Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ant olsun ki, Harun, daha önce onlara: "Ey halkım! Kuşku yok ki siz bununla sınava çekildiniz. Kuşkusuz sizin Rabb'iniz Rahman'dır. Gelin bana uyun ve buyruklarıma tabi olun." demişti.

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِه۪ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُون۪ي وَاَط۪يعُٓوا اَمْر۪ي
Ve lekad kale lehum harunu min kablu ya kavmi innema futintum bih ve inne rabbekumur rahmanu fettebiuni ve etiu emri.
#kelimeanlamkök
1velekadandolsun
2kaledemiştiقول
3lehumkendilerine
4harunuHarun
5min
6kabluöncedenقبل
7ya kavmikavmimقوم
8innemaşüphesiz
9futintumsiz sınandınızفتن
10bihibununla
11ve inneve şüphesiz
12rabbekumuRabbinizربب
13r-rahmanuçok esirgeyendirرحم
14fettebiunibana tâbi olunتبع
15ve etiuve ita'at edinطوع
16emribuyruğumaامر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Harun ise onlara önceden, "Ey ulusum! Siz bu buzağı ile deneniyorsunuz. Sizin gerçek Rabbiniz, Rahman'dır. Bana uyunuz ve emrime itaat ediniz!" demişti.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yemin olsun ki Harun, daha önce onlara "Ey kavmim! Siz bununla (buzağı heykeli ile) sadece imtihan edildiniz. Şüphesiz ki Rabbiniz Rahmân'dır; bana uyun ve emrime itaat edin!" demişti.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Harun ise: "Halkım, onunla sınanıyorsunuz. Efendiniz Rahman'dır. Beni izleyin ve emrime uyun" diye onları önceden uyarmıştı.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ant olsun ki, Harun, daha önce onlara: "Ey halkım! Kuşku yok ki siz bununla sınava çekildiniz. Kuşkusuz sizin Rabb'iniz Rahman'dır. Gelin bana uyun ve buyruklarıma tabi olun." demişti.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Başlangıçta Harun şöyle demişti: "Ey halkım! Siz bununla sadece imtihandan geçiriliyorsunuz. Sizin Rabbiniz*, O Rahman'dır. Siz bana uyun ve benim emrime girin."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Üstelik gerçek şu ki, Harun, onlara daha önce, şöyle demişti: "Ey toplumum; bununla sınandınız!" "Kuşkusuz, Efendiniz, Bağışlayandır. Artık, beni izleyin ve buyruğuma bağlı kalın!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Üstelik, (Musa dönmeden) önce Harun onlara "Ey kavmim!" demişti, "Fena halde tuzağa düşürüldünüz; unutmayın ki sizin Rabbiniz O sınırsız rahmet kaynağıdır: o halde artık beni izleyin ve benim talimatlarıma uyun!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yemin olsun, Harun daha önce onlara şunu söylemişti: "Ey kavmim, siz bununla imtihan edildiniz. Sizin Rabbiniz o Rahman'dır. Artık bana uyun, emrime itaat edin!"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Andolsun, Harun bundan önce onlara: "Ey kavmim, gerçekten siz bununla fitneye düşürüldünüz (denendiniz). Sizin asıl Rabbiniz Rahman (olan Allah)dır; şu halde bana uyun ve emrime itaat edin" demişti.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Andolsun ki, önceden Harun onlara: "Ey kavmim, siz bununla yalnızca bir fitneye tutuldunuz ve doğrusu sizin Rabbiniz esirgemesi çok Allah'tır; gelin bana uyun ve emrime itaat edin!" demişti.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Oysa, (Musa daha dönmeden) önce Harun, onlara: "Ey kavmim!" demişti, "Bu (put)la çok kötü bir biçimde ayartılmaktasınız; çünkü, unutmayın, sizin Rabbiniz O sınırsız rahmet Sahibidir! Öyleyse, bana uyun ve emrime itaat edin!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Andolsun, Harun onlara daha önce şöyle demişti: "Ey kavmim! Siz bununla yalnızca imtihan edildiniz. Doğrusu sizin Rabbiniz ancak Rahman'dır. Öyleyse bana uyun ve emrime itaat edin."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kasem olsun ki önceden Harun onlara: Ey kavmin siz bununla sırf bir fitneye tutuldunuz ve doğrusu sizin rabbınız ancak Rahmandır, gelin bana tabi' olun ve emrime itaat edin demişti

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Önceden Harun, kendilerine: "Ey kavmim, andolsun siz bununla sınandınız. Rabbiniz, o çok esirgeyendir. Bana uyun, buyruğuma ita'at edin!" demişti.

 • Gültekin Onan

  Andolsun, Harun bundan önce onlara: "Ey kavmim, gerçekten siz bununla fitneye düşürüldünüz (denendiniz). Sizin asıl rabbiniz Rahmandır; şu halde bana uyun ve buyruğuma uyun" demişti.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Andolsun Harun onlara daha evvel: "Ey Kavmim, siz bu (buzağı) ile ancak imtihaana çekildiniz. Sizin hakıyki Rabbiniz çok esirgeyen (Allahdır). Haydi bana tabi olun. Benim emrime itaat edin" demişdi.

 • İbni Kesir

  Andolsun ki; daha önce Harun da onlara: Ey kavmim; siz, bununla sınanıyorsunuz. Sizin gerçek Rabbınız Rahman'dır. Bana uyun ve emrime itaat edin, demişti.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Daha önce Harun onlara: -Ey Kavmim, siz ancak onunla sınanıyorsunuz. Sizin Rabbiniz Rahman'dır. Bana tabi olun ve emrime itaat edin demişti.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Doğrusu, Harun onlara, bundan önce: "Ey milletim!" dedi, "siz bu heykel ile imtihana tabi tutuldunuz. Şu kesindir ki sizin Rabbiniz Rahman'dır (çok şefkatli ve merhametlidir). O halde beni izleyin ve emrime itaat edin!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Andolsun ki, daha önce Harun onlara şöyle dedi: "Ey halkım.. . Siz onunla sadece sınandınız. . . Muhakkak ki sizin Rabbiniz Rahman'dır. . . Öyle ise bana tabi olun ve emrime itaat edin!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Harun ise: 'Halkım, onunla sınanıyorsunuz. Rabbiniz Rahman'dır. Beni izleyin ve emrime uyun,' diye onları önceden uyarmıştı.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ant olsun ki, Harun, daha önce onlara: "Ey halkım! Kuşku yok ki siz bununla sınava çekildiniz. Kuşkusuz sizin Rabb'iniz Rahman'dır. Gelin bana uyun ve buyruklarıma tabi olun." demişti.

 • Progressive Muslims

  And Aaron said to them before: "My people, you are being tested with it. Your Lord is the Almighty, so follow me and obey my command!"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And Aaron had said to them before: “O my people: you are but subjected to means of denial thereby, and your Lord is the Almighty; so follow me, and obey my command.”

 • Aisha Bewley

  Harun had earlier said to them, ‘My people! It is just a trial for you. Your Lord is the All-Merciful, so follow me and obey my command!’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  And Aaron had told them, "O my people, this is a test for you. Your only Lord is the Most Gracious, so follow me, and obey my commands."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And Aaron said to them before: "My people, you are being tested with it. Your Lord is the Almighty, so follow me and obey my command!"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Aaron had told them before: "My people, you are being tested with it. Your Lord is the Gracious, so follow me and obey my command!"