Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Böylece, Rabb'inin fasıklar hakkındaki kelimesi gerçekleşmiş oldu. Onlar iman etmezler.

كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذ۪ينَ فَسَقُٓوا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
Kezalike hakkat kelimetu rabbike alellezine feseku ennehum la yu'minun.
#kelimeanlamkök
1kezalikeböylece
2hakkatgerçekleşmiş olduحقق
3kelimetusözüكلم
4rabbikeRabbininربب
5alahakkındaki
6ellezinekimseler
7fesekuyoldan çıkmış(lar)فسق
8ennehumonlar
9la
10yu'minuneiman etmezlerامن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İşte böylece Rabbinin, yoldan çıkanlar hakkındaki "Onlar inanmazlar" sözü gerçekleşmiş oldu.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İşte böylece Rabbinin "Onlar inanmazlar"* şeklinde yoldan çıkanlar hakkındaki sözü gerçekleşmiş oldu.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yoldan çıkmış olanların onaylamayacağına dair Efendinin sözü işte böyle gerçekleşir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Böylece, Rabb'inin fasıklar* hakkındaki kelimesi* gerçekleşmiş oldu. Onlar iman etmezler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yoldan çıkanlarla ilgili olarak Rabbinin söylediği şu söz böylece gerçekleşmiş oldu: "Onlar inanıp güvenmezler."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İşte böylece, yoldan çıkanlar hakkındaki Efendinin Sözü gerçekleşmiştir: "Onlar, artık inanmazlar!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İşte böylece, yoldan iyice sapmış olanlar için Rabbinin sözünün hakikat olduğu ortaya çıkmış oldu: "Onlar inanmayacaklar!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bu, budur! Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki, "Onlar iman etmezler!" sözü gerçekleşmiştir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Böylece Rabbinin sözü o fasık kimseler üzerinde (şöyle) gerçekleşmiştir ki: "Onlar şüphesiz iman etmezler."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Öyle büsbütün yoldan çıkmış fasıklara Rabbinin sözü şöyle gerçekleşti: "Onlar artık imana gelmezler!"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Böylece günahkarca davranmaya eğilimli olanlar hakkında Rabbinin sözünün hak olduğu ortaya çıkmış oldu: "Onlar inanmayacaklar".

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki, "Onlar artık imana gelmezler" sözü, işte böylece gerçekleşmiştir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Öyle büsbütün haktan çıkmış fasıklara rabbının kelimesi şöyle hakk oldu: onlar artık iymana gelmezler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Böylece Rabbinin, yoldan çıkanlar için söylediği: "Onlar inanmazlar." sözü, gerçekleşti.

 • Gültekin Onan

  Böylece rabbinin sözü o fasık kimseler üzerinde (şöyle) gerçekleşmiştir ki: "Onlar şüphesiz inanmazlar."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Onlar imandan nice döndürüldülerse hakdan) çık (ıb sap) mış olanlara karşı Rabbinin (ezeldeki) şu sözü de öylece sabit olmuşdur: "Hakıykat onlar iman etmezler".

 • İbni Kesir

  Böylece, fasık olanların iman etmeyeceklerine dair Rabbının sözü gerçekleşti.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Böylece, fasık olanların inanmayacaklarına dair Rabbinin sözü gerçekleşti.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Öyle büsbütün doğru yoldan çıkmış, isyanda ısrar eden o fasıklara, imana gelmedikleri için, Rabbinin azap kararı kesinleşmiştir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İşte böylece, Rabbinin inancı bozuk olanlar hakkında: "Onlar iman etmezler" sözü gerçekleşmiştir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yoldan çıkmış olanların inanmıyacağına dair Rabbinin sözü işte böyle gerçekleşir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Böylece, Rabb'inin fasıklar* hakkındaki kelimesi gerçekleşmiş oldu. Onlar iman etmezler.

 • Progressive Muslims

  It was thus that your Lord's command came against those who were wicked, for they do not believe.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Thus did the word of thy Lord become binding upon those who are perfidious, that they do not believe.

 • Aisha Bewley

  In that way the Word of your Lord is realised against those who are deviators, in that they do not have iman.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  This is what your Lord's decision does to those who choose to be wicked: they cannot believe.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  It was thus that the command of your Lord came against those who were wicked, for they did not believe.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  It was thus that your Lord's command came against those who were wicked, for they do not acknowledge.