Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Ortak koştuklarınızdan ilk kez yaratıp sonra tekrar diriltecek var mıdır?" De ki: "Allah, ilk olarak yaratır, sonra diriltir. Nasıl da çevriliyorsunuz?"

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَٓائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُع۪يدُهُۜ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُع۪يدُهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُونَ
Kul hel min şurekaikum men yebdeul halka summe yu'iduh, kulillahu yebdeul halka summe yu'iduhu fe enna tu'fekun.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2helvar mıdır?
3min
4şurakaikumsizin ortak koştuklarınızdanشرك
5menbir kimse
6yebdeuilk kez gerçekleştiripبدا
7l-halkayaratma işiniخلق
8summesonra
9yuiyduhuyeniden diriltecekعود
10kulide kiقول
11llahuAllah
12yebdeuilk kez gerçekleştiripبدا
13l-halkayaratma işiniخلق
14summesonra
15yuiyduhuyeniden diriltirعود
16feennaartık nasıl?اني
17tu'fekuneçevriliyorsunuzافك
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "Allah'a ortak koştuklarınız arasında, yoktan yaratacak, arkasından onu yeniden hayata döndürecek biri var mı?" De ki: "Allah yoktan yaratıp onu yeniden hayata döndürür. O halde nasıl saptırılıyorsunuz?"

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "(Allah'a) ortak koştuklarınız arasında (yoktan) yaratmayı başlatacak, sonra onu (tekrar) iade edebilecek biri var mı?" De ki: "Allah (yoktan) yaratmayı başlatır; sonra onu (tekrar) iade eder. Nasıl oluyor da (gerçeklerden) döndürülüyorsunuz!"*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki: "Ortaklarınızdan hangisi yaratmayı başlatıp tekrarlayabilir?" De ki: "ALLAH yaratmayı başlatır ve onu tekrarlar. Nasıl da çevriliyorsunuz?"

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "Ortak koştuklarınızdan ilk kez yaratıp sonra tekrar diriltecek var mıdır?" De ki: "Allah, ilk olarak yaratır, sonra diriltir. Nasıl da çevriliyorsunuz?"

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki "Ortak saydıklarınız arasında yaratmayı baştan başlatacak sonra da tekrarlayacak olan kimse var mıdır? De ki "Yaratmayı başlatan ve tekrarlayacak olan Allah'tır. Nasıl da yalana sürükleniyorsunuz?"

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Ortaklar koştuklarınız arasında, ilk kez yaratacak, sonra onu tekrarlayacak olan var mı?" De ki: "İlk kez yaratan, sonra onu tekrarlayan Allah'tır. Öyleyse nasıl çevriliyorsunuz?"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Sor (onlara): "Hayatı yoktan var edip de sonra o yaratışı sürekli yenileyen zat, ortak koştuklarınızdan biri midir? Cevap ver: "Hayatı yoktan var edip de sonra o yaratışı sürekli yenileyen Allah'tır! Gerçek bu iken, nasıl olur da böylesine savrulursunuz?"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  De ki: "Ortak tuttuklarınız içinde, yaratışa başlayan, sonra, yarattığını çevirip bir daha yaratan kim var?" De ki: "Allah! Yaratışı başlatır, sonra onu çevirip yeniden yaratır. O halde nasıl oluyor da başka bir yöne döndürülüyorsunuz?"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Sizin şirk koştuklarınızdan ilk kez yaratacak, sonra onu iade edecek olan var mı?" De ki: "Allah yaratmayı (ilkin) başlatır, sonra onu iade eder. Öyleyse nasıl çevriliyorsunuz?"

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: "Sizin ortak koştuklarınız arasında, önce yaratıp (öldükten) sonra tekrar varlığa çeviren biri var mı?" De ki: "Allah mahlukatı yoktan yaratır, (öldükten) sonra çevirip yine yaratır. Artık nasıl saptırılıyorsunuz?"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  De ki: "O sizin tanrılaştırdığınız varlıklar arasında (hayatı) yoktan var edip de sonra onu tekrar tekrar yaratan var mı?" De ki: "(Ancak) Allah'tır, (bütün karmaşıklığıyla hayatı) yoktan var eden ve sonra tekrar tekrar yaratan. Hal böyleyken, nasıl oluyor da, yanlış hükmediyorsunuz!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Allah'a koştuğunuz ortaklarınızdan, başlangıçta yaratmayı yapacak, sonra onu tekrarlayacak kimse var mı?" De ki: "Allah, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder. O halde, nasıl oluyor da (haktan) çevriliyorsunuz?"

