Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sükunet bulasınız diye geceyi karanlık ve gündüzü de aydınlık yapan O'dur. Bunda dinleyen bir halk için ayetler vardır.

هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَـكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا ف۪يهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراًۜ اِنَّ ف۪ي ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ
Huvellezi ceale lekumul leyle li teskunu fihi ven nehare mubsıra, inne fi zalike leayatin li kavmin yesmeun.
#kelimeanlamkök
1huveO'dur
2llezio ki
3cealeyaratanجعل
4lekumusizin için
5l-leylegeceyiليل
6liteskunudinlenmeniz içinسكن
7fihionda
8ve nneharave gündüzüنهر
9mubsiranaydınlatıcı olarakبصر
10inneşüphesiz
11fi
12zalikebunda
13layatinayetler vardırايي
14likavminbir topluluk içinقوم
15yesmeuneduyanسمع
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sizin için geceyi dinlenmeniz, gündüzü de aydınlatsın diye yaratan O'dur. Şüphesiz bunda, dinleyen bir toplum için dersler vardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  O, içinde dinlenesiniz diye sizin için geceyi yaratan, (çalışıp kazanmanız için de) gündüzü aydınlık kılandır.* Şüphesiz ki bunda, dinleyen bir toplum için dersler vardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  O ki geceyi sizin dinlenmeniz için elverişli, gündüzü de aydınlık kıldı. Dinleyen bir topluluk için bunda deliller vardır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sükunet bulasınız diye geceyi karanlık ve gündüzü de aydınlık yapan O'dur. Bunda dinleyen bir halk için ayetler* vardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Dinlenesiniz diye geceyi sizin için yaratan O'dur. Gündüzü de aydınlatıcı yapmıştır. Dinleyen bir topluluk için bunda ayetler(göstergeler) vardır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  O, dinlenmeniz için geceyi, görmeniz için de gündüzü yaratmıştır. Aslında, işte bunda, duyan bir toplum için kesinlikle kanıtlar vardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Sizin için kollarında dinlenesiniz diye geceyi ve (işlerinizi) görüp gözetesiniz diye gündüzü takdir eden O'dur: zira bunda (hakkı) işitecek bir topluluk için ayetler vardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O, odur ki, içinde durup dinlenesiniz diye sizin için geceye vücut verdi, gündüzü de aydınlık kıldı. Hiç kuşkusuz, bunda, dinleyecek bir topluluk için ibretler vardır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  O, dinlenmeniz için geceyi, gündüzü de aydınlatıcı (mubsir) olarak sizin için yaratmıştır. Şüphesiz işitebilen bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O'dur, içinde durup dinlenesiniz diye sizin için geceyi meydana getiren, gündüzü de göz açıcı yapan! Elbette bunda işitebilecek bir kavim için birçok ibretler vardır!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Oysa,) bağrında dinlenesiniz diye geceyi ve (işlerinizi) görüp gözetesiniz diye gündüzü var eden O'dur; işte bunda, dinleyip (ders almak) isteyen insanlar için ayetler vardır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  O, içinde dinlenesiniz diye geceyi sizin için (karanlık); gündüzü ise aydınlık kılandır. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O, odur ki içinde durub dinlenesiniz diye sizin için geceyi yaptı, gündüzü de göz açıcı, elbette bunda dinliyecek bir kavm için bir çok ayetler var

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Geceyi sizin istirahat etmenize elverişli, gündüzü de (geçiminizi sağlamanız için) aydınlık yapan O'dur. Şüphesiz, bunda işiten bir toplum için ibretler vardır.

 • Gültekin Onan

  O, dinlenmeniz için geceyi, gündüzü de aydınlatıcı (mubsir) olarak sizin için yaratmıştır. Şüphesiz işitebilen bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O, geceyi — içinde sükun ve istirahat etmeniz için — (karanlık), gündüzü ise (çalışıp kazanmanız için) zıyadar olarak yaratandır. Şübhe yok ki bunda kulak verecek bir kavm için ibretler vardır.

 • İbni Kesir

  O'dur size geceyi dinlenesiniz diye karanlık ve gündüzü çalışasınız diye aydınlık kılan. Kulak veren bir kavim için bunlarda ayetler vardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Size geceyi dinlenesiniz diye karanlık ve gündüzü de çalışasınız diye aydınlık olarak yaratan Allah'tır. Kulak veren toplum için bunlarda ayetler vardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Dinlenip sükunet bulmanız için geceyi karanlık, çalışıp iş yapmanız için de gündüzü aydınlık kılan O'dur. Elbette bunda, işitip dinlemesini bilen kimseler için nice deliller ve ibretler vardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "HU" ki sizin için, sükun bulasınız diye geceyi, gerekenleri görüp değerlendirmeniz için de gündüzü oluşturdu.. . Muhakkak ki algılayabilen bir topluluk için işaretler vardır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  O ki geceyi sizin dinlenmeniz için elverişli, gündüzü de aydınlık kıldı. Dinleyen bir topluluk için bunda deliller vardır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sükunet bulasınız diye geceyi karanlık ve gündüzü de aydınlık yapan O'dur. Bunda dinleyen bir toplum için ayetler* vardır.

 • Progressive Muslims

  He is the One who made the night for you to reside in, and the day to see. In that are signs for a people who listen.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  He it is that made for you the night wherein to rest, and the day, sight-giving; in that are proofs for people who hear.

 • Aisha Bewley

  It is He who appointed the night for you, so that you could rest in it, and the day for seeing. There are certainly Signs in that for people who listen.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He is the One who rendered the night for your rest, and rendered the day lighted. These are proofs for people who can hear.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  He is the One who made the night for you to reside in, and the day to see. In that are signs for a people who listen.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He is the One who made the night for your rest, and the day to see. In that are signs for a people who listen.