/ 52
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Ondan istediğiniz her şeyden size verdi. Eğer Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan, çok zalimdir, çok kafirdir.*

وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ
Ve atakum min kulli ma se'eltumuh, ve in teuddu ni'metallahi la tuhsuha,innel insane le zalumun keffar.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalimdir; çok nankördür!
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
O'ndan ne dilediyseniz size verdi. ALLAH'ın nimetlerini sayarsanız bitiremezsiniz. İnsanoğlu gerçekten çok zalimdir, çok nankördür.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Ondan istediğiniz her şeyden size verdi. Eğer Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan, çok zalimdir, çok kafirdir.*
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Allah size istediğiniz her şeyden vermiştir. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz. Ama insan, yanlışı çok yapar, çok da nankördür.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
O'ndan istediğiniz her şeyi size vermiştir. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Aslında, insan, gerçekten çok haksızlık yapar; çok nankördür.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
ve isteyebileceğiniz her türlü şeyden (yararınıza olanları) size veren... Ve eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız baş edemezsiniz. Şu da bir gerçektir ki, insanoğlu zulme pek yatkın olup nankörlüğünde hayli ısrarcıdır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Kendisinden istediğiniz her şeyden size bir parça verdi. Allah'ın nimetini saymaya kalksanız, sayıp bitiremezsiniz. Doğrusu şu ki insan, gerçekten çok zalim, çok nankördür.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız, onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki, insan pek zalimdir, pek nankördür.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Hem size istediğiniz şeylerin hepsinden verdi; öyle ki, Allah'ın nimetini saysanız onu bitiremezsiniz. Gerçekten insan çok zalim, çok nankördür.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Ve size kendisinden isteyebileceğiniz her türlü şeyden (bazısını) veren O'dur; (öyle ki) Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. (Yine de) insanoğlu zulmünde pek ısrarlı, nankörlüğünde pek inatçıdır!
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Hem size istediğiniz şeylerin hepsinden verdi öyle ki Allahın nı'metini saysanız onu bitiremezsiniz, her halde insan, çok zalim, çok nankör
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ve kendisinden istediğiniz herşeyden size bir parça verdi. Eğer Allah'ın ni'metini saymak isteseniz sayamazsınız! (Doğrusu) insan çok haksızlık edendir, çok nankördür!
Gültekin Onan
Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Tanrı'nın nimetini saymaya kalkışırsanız onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki, insan pek zalimdir, (pek) kafirdir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
O, size istediğiniz şeylerin hepsinden verdi. Eğer Allahın (bunca) ni'metini birer birer saymak isterseniz (ne mümkin?) siz (onları) icmal suretiyle bile sayamazsınız. Hakıykat, insan çok zulümkardır, çok nankördür.
İbni Kesir
O, size istediğiniz şeylerin hepsinden verdi. Allah'ın nimetini sayacak olsanız; bitiremezsiniz. Doğrusu insan, pek zalim ve nankördür.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Kendisinden dilediğiniz her şeyi size vermiştir. Allah'ın nimetini sayacak olsanız bitiremezsiniz. Doğrusu insan pek zalim ve çok nankördür.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Hasılı O, Kendisinden dilediğiniz her şeyi verdi. Öyle ki Allah'ın size verdiği nimetleri birer birer saymaya kalkarsanız, mümkün değil, onları sayamazsınız. Gerçekten insan zalim ve nankördür.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
O, (fıtratlarınız gereği halkoluş sürecinde) O'ndan istemiş olduklarınızın hepsinden, size vermiştir. . . Eğer Allah nimetlerini saymaya kalksanız, onları değerlendirerek sayıp bitiremezsiniz. . . Muhakkak ki insan çok zalim ve ortadaki açık gerçeği örtücüdür!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
And He gives you all kinds of things that you implore Him for. If you count GOD's blessings, you can never encompass them. Indeed, the human being is transgressing, unappreciative.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
AndHe has given you from all that you have asked Him. And if you count the blessings of God, you will not be able to number them. Man is indeed transgressing, disbelieving.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
He gave you all that you have asked Him. If you were to count God's blessings, you will never enumerate them. The human is indeed transgressing, unappreciative.
# Kelime Anlam Kök
1 ve atakum: ve size verdi اتي
2 min: -den
3 kulli: herşey- كلل
4 ma: ne varsa
5 seeltumuhu: kendisinden istediğiniz سال
6 ve in: ve eğer
7 teuddu: saymak isteseniz عدد
8 nia'mete: ni'metini نعم
9 llahi: Allah'ın
10 la:
11 tuhsuha: sayamazsınız حصي
12 inne: doğrusu
13 l-insane: insan انس
14 lezelumun: çok haksızlık edendir ظلم
15 keffarun: çok nankördür كفر