Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onların önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Ama onlar, O'nu bilgice kavrayamazlar.

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُح۪يطُونَ بِه۪ عِلْماً
Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum ve la yuhitune bihi ılma.
#kelimeanlamkök
1yea'lemuO bilirعلم
2maolanı
3beynearasında (önlerinde)بين
4eydihimellerinin (önlerinde)يدي
5ve mave olanı
6halfehumarkalarındaخلف
7velave
8yuhituneonlar ise kavrayamazlarحوط
9bihiO'nu
10ilmenbilgiceعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "O, insanların geleceklerini de geçmişlerini de bilir. Onlar, bilgi olarak Allah'ı kuşatamazlar."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Allah şefaat bekleyenlerin) önündekilerini de arkalarındakini de bilir. Onlar, bilgi bakımından O'nu kuşatamazlar.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Hiç kimse O'nu bilgice kavrayamazken, O onların geçmişini de geleceğini de bilir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onların önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Ama onlar, O'nu bilgice kavrayamazlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yaptıklarını da geriye bıraktıklarını da O bilir. Ama onlar (şefaat edecekler) bunları bilemezler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onların yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Oysa onlar, O'nu, bilgiyle kavrayamazlar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O onların bildiklerini de, bilmediklerini de biliyor; fakat insan bilgi (kapasitesinin sınırlılığı) sebebiyle bunu asla kavrayamaz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onların önden gönderdiklerini de arkada bıraktıklarını da bilir, ama onlar O'nu ilimle kuşatamazlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  O, önlerindekini de, arkalarındakini de bilir. Onlar ise, bilgi bakımından O'nu kavrayıp kuşatamazlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O, onların geleceklerini de bilir geçmişlerini de. Fakat onların bilgisi O'nu kapsayamaz.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Çünkü) O, insanların gözleri önünde olanı da, onlardan saklı tutulanı da bütünüyle bilmektedir, ama onlar O'nu bilgice asla kuşatamazlar.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  O, önlerindekini ve arkalarındakini (dünyadaki ve ahiretteki durumlarını) bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O onların önlerindekini ve arkalarındakini bilir, onlar ise onu ılmen ihata edemezler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O, onların önlerindekini ve arkalarındakini (geçmişlerini ve geleceklerini) bilir; onlar ise bilgice O'nu kavrayamazlar.

 • Gültekin Onan

  O, önlerindekini de, arkalarındakini de bilir. Onlar ise, bilgi bakımından O'nu kavrayıp kuşatamazlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O, onların önlerindekileri de, arkalarındakilerini de bilir. Onların ilmi ise asla bunu kavrayamaz.

 • İbni Kesir

  O, onların önlerindekini de, arkalarındakini de bilir. Onların hiç birinin ilmi asla bunu kavrayamaz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah, önlerindekini de; arkalarındakini de bilir. Onların ilmi bunu kavrayamaz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O, onların geleceklerini de geçmişlerini de bilir. Kulların ilmi ise bunu asla kavrayamaz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onların önlerindekini de, arkalarındakini de (geçmiş ve geleceklerini) bilir.. . O'nun ilmini ihata edemezler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Hiç kimse O'nu bilgice kavrayamazken, O onların geçmişini de geleceğini de bilir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onların önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Ama onlar, O'nu bilgice kavrayamazlar.

 • Progressive Muslims

  He knows their present and their future, and they do not have any of His knowledge.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  He knows what is before them and what following them, and they do not encompass it in knowledge.

 • Aisha Bewley

  He knows what is in front of them and behind them. But their knowledge does not encompass Him.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He knows their past and their future, while none encompasses His knowledge.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  He knows their present and their future, and they do not have any of His knowledge.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He knows their present and their future, and they do not have any of His knowledge.