Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Evlenme arzusu kalmamış yaşlı kadınların, cinsiyetlerini teşhir etme amacı gütmeden dış giysilerini çıkarmalarında bir sakınca yoktur. Sakınmaları daha hayırlıdır. Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَٓاءِ الّٰت۪ي لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِز۪ينَةٍۜ وَاَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّۜ وَاللّٰهُ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ
Vel kavaıdu minen nisaillati la yercune nikahan fe leyse aleyhinne cunahun en yeda'ne siyabehunne gayra muteberricatin bi zineh, ve en yesta'fifne hayrun lehunn, vallahu semiun alim.
#kelimeanlamkök
1velkavaiduve (ihtiyar) oturanقعد
2mine-dan
3n-nisa'ikadınlar-نسو
4l-latiki
5la
6yercuneümidi kalmamıştırرجو
7nikahenevlenmeyeنكح
8feleyseyokturليس
9aleyhinnekendileri için
10cunahunbir günahجنح
11en
12yedea'nebırakmalarındaوضع
13siyabehunnedış örtüleriniثوب
14gayraغير
15muteberricatingöstermedenبرج
16bizinetinsüsleriniزين
17ve enama
18yestea'fifnesakınmalarıعفف
19hayrundaha hayırlıdırخير
20lehunnekendileri için
21vallahuve Allah
22semiunişitendirسمع
23alimunbilendirعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Evlenmeyi arzu etmeyen, çocuktan kesilmiş kadınlara, süslerini açığa vurmamak şartıyla, dış giysilerini çıkarmaktan ötürü sorumluluk yoktur; ama iffetli davranmaları kendileri için daha iyi olur. Allah her şeyi işitir; her şeyi bilir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Nikâh ümidi kalmayan yaşlı kadınların, ziynet(lerin)i açmaksızın elbiselerini çıkarmalarında kendilerine herhangi bir vebal yoktur. (Her şeye rağmen) iffetli davranmaları, kendileri için hayırlı olandır. Allah duyandır, bilendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Evlenme beklentisi olmayan yaşlı kadınların, alımlı yerlerini açıp saçmamak koşuluyla dış elbiselerini bırakmalarında bir sakınca yoktur. İffetli davranmaları kendileri için daha iyidir. ALLAH İşitendir, Bilendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Evlenme arzusu kalmamış yaşlı kadınların, cinsiyetlerini teşhir etme amacı gütmeden dış giysilerini çıkarmalarında bir sakınca yoktur. Sakınmaları daha hayırlıdır. Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Oturup kalmış, evlenme umudu bitmiş kadınların, süslerini teberrüc (yüz, boyun, boğaz ve gerdanındaki güzelliği göstermekle birlikte gözleriyle güzel bir bakış sergileme) gayreti olmadan buralarını örten örtülerini açmalarında bir günah yoktur. Kendilerine dikkat etmeleri, onlar için daha iyi olur. Her şeyi dinleyen ve bilen Allah'tır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Evlilik beklentisi kalmamış yaşlı kadınların, çekiciliklerini açığa vurmadan, dış giysilerini çıkarmalarında bir sakınca yoktur. Yine de sakınmaları kendileri için daha iyidir. Çünkü Allah, Duyandır; Bilendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bir de, kadınlardan artık cinsel arzu duymayacak kadar yaşlanmış olanlar var; işte böylelerinin, bedeni teşhir amacı taşımaksızın, giysilerinden bir kısmını çıkarmalarında bir beis yoktur. Ama iffetleri üzerine titrerlerse bu kendileri için daha hayırlıdır: zira Allah (ağızlardan çıkan) her şeyi işitir, (kalplerde olan) her şeyi bilir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Artık nikah arzuları kalmamış, hayızdan ve evlattan kesilen kadınların, süslerini göstermek için ortalıkta dolaşmamaları şartıyla dış giysilerini bırakmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama sakınmak için titiz davranmaları, onlar için daha hayırlıdır. Allah, herşeyi işitir, herşeyi bilir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kadınlardan evliliği ummayıp da oturmakta olanlar, süslerini açığa vurmaksızın (dış) elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir sakınca yoktur. Yine de iffetli davranmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah, işitendir, bilendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Nikah ümidi kalmayan oturmuş kadınların, bir zinet ile gösterişe çıkmamaları şartıyla çarşaflarını bırakmalarında kendilerine bir günah yoktur; ancak iffet adabınca sakınmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah işitendir, herşeyi bilendir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve (Bilin ki) artık cinsi arzu duymayacak kadar kocamış kadınların, cazibe ve güzelliklerini açığa vurmak niyeti taşımaksızın (dış) giysilerini çıkarmalarında bir sakınca yoktur. Ama böylelerinin bile sakınmaları kendileri için daha hayırlı olur. Allah, mutlak ve sınırsız bilgi sahibi olarak, her şeyi işitmektedir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların zinetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama yine sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Nikah ümidi kalmıyan oturmuş kadınlara ise bir ziynet ile gösterişe çıkmamaları şartıyle çarşaflarını bırakmamalarında kendilerine bir günah yoktur, maamafih afifane sakınmaları kendileri için daha hayırlıdır ve Allah, semi'dir alimdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Evlenme arzusu kalmamış, oturan (ihtiyar) kadınların, kasden süs göstermeğe çalışmadan, dış örtülerini bırakmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama sakınmaları, kendileri için daha hayırlıdır. Allah işitendir, bilendir.

