Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlardan intikam aldık. İkisi de kesinlikle açık bir rehberdir.

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْۢ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُب۪ينٍۜ۟
Fentekamna minhum, ve innehuma le bi imamin mubin.
#kelimeanlamkök
1fentekamnaöcümüzü aldıkنقم
2minhumonlardan
3ve innehumaher ikisi de
4lebiimamin(gözler) ön(ün)dedirامم
5mubininapaçıkبين
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Biz onlardan da intikam aldık. İkisi de açık bir yol üzerindedir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlardan intikam almıştık.* İkisi de apaçık bir yol üzerindedir.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlardan öc aldık. Her ikisi de belgelenmiştir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlardan intikam aldık. İkisi* de kesinlikle açık bir rehberdir.*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlara da hak ettikleri cezayı verdik. Bu ikisi aynı ana yol üzerinde açıkça görülmektedir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Sonunda, hak ettikleri cezayı onlara da verdik. Her ikisi de apaçık görünüyor.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bundan dolayı Biz, onlara (da) yaptıklarının acısını tattırdık. İşte adı geçen bu iki toplumun da, (dünyevi refah açısından) çok önde olduğu ayan açık ortadaydı.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlardan intikam aldık. Her ikisi önde, belirgin bir biçimde durmaktadır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bundan dolayı onlardan intikam aldık; her ikisi de açıkça (gözler) ön(ün)dedir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlardan da intikam aldık, ikisi de apaçık önde bulunuyorlar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve bu yüzden onları da hak ettikleri cezaya uğrattık. Gerçek şu ki, sözü geçen her iki (günahkar toplum) da, (bugün dahi) görülebilen bir ana yol üzerinde yaşamaktaydılar.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlardan da intikam aldık. İkisi de (Lut kavminin yaşadığı Sodom ile Şu'ayb kavminin yaşadığı Eyke) belirgin bir anayol üzerinde idiler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlardan da intikam aldık, ikisi de apaçık önde bulunuyor

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlardan da öcümüzü aldık, her ikisi de (Sodom da, Eyke de) hala (yol üzerinde, gözler) ön(ün) de apaçık durmaktadır.

 • Gültekin Onan

  Bundan dolayı onlardan intikam aldık; her ikisi de açıkça (gözler) ön(ün)dedir (lebi imamin) / her ikisi de Levh-i Mahfuz'dadır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onun için bunlardan da intikam aldık. (Bu yerlerin) ikisi de apaçık bir yol (üzerinde) dir.

 • İbni Kesir

  Bunun için onlardan öc aldık. Her ikisi de hala işlek bir yol üzerindedir

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Biz de onlardan intikam aldık. Şüphesiz bu iki olay da apaçık (göz) önündedir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlara da hak ettikleri cezayı verdik. Bu her iki şehir harabesi de uğrak bir yol üzerindedir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Bu sebeple onlara yaptıklarının acı sonuçlarını yaşattık! Her ikisi de açık seçik görülebilen bir bölgededir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlardan öc aldık. Her ikisi de belgelenmiştir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlardan intikam aldık. İkisi* de kesinlikle açık bir rehberdir.*

 • Progressive Muslims

  So, We sought revenge from them. And they were both on an open plain.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We took vengeance on them — and both are on a clear highway.

 • Aisha Bewley

  We took revenge on them as well. They are both beside a well-beaten track.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Consequently, we avenged from them, and both communities are fully documented.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  So,We sought revenge from them. And they are in a clear ledger.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  So, We sought revenge from them. They were both on an open plain.