Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Rabb'inin haklarında kelimeleri gerçekleşecek olanlar, iman etmezler.

اِنَّ الَّذ۪ينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَۙ
İnnellezine hakkat aleyhim kelimetu rabbike la yu'minun.
#kelimeanlamkök
1inneşüphesiz
2ellezinekimseler
3hakkatkesinleşmiş olan(lar)حقق
4aleyhimhaklarında
5kelimetusözüكلم
6rabbikeRabbininربب
7la
8yu'minuneiman etmezlerامن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Haklarında Rabbinin azap kelimesi sabit olanlar inanmazlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki haklarında Rabbinin sözü (hükmü) gerçekleşenler inanmazlar.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Efendinin kararıyla mahkûm edilenler gerçeği onaylamazlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Rabb'inin haklarında kelimeleri* gerçekleşecek olanlar, iman etmezler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Rabbinin, aleyhlerindeki sözünü hak etmiş olanlar inanıp güvenecek değillerdir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kuşkusuz, üzerine Efendinin Sözü gerçekleşmiş olanlar inanmazlar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hakikat şu ki, haklarında Rablerinin yargısı kesinleşenler asla iman etmeyecekler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Aleyhlerine Rabbinin kelimesi hak olanlar iman etmezler;

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Gerçek şu ki, Rabbinin kelimesi üzerlerinde hak olanlar, onlar inanmazlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Doğrusu aleyhlerinde Rabbinin hükmü gerçekleşmiş olanlar imana gelmezler,

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Gerçek şu ki, haklarında Rablerinin sözü (yargısı) gerçekleşmiş olanlar imana erişemeyeceklerdir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (96-97) Şüphesiz, haklarında Rabbinin sözü (hükmü) gerçekleşmiş olanlar, kendilerine bütün mucizeler gelse bile, elem dolu azabı görünceye kadar inanmazlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hakıkat aleyhlerinde rabbının kelimesi hakkolmuş olanlar iymana gelmezler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Üzerlerine Rabbinin (azab) kelimesi hak olanlar inanmazlar.

 • Gültekin Onan

  Gerçek şu ki, rabbinin kelimesi üzerlerinde hak olanlar, onlar inanmazlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (96-97) Üzerlerine Rabbinin kesilmesi hak olmuş bulunanlar (yok mu?) onlar, velev kendilerine her (hangi bir) ayet gelmiş olsun, acıklı bir azab görecekleri (zama) na kadar iman etmezler.

 • İbni Kesir

  Doğrusu, üzerlerine Rabbının sözü hak olanlar inanmazlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Şüphesiz Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler inanmazlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (96-97) (Kafir olarak ölüp cehenneme gideceklerine dair) haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, her türlü mucize de önlerine gelse, gayet acı azabı görmedikçe iman etmezler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Muhakkak ki haklarında Rabbinin sözü (ezeli hükmü) gerçekleşmiş kimseler iman etmezler!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Rabbinin kararıyla mahkum edilenler inanmazlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Rabb'inin haklarında kelimeleri* gerçekleşecek olanlar, iman etmezler.

 • Progressive Muslims

  Those who have deserved your Lord's retribution do not believe.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those upon whom the word of thy Lord has become binding, they will not believe.

 • Aisha Bewley

  Those against whom the words of your Lord are justly carried out will never have iman –

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Surely, those condemned by a decree from your Lord cannot believe.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Those who have deserved the retribution of your Lord do not believe.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who deserved your Lord's word against them do not acknowledge,