 • Gültekin Onan

  Kadınlardan evliliği ummayıp da oturmakta olanlar, süslerini açığa vurmaksızın (dış) elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir sakınca yoktur. Yine de iffetli davranmaları kendileri için daha hayırlıdır. Tanrı, işitendir, bilendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kadınlardan hayızdan, evladdan kesilmiş, artık nikaha ümidleri kalmamış (olan ihtiyarlara gelince: gizli) zinet (mahalleri) ni erkeklere göstermemeleri şartiyle (dış) rubalarını bırakmalarında onlar için bir günah yokdur. (Bununla beraber bundan da) sakınmaları (ve örtünmeleri) kendileri için daha hayırlıdır. Allah, hakkıyle işiden, hakkıyle bilendir.

 • İbni Kesir

  Evlenme ümidi kalmayan yaşlanıp oturmuş kadınlara, zinetlerini açığa vurmamak şartıyla dış elbiselerini çıkarmaktan dolayı bir vebal yoktur. Ama iffetli davranmaları onlar için daha hayırlıdır. Ve Allah; Semi'dir, Alim'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Evlenme ümidi kalmamış yaşlı kadınların, süslerini açığa vurmaksızın dış elbiselerini çıkarmalarında bir günah yoktur. Örtünmeleri kendileri için daha hayırlıdır. Allah işitendir, bilendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Evlenme arzu ve ümidi kalmamış olan ihtiyar kadınların, zinet yerlerini teşhir etmeksizin, dış giysilerini çıkarmaları, günah değildir. Bununla beraber sakınmaları, kendileri yönünden daha iyidir. Allah her şeyi işitir, gizli aşikar her şeyi bilir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Nikahlanması düşünülmeyen kadınların, zinet yerleriyle tahrik amacı gütmedikleri takdirde, dış elbiselerini giymemelerinde kendileri üzerine bir vebal yoktur.. . İffetli olmaları daha hayırlıdır. . . Allah Semi'dir, Aliym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Evlenme beklentisi olmayan yaşlı kadınların, alımlı yerlerini açıp saçmamak koşuluyla dış elbiselerini bırakmalarında bir sakınca yoktur. İffetli davranmaları kendileri için daha iyidir. ALLAH İşitendir, Bilendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Evlenme ümidi kalmamış yaşlı kadınların, cinsiyetlerini teşhir etme amacı gütmeden dış giysilerini çıkarmalarında bir sakınca yoktur. İffetli olmaları daha hayırlıdır. Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

 • Progressive Muslims

  And the women who are past child bearing and who do not seek to get married have no sin upon them if they put-off their garments, provided they are not adorned for beauty. And if they remain as they were, then it is better for them. God is Hearer, Knower.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And those past child-bearing among the women who have no hope of marriage: they do no wrong that they lay aside their garments, without displaying adornment; but that they refrain is best for them. And God is hearing and knowing.

 • Aisha Bewley

  As for women who are past child-bearing age and no longer have any hope of getting married, there is nothing wrong in their removing their outer clothes, provided they do not flaunt their adornments; but to refrain from doing so is better for them. Allah is All-Hearing, All-Knowing.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The elderly women who do not expect to get married commit nothing wrong by relaxing their dress code, provided they do not reveal too much of their bodies. To maintain modesty is better for them. GOD is Hearer, Knower.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And the women who are past child bearing, who no longer seek to get married, have no sin upon them if they put-off their garments, provided they are not adorned for beauty. And if they remain as they were, then it is better for them. God is Hearer, Knower.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The women who are past child bearing and who do not seek to get married have no sin upon them if they put-off their garments, provided they do not display their attraction. If they remain as they were, then it is better for them. God is Hearer, Knower.