böyle, onların şahitliklerini artık ebediyyen kabul etmeyin. Çünkü bunlar gerçekten fasıkların ta kendileridir!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İffetli kadınlara iftira atıp (zina iddiasında bulunup) sonra dört şahit getirmeyenlere gelince; onlara seksen kere sopa vurun ve onların şahitliklerini ebediyen kabul etmeyin.. . Onlar inancı bozulmuşların ta kendileridir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Evli kadınları suçladıktan sonra dört tanık getiremiyenlere seksen celde vurunuz ve onların tanıklığını ebedi olarak kabul etmeyin. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ve muhsan kadınlara iftira edip de sonra dört tanık getiremeyen kimselere seksen sopa vurun. Ve onların tanıklığını ebediyen kabul etmeyin. Onlar fasıktırlar.

 • Progressive Muslims

  And those who accuse the independent women and they do not bring forth four witnesses, then you shall lash them eighty lashes and do not ever accept their testimony. Those indeed are the evildoers.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And those who accuse chaste women then bring not four witnesses: lash them with eighty lashes, and accept not of them witness ever — and it is they who are the perfidious —

 • Aisha Bewley

  But those who make accusations against chaste women and then do not produce four witnesses: flog them with eighty lashes and never again accept them as witnesses. Such people are deviators –

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who accuse married women of adultery, then fail to produce four witnesses, you shall whip them eighty lashes, and do not accept any testimony from them; they are wicked.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And those who accuse the independent females, then they do not bring forth four witnesses, you shall lash them with eighty lashes, and do not accept their testimony ever; and those are the wicked.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who accuse the independent women and they do not bring forth four witnesses, then you shall lash them eighty lashes and do not ever accept their testimony. Those indeed are the evildoers;