Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O halde söylenen şeylere sabret! Ve Rabb'ini, Güneş'in doğmasından önce ve batmasından önce ve gecenin bir kısmında ve gündüzün taraflarında hamd ile tesbih et. Umulur ki böylece O'nun hoşnutluğunu kazanırsın.

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَاۚ وَمِنْ اٰنَٓائِ الَّيْلِ فَسَبِّـحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى
Fasbir ala ma yekulune ve sebbih bi hamdi rabbike kable tuluış şemsi ve kable gurubiha, ve min anail leyli fe sebbih ve etrafen nehari lealleke terda.
#kelimeanlamkök
1fesbiro halde sabretصبر
2ala
3maşeylere
4yekuluneonların dedikleriقول
5ve sebbihve tesbih etسبح
6bihamdiöverekحمد
7rabbikeRabbiniربب
8kableönceقبل
9tuluidoğmasındanطلع
10ş-şemsigüneşinشمس
11ve kableve önceقبل
12gurubihabatmasındanغرب
13ve minbir kısmında
14ana'isa'atlerindenاني
15l-leyligeceليل
16fe sebbihtesbih etسبح
17veetrafeve taraflarındaطرف
18n-neharigündüzünنهر
19leallekeumulur ki
20terdahoşnut olursunرضو
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onların söylediklerine sabret! Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbini övgü ile tesbih et/namaz kıl!Gece saatlerinde de O'nu övgü ile tesbih et/namaz kıl! Gündüzün belli vakitlerinde buna devam et ki mutlu olasın!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onların söylediklerine sabret! Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce Rabbini hamd (övgü) ile tesbih et (yücelt)! Gecenin bir kısım saatlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et (yücelt) ki huzur bulasın.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sözlerine karşı dayanıklı ol, güneşin doğumundan ve batımından önce Efendini yücelterek an. Geceleyin ve günün her iki ucunda da an ki mutlu olabilesin.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O halde söylenen şeylere sabret! Ve Rabb'ini, Güneş'in doğmasından önce ve batmasından önce ve gecenin bir kısmında ve gündüzün taraflarında hamd ile tesbih et. Umulur ki böylece O'nun hoşnutluğunu kazanırsın.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlar ne derlerse desinler, sen sabret. Güneşin doğuşundan önce, batmasında önce ve gecenin bölümlerinde her şeyi güzel yaptığından dolayı Rabbine ibadet et. Gündüzün bölümlerinde de ibadet et; belki memnun kalırsın.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Artık, onların söylediklerine karşı dirençli ol ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de övgülerle yücelterek Efendini an. Gecenin bir bölümünde ve gündüzün uçlarında da yücelterek an. Böylece, belki hoşnutluğa erişirsin.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Öyleyse, artık onların söyleyeceklerine karşı sabırlı ol! Bir de güneşin doğumu ve batımından önce Rabbinin aşkın olan yüce zatını (namaz kılarak) hamd ile an! Yine gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün belli zamanlarında (namaz kılarak) O'nun yüce zatını an (ki, O'ndan) razı olduğun belli olsun!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Artık, onların söylediklerine sabret; Güneş'in doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini överek tespih et! Gecenin bazı saatleriyle gündüzün iki ucunda da tespih et ki, hoşnutluğa erebilesin.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Şu halde onların söylediklerine karşı sabırlı ol, güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et (yücelt). Gecenin bir bölümünde ve gündüzün uçlarında da tesbihte bulun ki hoşnut olabilesin.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O halde onların dediklerine sabret, güneşin doğmasından önce ve batmasından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece saatlerinde de gündüzün uçlarında da tesbih et ki, hoşnutluğa eresin.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bunun içindir ki, (hakkı inkar eden)ler ne derlerse desinler, sabret; ve güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbinin sınırsız kudret ve yüceliğini övgüyle an; ve gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün belli vakitlerinde yine Rabbinin kudret ve yüceliğini an ki hoşnutluğa, esenliğe erişesin.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  O halde, onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tespih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tespih et ki hoşnut olasın.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O halde dediklerine sabret de rabbına hamdile tesbih eyle; güneş doğmadan evvel, gece saatlerinde de tesbih et gündüzün etrafında da, ki rızaya irebilesin

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onların dediklerine sabret, güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbini överek tesbih et; gece sa'atlerinden bir kısmında ve gündüzün taraflarında da tesbih et ki memnun olasın!

 • Gültekin Onan

  Şu halde onların söylediklerine karşı sabırlı ol, güneşin doğuşundan ve batışından önce rabbini hamd ile tesbih et (yücelt). Gecenin bir bölümünde ve gündüzün uçlarında da tesbihte bulun ki hoşnut olabilesin.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O halde sen, onlar ne derlerse, sabret. Güneşin doğmasından evvel de, batmasından evvel de Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısım saatlerinde ve gündüzün etrafında dahi tesbih et ki rıza (yi ilahiye eresin.

 • İbni Kesir

  Onların söylediklerine sabret ve güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbını hamd ile tesbih et. Gece saatlarında ve gündüzleri de tesbih et ki, Rabbının rızasına eresin.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Söylediklerine sabret, güneş doğmadan önce ve batmadan önce ve gece saatlerinde de Rabbini hamd ederek tesbit et. Gün boyunca da tesbih et ki hoşnutluğa eresin.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O halde onların söylediklerine sabret! Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbinin yüceliğini ilan et, O'na hamdet! Gecenin bazı vakitlerinde, gündüzün bazı taraflarında da O'na ibadet et ki memnun ve mutlu olasın.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onların dediklerine sabret.. . Güneş'in doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbinin Hamdi olarak (sende Hamd'i açığa çıkaranı hissederek) tespih et! Gecenin bir kısmında (yatsı) ve gündüzün ortasında (öğle) da tespih et (hakikatinin yaşanması işlevini açığa çıkararak) ki; rıza (seyir) halini yaşayasın.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sözlerine karşı dayanıklı ol, güneşin doğumundan ve batımından önce Rabbini yücelterek an. Geceleyin ve günün her iki ucunda da an ki mutlu olabilesin.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O halde söylenen şeylere sabret! Ve Rabb'ini, Güneş'in doğmasından önce ve batmasından önce ve gecenin bir kısmında ve gündüzün iki tarafında hamd ile tesbih et. Umulur ki böylece O'nun hoşnutluğunu kazanırsın.

 • Progressive Muslims

  So be patient to what they are saying and glorify the grace of your Lord before the rising of the sun, and before its setting, and from the early part of the night glorify, and at the edges of the day that you may be content.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  So be thou patient over what they say, and give thou glory with the praise of thy Lord before the rising of the sun, and before its setting. And some periods of the night give thou glory; and at the ends of the day, that thou mightest be satisfied.

 • Aisha Bewley

  So be steadfast in the face of what they say and glorify your Lord with praise before the rising of the sun and before its setting. And glorify Him during part of the night and at both ends of the day, so that hopefully you will be pleased.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Therefore, be patient in the face of their utterances, and praise and glorify your Lord before sunrise and before sunset. And during the night glorify Him, as well as at both ends of the day, that you may be happy.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  So be patient to what they are saying and glorify the grace of your Lord before the rising of the sun, and before its setting, and at the approach of the night - you shall glorify - and at parts of the day, perhaps you may be content.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  So be patient to what they are saying and glorify the grace of your Lord before the rising of the sun, and before its setting, and from the early part of the night glorify, and at the edges of the day that you may be content.