Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Göklerde ve yerde olanlara bir bakın!" Ancak o apaçık ayetler ve uyarılar iman etmeyecek bir halka yarar sağlamaz.

قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِۜ وَمَا تُغْنِي الْاٰيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ
Kulinzuru maza fis semavati vel ard, ve ma tugnil ayatu ven nuzuru an kavmin la yu'minun.
#kelimeanlamkök
1kulide kiقول
2nzurubir bakınنظر
3mazaneler olduğuna
4fi
5s-semavatigöklerdeسمو
6vel'erdive yerdeارض
7vema
8tugnibir şey kazandırmazغني
9l-ayatuayetlerايي
10ve nnuzuruve uyarılarنذر
11an
12kavminbir topluluğaقوم
13la
14yu'minuneiman etmeyenامن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "Göklerde ve yerde neler var, bakın da ders alın!" Fakat inanmayan bir topluma deliller ve uyarılar fayda sağlamaz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "Göklerde ve yerde neler var, bakın!" İnanmayacak bir topluma deliller ve uyarılar yarar sağlamaz.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki: "Göklerde ve yerde neler var, bir bakın! Gerçeği onaylamayan bir topluma deliller ve uyarılar kar etmez."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "Göklerde ve yerde olanlara bir bakın!" Ancak o apaçık ayetler* ve uyarılar iman etmeyecek bir halka yarar sağlamaz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlara de ki "Göklerde ve yerde neler olduğunu gözlemleyin. Ama oralardaki göstergeler(ayetler) ve yapılan uyarılar, inanıp güvenmeyen bir topluluğun işine yaramaz."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Göklerde ve yeryüzünde olanlara baksanıza!" İnanmayan bir topluma, kanıtlar ve uyarılar yarar sağlamaz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  De ki: "Göklerde ve yerde nelerin bulunduğuna bir bakınız!" Ne ki, iman etmemekte direnen bir topluma, ne ayetlerin ne de uyarıların hiçbir yararı olmaz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  De ki: "Göklerde ve yerde neler var/neler oluyor, bir bakın!" O ayetler ve uyarılar iman etmeyen bir toplumun hiçbir işine yaramaz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Göklerde ve yerde ne var? Bir bakıverin." İman etmeyen bir topluluğa apaçık ayetler ve uyarmalar bir şey sağlamaz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: "Bir bakın neler var göklerde ve yerde!" Fakat o deliller, o uyarılar iman etmeyecek bir kavme ne fayda sağlar ki!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  De ki: "Göklerde ve yerde var olanlara bakın da düşünün!" Ne var ki, inanmayacak olan bir topluma ne ayetlerin, ne de uyarmaların bir yararı dokunabilir!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Göklerde ve yerde neler var, bir baksanıza." Fakat ayetler ve uyarılar, inanmayan bir topluma hiçbir fayda sağlamaz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: bakın, Göklerde Yerde neler var, fakat o ayetler, o inzarlar iyman etmiyecek bir kavme ne faide verir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Göklerde ve yerde olanlara bakın!" de; ama o ayetler ve uyarılar, inanmayacak bir kavme yarar sağlamaz.

 • Gültekin Onan

  De ki: "Göklerde ve yerde ne var? Bir bakıverin." İnanmayan bir topluluğa apaçık ayetler ve uyarmalar bir şey sağlamaz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  De ki: "Göklerde ve yerde neler var, bakın". (Fakat) bunca ayetler (ibretler) ve inzarlar iman etmeyecekler güruhüne faide vermez.

 • İbni Kesir

  De ki: Göklerde ve yerde neler var, bir bakın. Fakat bunca ayetler ve uyarılar inanmayanlar güruhuna fayda vermez.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  "Göklerde ve yerde neler var bir bakın!" de, inanmayacak bir topluma ayetler ve uyarmalar fayda vermez.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  De ki: "Göklerde ve yerde neler ve neler var, bir baksanıza!" Fakat bunca işaretler ve uyarılar iman etmeyecek kimselere ne fayda verir ki?

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Semalar ve arzda ne oluyor, bir bakın!".. . O işaretler ve uyarılar, iman etmeyen topluluğa yarar sağlamaz!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki: 'Göklerde ve yerde neler var, bir bakın! İnanmıyan bir topluma deliller ve uyarılar kar etmez.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "Göklerde ve yerde olanlara ibretle bir bakın!" Ancak o apaçık ayetler* ve uyarılar iman etmeyecek bir halka yarar sağlamaz.

 • Progressive Muslims

  Say: "Look at all that is in the heavens and the Earth. " But what good are the signs and warnings to a people who do not believe

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “Look at what is in the heavens and the earth!” But the proofs and the warnings avail not a people who do not believe.

 • Aisha Bewley

  Say: ‘Look at what there is in the heavens and on the earth. ’ But Signs and warnings are of no avail to people who have no iman.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Say, "Look at all the signs in the heavens and the earth." All the proofs and all the warnings can never help people who decided to disbelieve.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "Look at all that is in the heavens and the earth." But what good are the signs and warnings to a people who do not believe?

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "Look at all that is in the heavens and the earth." But what good are the signs and warnings to a people who do not acknowledge?