Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer siz, sert karşılık vermek zorunda kalırsanız, o zaman onların size verdiği karşılığa orantılı olarak karşılık verin. Ama sabrederseniz, elbette böyle bir davranış sabredenler için daha hayırlıdır.

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ
Ve in akabtum fe akıbu bi misli ma ukıbtum bih, ve le in sabertum le huve hayrun lis sabirin.
#kelimeanlamkök
1ve inve eğer
2aakabtumceza vereceksenizعقب
3feaakibuceza verinعقب
4bimisliaynısınıمثل
5ma
6ukibtumsize verilen cezanınعقب
7bihionunla
8veleinama
9sabertumsabdedersenizصبر
10lehuveandolsun ki o
11hayrundaha iyidirخير
12lissabirinesabredenler içinصبر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Eğer ceza verecekseniz, size yapılan işkencenin dengi ile ceza veriniz. Fakat sabrederseniz, elbette o, sabredenler için daha hayırlıdır.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Ceza verecekseniz, (en fazla) size yapılanın misliyle (benzeriyle) ceza verin!
*
Sabrederseniz, elbette bu (durum) sabredenler için daha hayırlıdır.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Karşılık verecekseniz, size verilen karşılığın bir benzeriyle karşılık verin. Sabrederseniz, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Eğer siz, sert karşılık vermek zorunda kalırsanız, o zaman onların size verdiği karşılığa orantılı olarak karşılık verin. Ama sabrederseniz
*
, elbette böyle bir davranış sabredenler için daha hayırlıdır.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Eğer ceza vermek isterseniz size ne yapıldıysa onun dengiyle ceza verin. Sabredecek olursanız kuşkusuz bu, sabredenler için daha iyidir.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Ceza verecekseniz, size yapılan kadarıyla ceza verin. Dirençli olursanız, dirençli olanlar için kesinlikle böylesi daha iyidir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
İmdi siz, cezalandırdığınızda mutlaka sizin maruz kaldığınız miktarı aşmadan cezalandırınız; yok eğer sabrederseniz, bu, sabırda direnenler için daha hayırlıdır.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Eğer ceza ile karşılık verecekseniz, ancak size yapılan kötülüğün türü ve miktarı ile karşılık verin. Eğer sabrederseniz, elbette ki bu, sabredenler için daha hayırlıdır.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Eğer ceza verecekseniz, size verilen cezanın misliyle ceza verin ve eğer sabrederseniz, andolsun bu, sabredenler için daha hayırlıdır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Eğer ceza ile karşılık verecek olursanız, ancak size yapılan cezanın misli ile cezalandırınız. Şayet sabrederseniz, andolsun ki bu, sabredenler için elbette daha hayırlıdır.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Bunun içindir ki, (tartışmada) zora başvurmanız gerekirse, ancak onların sizi zora koştukları kadar zora başvurun. Fakat eğer kendinizi tutarsanız, bilin ki, güçlüklere göğüs germesini bilen kimseler için bu daha iyi, daha hayırlıdır.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, elbette bu, sabredenler için daha hayırlıdır.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ve şayed ıkab ile mukabele edecek olursanız ancak size edilen ukubetin misliyle muakabe ediniz ve şayed sabrederseniz kasem olsun ki sabredenler için elbette daha hayırlıdır

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Eğer azab edecekseniz, size yapılan azab kadar azab edin. Ama sabrederseniz, andolsun ki o, sabredenler için daha iyidir. (Hz. peygamber, Uhud Savaşında, amcası Hamza'yı kafirler tarafından burnu ve kulakları kesilmiş, ciğeri çıkartılmış bir durumda görünce; "Allah'a andolsun ki, eğer Allah bana zafer verirse, senin yerine, onlardan yetmiş kişiyi böyle yapacağım!" demişti. Fakat yeminine keffaret vererek bu sözünü uygulamamış, Mekke'nin Fethinde düşmanlarını affetmiştir.)

Gültekin Onan
Eğer ceza verecekseniz, size verilen cezanın misliyle ceza verin ve eğer sabrederseniz, andolsun bu, sabredenler için daha hayırlıdır.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Eğer her hangi bir ceza ile mukaabele edecek olursanız ancak size reva görülen ukubetin misillemesiyle ceza yapın. Sabrederseniz, andolsun ki, bu, tehammül edenler için elbet daha hayırlıdır.

İbni Kesir
Eğer ceza verecek olursanız; ancak sizin cezalandırıldığınızın misliyle ceza verin. Sabrederseniz; elbette bu, sabredenler için daha iyidir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Eğer karşılık verecekseniz, size yapılanın aynıyla karşılık verin. Eğer sabrederseniz, bu sabredenler için daha iyidir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Ceza verecek olursanız, size yapılan muamelenin misliyle cezalandırın. Ama eğer bu hususta sabrederseniz, bilin ki bu, sabredenler için daha hayırlıdır.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Şayet kötülüğün sonucunu yaşatacaksanız, size yapılan azabın benzeri ile sonucunu yaşatın... Eğer sabrederseniz, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Karşılık verecekseniz, size verilen karşılığın bir benzeriyle karşılık verin. Sabrederseniz, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Eğer siz, sert karşılık vermek zorunda kalırsanız, o zaman onların size verdiği karşılığa orantılı olarak karşılık verin. Ama sabrederseniz
*
, elbette böyle bir davranış sabredenler için daha hayırlıdır.

Rashad Khalifa The Final Testament
And if you punish, you shall inflict an equivalent punishment. But if you resort to patience (instead of revenge), it would be better for the patient ones.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And if you punish, then punish with equivalence to that which you were punished. And if you are patient then it is better for the patient ones.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
If you penalize, then punish with an equivalent punishment inflicted on you. If you show patience then it is better for the patient ones.