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: sizin şeriklerinizden halkı ilkin yapacak sonra da çevirib yapacak var mı? De ki Allah, halkı ibtida yapar sonra çevirir yine yapar, artık nasıl saptırılırsınız

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "Sizin koştuğunuz ortaklardan ilk defa yaratacak, sonra onu çevirip yeniden yaratacak olan var mı?" De ki: "Allah ilk defa yaratır, sonra onu çevirip yeniden yaratır. Öyleyse nasıl (doğru yoldan) çevriliyorsunuz?"

 • Gültekin Onan

  De ki: "Sizin şirk koştuklarınızdan ilk kez yaratacak, sonra onu iade edecek olan var mı?" De ki: "Tanrı yaratmayı (ilkin) başlatır, sonra onu iade eder. Öyleyse nasıl çevriliyorsunuz?"

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Habibim) de ki: "(Tanrı edindiğiniz) ortaklarınızın içinden ilkin yaratıb da (öldükden) sonra (yine) onu (dirilterek evvelki hey'etiyle) iade edecek kimdir"? De ki: "ilkin yaratıb sonra (diriltecek ve) onu iade edecek olan Allahdır. Öyle ise (doğru yoldan) nasıl döndürülüyorsunuz"?

 • İbni Kesir

  De ki: Ortaklarınız içinde önce yaratan, sonra bunu tekrar eden var mıdır? De ki: Allah önce yaratır, sonra bunu tekrar eder. Nasıl da döndürülüyorsunuz?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: -Ortak koştuklarınızdan yaratmayı başlatan ve sonra bunu tekrar eden var mıdır? De ki: -Yaratmayı başlatan ve onu tekrarlayan Allah'tır. Nasıl da uyduruyorsunuz.?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  De ki: "Sizin Allah'a ortak saydığınız putlardan mahlukatı yaratıp onları ölümlerinden sonra da diriltebilen var mıdır?" De ki: "Ancak Allah ilkin yaratıp sonra diriltmeye kadirdir. Öyleyse nasıl oluyor da bu hakikatten vazgeçiriliyorsunuz?"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Ortak koştuklarınızdan, tüm yaratılmışları ibda edip (açığa çıkartıp), sonra onu iade eden (aslına rücu ettiren) kimse var mı?".. . De ki: "Allah tüm yaratılmışları ibda eder (açığa çıkartır), sonra onu iade eder (aslına rücu ettirir). . . Nasıl döndürülüyorsunuz?"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki, 'Ortaklarınızdan hangisi yaratmayı başlatıp tekrarlayabilir?' De ki: 'ALLAH yaratmayı başlatır ve onu tekrarlar. Nasıl da çevriliyorsunuz?'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "Ortak koştuklarınızdan ilk kez yaratıp sonra tekrar diriltecek var mıdır?" De ki: "Allah, ilk olarak yaratır, sonra diriltir." Nasıl da çevriliyorsunuz?

 • Progressive Muslims

  Say: "Are there any from those whom you have set up as partners who can initiate the creation and then return it" Say: "God initiates the creation and then returns it. " How are you deluded!

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “Is there among your partners one that begins creation then repeats it?” Say thou: “God begins creation then repeats it; how then are you deluded?”

 • Aisha Bewley

  Say: ‘Can any of your partner-gods bring creation out of nothing and then regenerate it?’ Say: ‘Allah brings creation out of nothing and then regenerates it. So how have you been perverted?’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Say, "Can any of your idols initiate creation, then repeat it?" Say, "GOD initiates the creation, then repeats it. *

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "Are there any from those whom you have set up as partners who can initiate the creation and then return it?" Say: "God initiates the creation and then returns it." How are you deluded!

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "Are there any from those whom you have set up as partners who can initiate the creation and then return it?" Say, "God initiates the creation and then returns it." How are you deluded!