Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Biz, aralarında ne konuştuklarını çok iyi biliriz. Onlardan isabetli olanı, "Olsa olsa bir gün kaldınız." diyecek.

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ اِذْ يَقُولُ اَمْثَلُهُمْ طَر۪يقَةً اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا يَوْماً۟
Nahnu a'lemu bima yekulune iz yekulu emseluhum tarikaten in lebistum illa yevma.
#kelimeanlamkök
1nehnubiz
2ea'lemudaha iyi bilirizعلم
3bimaşeyleri
4yekuluneonların dedikleriقول
5izo zaman
6yekuluder kiقول
7emseluhumonların seçkinleriمثل
8tarikatenyol (hayat tarzı) bakımındanطرق
9in
10lebistumsiz kalmadınızلبث
11illabaşkaca
12yevmenbir gün(den)يوم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Aralarında konuştuklarını biz daha iyi biliriz. En akıllıları ise, "Sadece bir gün eğleştiniz" der.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İçlerinden yolu en iyi örnek olan (en akıllıları) "Sadece bir gün kaldınız." dediğinde, (diğerlerinin) neler söyleyeceklerini çok iyi bileniz.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onların ne konuştuğunu iyi biliriz. En doğru görüşlüleri, "Siz sadece bir gün kaldınız" diyordu.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Biz, aralarında ne konuştuklarını çok iyi biliriz. Onlardan isabetli olanı, "Olsa olsa bir gün kaldınız." diyecek.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Biz onların ne konuşacaklarını iyi biliriz. Örnek aldıkları kişi de "Bir günden fazla kalmadınız" diyecektir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  En akıllıları; "Ancak bir gün kaldınız!" dediğinde, onların söylediklerini biliriz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onların en akıldane yol göstericisinin "Hayır, asla bir günden fazla kalmadınız!" dediği zaman, berikilerin (kendi içlerinde) neler neler diyeceklerini de yine en iyi Biz biliriz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onların söylemekte olduklarını biz daha iyi biliriz. Yolca en seçkinleri olan şöyle diyordu: "Eni sonu, bir gün kaldınız."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onların sözünü ettiklerini biz daha iyi biliyoruz. Tutulan yol bakımından onların daha üst olanları ise: "Siz yalnızca bir gün kaldınız" derler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Görüşü en üstün olanları, "Bir günden fazla durmadınız." dediği zaman, ne diyeceklerini Biz biliriz.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İçlerinden en kavrayışlısı: "(Orada) sadece bir tek gün kaldınız!" dediği zaman onların birbirlerine (şaşkınlıktan) neler diyeceklerini de, şüphesiz en iyi Biz biliriz.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (103-104) Aralarında birbirlerine "(Dünya'da) sadece on (gün) kaldınız" diye gizli gizli konuşacaklar. -Onların, hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz.- O vakit içlerinden en aklı başında olanları, "Siz sadece bir gün kaldınız" diyecektir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Gidişce en beri benzerleri "bir günden fazla durmadınız" deyince ne diyeceklerini biz biliriz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onların dedikleri(kalış süresi)ni biz daha iyi biliriz. En akıllıları ise: "Siz yalnız bir gün kaldınız," der.

 • Gültekin Onan

  Onların sözünü ettiklerini biz daha iyi biliyoruz. Tutulan yol bakımından onların daha üst olanları ise: "Siz yalnızca bir gün kaldınız" derler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Aralarında) ne konuşacaklarını biz daha iyi bileniz. Onların gidişi (ve aklı) daha üstün olanları da o zaman: "Bir günden fazla eğlenmediniz" diyecek.

 • İbni Kesir

  Onların söylediklerini Biz daha iyi biliriz. En akıllıları da: Sadece bir gün eğleştiniz, der.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Biz, onların söylediklerini daha iyi biliriz. En akıllıları "sadece bir gün kaldınız der".

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Aralarında konuştukları konuyu Biz pek iyi biliriz. Onların en mutedil ve en makul olanı, o zaman "Siz bir günden daha fazla kalmadınız." diyecek.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onların ne dediklerini biz (hakikatleri olarak) daha iyi biliriz; en çok bileni "Sadece bir gün kaldınız" dediğinde.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onların ne konuştuğunu iyi biliriz. En doğru görüşlüleri, 'Siz sadece bir gün kaldınız,' diyordu.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Biz, aralarında ne konuştuklarını çok iyi biliriz. Onlardan isabetli olanı, "Olsa olsa bir gün kaldınız." diyecek.

 • Progressive Muslims

  We are fully aware of what they say, for the best in knowledge amongst them will Say: "No, you have only been away for a day. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  We best know what they will say, when their exemplars in the path will say: “You tarried only a day.”

 • Aisha Bewley

  We know best what they will say when the most correct of them will say, ‘You only stayed a day. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We are fully aware of their utterances. The most accurate among them will say, "You stayed no more than a day."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  We are fully aware of what they say, for the best among them will say: "No, you have only been away for a day."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We are fully aware of what they say, for the best in knowledge amongst them will say, "No, you have only been away for a day."