Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Musa: "Ey Harun! Bunların sapkınlıklarını gördüğün halde, onları uyarmaktan seni alıkoyan ne oldu?"

قَالَ يَا هٰرُونُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّواۙ
Kale ya harunu ma meneake iz reeytehum dallu.
#kelimeanlamkök
1kaledediقول
2ya harunuHarun
3manedir?
4meneakesana engel olanمنع
5izzaman
6raeytehumgördüğünde onlarınراي
7dellusaptıklarınıضلل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  - Musa döndüğünde, "Ey Harun!" dedi. "Sana ne engel oldu da, bunların sapıklığa düştüklerini gördüğün vakit peşimden gelmedin? Emrime asi mi oldun?"

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (92, 93) (Musa geldiğinde) "Ey Harun! Sapkınlığa düştüklerini gördüğünde bana uyman konusunda seni engelleyen neydi? Sen de mi emrime asi oldun?" demişti.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dedi ki, "Harun! Seni engelleyen neydi, onları saparken gördüğün zaman"

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Musa: "Ey Harun! Bunların sapkınlıklarını gördüğün halde, onları uyarmaktan seni alıkoyan ne oldu?"

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Musa (gelince) dedi ki "Harun! Bunların sapıttığını gördüğünde seni engelleyen ne oldu?

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Dedi ki: "Ey Harun! Onların saptıklarını gördüğünde, seni engelleyen neydi?"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Musa dönünce) "Ey Harun!" dedi, "Onların sapıttıklarını gördüğün halde neden engel olmadın?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Musa dedi: "Ey Harun, onların saptıklarını gördüğün zaman seni ne engelledi de,

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Musa da gelince:) "Ey Harun" demişti. "Onların saptıklarını gördüğün zaman seni (Onlara müdahale etmekten) alıkoyan neydi?"

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Musa: "Ey Harun, sana ne engel oldu bunların sapıklığa düştüklerini gördüğün zaman,

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Ve Musa döndüğünde:) "Ey Harun!" dedi, "Bunların yoldan çıktığını gördüğün halde, seni tutan neydi?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (92-93) Musa, (Tur'dan dönünce) şöyle dedi: "Ey Harun! Saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin?"

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey Harun, dedi, sana ne mani' oldu da bunların dalalete düştüklerini gödüğün vakıt

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Musa) "Ey Harun, oların saptıklarını gördüğün zaman sana ne engel oldu (da önlemedin)? dedi.

 • Gültekin Onan

  (Musa da gelince:) "Ey Harun" demişti. "Onların saptıklarını gördüğün zaman seni (onlara müdahale etmekten) alıkoyan neydi?"

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (92-93) Musa (avdetinde) dedi ki: "Ey Harun, bunların sapdıklarını gördüğün zaman bana tabi olmandan seni men eden ne idi? Sen benim emrime isyan mı etdin"?

 • İbni Kesir

  Dedi ki: Ey Harun; bunların saptıklarını görünce ne alıkoydu seni,

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Ey Harun, dedi. onların saptıklarını gördüğün zaman sana engel olan neydi?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (92-93) Musa döndüğünde bu durumu bilmediğinden: "Harun!" dedi, "onların saptığını gördüğünde benim izimce gelmene ne mani oldu, yoksa emrime karşı mı geldin?" deyip onu sakalından tutarak çekmeye başladı.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Musa) dedi: "Ey Harun! Bunların sapıttığını gördüğünde niye onları engellemedin?"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dedi ki, 'Harun! Seni engelleyen neydi, onları saparken gördüğün zaman,'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Musa: "Ey Harun! Bunların sapkınlıklarını gördüğün halde, onları uyarmaktan seni alıkoyan ne oldu?"

 • Progressive Muslims

  He said: "O Aaron, what prevented you when you saw them being astray"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  He said: “O Aaron: what prevented thee, when thou sawest them going astray,

 • Aisha Bewley

  He said, ‘What prevented you following me, Harun, when you saw that they had gone astray?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  (Moses) said, "O Aaron, what is it that prevented you, when you saw them go astray,

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  He said: "O Aaron, what prevented you when you saw them being astray?"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He said, "O Aaron, what prevented you when you saw them being astray?