Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yeryüzünde, rengarenk şeyleri, sizin için üretip çoğalttı. Bunda öğüt alan bir halk için elbette ayet vardır.

وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفاً اَلْوَانُهُۜ اِنَّ ف۪ي ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
Ve ma zerae lekum fil ardı muhtelifen elvanuh, inne fi zalike le ayeten li kavmin yezzekkerun.
#kelimeanlamkök
1ve mave vardır
2zeraeyarattıklarındaذرا
3lekumsizin için
4fi
5l-erdiyeryüzündeارض
6muhtelifençeşitliخلف
7elvanuhurenklerdekiلون
8inneşüphesiz
9fi
10zalikebunda
11layetenibret vardırايي
12likavminbir toplum içinقوم
13yezzekkeruneöğüt alanذكر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Yeryüzünde rengarenk şeyleri de sizin için yaratmıştır. Öğüt alacak topluma bunda ders vardır.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Yerde sizin için rengârenk yarat(ıp yayd)ıklarını da (hizmetinize sunmuştur). Şüphesiz ki bunda, (gerçeği) hatırlayan bir toplum için bir delil vardır.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Ve sizin için yeryüzünde yarattığı rengarenk nesneleri de... Düşünen bir toplum için elbette bunda bir ders vardır.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Yeryüzünde, rengarenk şeyleri, sizin için üretip çoğalttı.
*
Bunda öğüt alan bir halk için elbette ayet
*
vardır.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Sizin için bu yerde türlü renklerle yetiştirdiği ne varsa, hepsinde bilgisini kullanan bir topluluk için kesin bir belge(ayet) vardır.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Sizin için yeryüzünde yaratıp çoğalttıklarının renkleri de türlü türlüdür. Aslında, işte bunda, öğüt alan bir toplum için kesinlikle bir gösterge vardır.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Ve sizin için yeryüzüne serpiştirdiği her biri farklı tonlarda rengarenk (güzellikler)... Kuşkusuz bütün bunlarda (da), hafızası olup hatırda tutan bir toplum için mutlaka çıkarılacak bir ders vardır.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Ve sizin için yeryüzünde, çeşit çeşit renklerde başka şeylere de vücut vermiştir. Bütün bunlarda, düşünüp ibret alacak bir toplum için elbette bir mucize vardır.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Yerde sizin için üretip-türettiği çeşitli renklerdekileri de (faydanıza verdi). Şüphesiz bunda, öğüt alıp düşünen bir topluluk için ayetler vardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Daha yeryüzünde türlü renklerle yarattığı neler var sizin için. Elbette bunda derin düşünenler için bir ibret vardır.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ve sizin için yeryüzünde yarattığı bütün o rengarenk (güzel) şeyler: işte bunlarda da anıp da hatırda tutmasını bilen kimseler için elbette çıkarılacak bir ders/bir mesaj vardır!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Sizin için yeryüzünde çeşitli renk ve biçimlerle yarattığı şeyleri de sizin hizmetinize verdi. Öğüt alan bir toplum için bunda ibretler vardır.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Daha sizin için Arzdan muhtelif renklerle yarattıkları, neler var, elbette bunda tezekkür edecek bir kavm için bir ayet var

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Yeryüzünde yarattığı çeşitli renklerdeki (hayvanları, bitki)leri de (sizin hizmetinize verdi). Şüphesiz bunda öğüt alan bir toplum için ibret vardır.

Gültekin Onan
Yerde sizin için üretip türettiği çeşitli renklerdekileri de (faydanıza verdi). Şüphesiz bunda, öğüt alıp düşünen bir topluluk için bir ayet vardır.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Sizin için yerde çeşidli renklerle yaratdığı neler varsa (onları da size müsahhar kılmışdır). Bunların her birinde öğüd alacak, (iyi düşünecek) bir zümre için elbette birer ayet vardır.

İbni Kesir
Yeryüzünde rengarenk şeyleri de sizin için O, yaratmıştır. Muhakkak ki öğüt alan bir kavim için bunda ayetler vardır.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Yeryüzünde rengarenk şeyleri de sizin için var etmiştir. Bunda öğüt alan bir toplum için birer ayet vardır.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Yeryüzünde türlü türlü renklerle, her çeşitten bitki ve hayvan olarak sizin için yarattığı daha neler neler var!Elbette bunda düşünen kimseler için alınacak ibret var.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Gene sizin için arzda, muhtelif renklerde yarattığı şeyleri de (size hizmet veren kılmıştır).. . Muhakkak ki bu işaret üzerinde düşünecekler için ne dersler var!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Ve sizin için yeryüzünde yarattığı rengarenk nesneleri de... Düşünen bir toplum için elbette bunda bir ders vardır.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Yeryüzünde, rengarenk şeyleri, sizin için üretip çoğalttı.
*
Bunda öğüt alan bir toplum için elbette ayet
*
vardır.

Rashad Khalifa The Final Testament
And (He created) for you on earth things of various colors. This is a (sufficient) proof for people who take heed.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And what He has placed for you on the earth in various colors.In that are signs for a people who remember.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
What He has placed for you on earth in various colors. In that are signs for a people who remember.