Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bunun üzerine ikisi de ondan yediler. Hemen çirkinlikleri kendilerine görünüverdi. Cennet yaprağından örtmeye başladılar. Âdem, Rabb'ine asilik edip yanıldı.

فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِۘ وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهُ فَغَوٰىۖ
Fe ekela minha fe bedet lehuma sev'atuhuma ve tafıka yahsıfani aleyhima min varakıl cenneti ve asa ademu rabbehu fe gava.
#kelimeanlamkök
1feekelayedilerاكل
2minhao(ağaç)tan
3febedetböylece göründüبدو
4lehumakendilerine
5sev'atuhumakötü yerleriسوا
6ve tafikave başladılarطفق
7yehsifaniörtmeğeخصف
8aleyhimaüstlerini
9min-ndan
10verakiyaprağı-ورق
11l-cenneticennetجنن
12ve asave karşı geldiعصي
13ademuAdem
14rabbehuRabbineربب
15fe gavave şaşırdıغوي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bunun üzerine ikisi de ağaçtan yedi, ayıp yerleri görünüverdi. Cennet yapraklarıyla örtünmeye koyuldular. Adem, Rabbine baş kaldırdı ve yolunu şaşırdı.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Âdem ve eşi yasak ağaçtan) yemiş ve edep yerleri görünmüştü. (Ardından) bahçenin yapraklarından üzerlerine örtmeye başlamışlardı. (Böylece) Âdem (unutarak) Rabbine karşı gelmişti ve şaşmıştı.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İkisi de ondan yediler ve bunun üzerine vücutları kendilerine göründü. Bahçenin yaprakları ile örtünmeye çalıştılar. Adem Efendisine karşı geldi ve şaşırdı.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Bunun üzerine ikisi de ondan yediler. Hemen çirkinlikleri kendilerine görünüverdi. Cennet yaprağından örtmeye başladılar. Âdem, Rabb'ine asilik edip yanıldı.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sonunda ikisi de o ağaçtan yediler ve her birine diğerinin edep yerleri göründü. Üzerlerini bahçenin yapraklarıyla örtmeye başladılar. Âdem, Rabbine karşı geldi ve yanlış bir yola girdi.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Böylece, ikisi de ondan yediler. Bunun üzerine, çıplaklıkları kendilerine açıldı; cennet yapraklarından örtünmeye başladılar. Âdem, Efendisine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Derken o ikisi ondan yediler. Bunun ardından kendi cinselliklerinin farkına vardılar ve başladılar has bahçenin yapraklarından topladıklarıyla üzerlerini örtmeye: sonuçta Adem Rabbine karşı gelmiş ve huzurunu bozmuş oldu.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Nihayet, ikisi de ondan yediler. Bunun üzerine, çirkin yerleri kendilerine açıldı; üzerlerine cennet yapraklarından örtmeye başladılar. Adem, Rabbine isyan etmiş, azmış, ziyana uğramıştı.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Böylece ikisi ondan yediler, hemen ardından ayıp yerleri kendilerine açılıverdi, üzerlerini cennet yapraklarından yamayıp örtmeye başladılar. Adem, Rabbine karşı gelmiş oldu da şaşırıp kaldı.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bunun üzerine ikisi de ondan yediler; hemen ayıp yerleri kendilerine açılıp göründü, üzerlerine cennet yaprağından yamamağa başladılar ve Adem Rabbine asi oldu da şaşkın düştü.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve böylece her ikisi de o ağac(ın meyvesin)den yediler; bunun üzerine çıplaklıklarının farkına vardılar ve bahçeden topladıkları yapraklarla üzerlerini örtmeye çalıştılar. Ve (böylece) Adem Rabbine karşı geldi ve dolayısıyla ciddi bir hataya düşmüş oldu.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bunun üzerine onlar (Adem ve eşi Havva) o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yaprağından üzerlerine örtmeye başladılar. Adem, Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bunun üzerine ikisi de ondan yediler, derhal kendilerine kötü yerleri açılıverdi ve üzerlerine Cennet yaprağından yamamağa başladılar ve Adem rabbına asiy oldu da şaşkın düştü

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O ağaçtan yediler. Böylece kendilerine kötü yerleri göründü (üreme organları ortaya çıktı). Üstlerini cennet yaprağıyle örtmeğe başladılar. Adem Rabbinin buyruğuna karşı geldi de şaşırdı.

 • Gültekin Onan

  Böylece ikisi ondan yediler, hemen ardından ayıp yerleri kendilerine açılıverdi, üzerlerini cennet yapraklarından yamayıp örtmeye başladılar. Adem, rabbine karşı gelmiş oldu da şaşırıp kaldı.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İşte bunun üzerine ikisi de ondan yediler. Hemen kötü yerleri açılıverdi. Üstlerini cennet yaprağından yamamıya başladılar. Adem Rabbine karşı geldi de şaşıb kaldı.

 • İbni Kesir

  Bunun üzerine ikisi de ondan yediler. Hemen ayıp yerleri açıldı. Üzerlerine cennet yapraklarından yamamaya başladılar. Adem, Rabbına karşı geldi de şaşkın düştü.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İkisi de ondan yediler, hemen avret yerleri açıldı. Üzerlerini cennet yapraklarıyla kapatmaya çalıştılar. Adem Rabbine asi olmuş ve şaşkına dönmüştü.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Derken ikisi de o ağacın meyvesinden yediler. Bunun üzerine edep yerlerinin açık olduğunu fark ettiler. Derhal cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar. Böylece Adem Rabbine karşı geldi de şaştı kaldı.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İkisi de (şuur ve bilinç {beden}) ondan (ağacın, bedenselliğin meyvesinden) yediler! SEVAT'ları (bedenleri) hissedilir oldu da Cennet yaprağından (bedensellik duygusunu bilinçteki hissedişleriyle) örtmeye çalıştılar! Adem, Rabbine asi oldu da yaşayışı bozuldu.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İkisi de ondan yediler ve bunun üzerine vucutları kendilerine göründü. Cennetin yaprakları ile örtünmeye çalıştılar. Adem Rabbine karşı geldi ve şaşırdı.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Bunun üzerine ikisi de ondan yediler. Hemen çirkinlikleri kendilerine görünüverdi. Cennet yaprağından örtmeye başladılar. Âdem, Rabb'ine asilik edip yanıldı.

 • Progressive Muslims

  So they both ate from it, and their wickedness became apparent for them, and they began to place leaves on themselves from the garden. Adam had disobeyed his Lord, and had gone astray.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And they ate thereof, and their shame became clear to them; and they began to draw over them of the leaves of the garden; and Adam opposed his Lord, so he erred.

 • Aisha Bewley

  So the two of them ate from it and their private parts were disclosed to them and they started stitching together the leaves of the Garden to cover themselves. Adam disobeyed his Lord and became misled.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They ate from it, whereupon their bodies became visible to them, and they tried to cover themselves with the leaves of Paradise. Adam thus disobeyed his Lord, and fell.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  So they both ate from it, and their bodies became apparent to them, and they began to place leaves on themselves from the paradise. Adam had disobeyed his Lord, and had gone astray.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  So they both ate from it, and their sin became apparent to them, and they began to place leaves on themselves from the paradise. Adam had disobeyed his Lord, and had gone astray.