Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sonra Kıyamet Günü, onları rezil edecek. Ve "Hani uğrunda ayrılığa düştüğünüz ortaklarım nerede?" diyecek. Kendilerine ilim verilenler, "Rezillik ve kötülük, bugün Kafirlerin üzerinedir." diyecek.

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآئِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالْسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ
Summe yevmel kıyameti yuhzihim ve yekulu eyne şurekaiyellezine kuntum tuşakkune fihim, kalellezine utul ilme innel hızyel yevme ves sue alel kafirin.
#kelimeanlamkök
1summesonra
2yevmegünüيوم
3l-kiyametikıyametقوم
4yuhzihimonları rezil ederخزي
5ve yekuluve derkiقول
6eynehani nerede?
7şurakaiyeortaklarımشرك
8ellezine
9kuntumettiğinizكون
10tuşakkunedüşmanlıkشقق
11fihimhaklarında
12kalederlerقول
13ellezineolanlar
14utuverilmişاتي
15l-ilmeilimعلم
16inneşüphesiz
17l-hizyerezillikخزي
18l-yevmebugünيوم
19ve ssu'eve kötülükسوا
20alaüzerinedir
21l-kafirinekafirlerكفر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Sonra kıyamet gününde Allah onları rezil eder ve der ki: "Kendileri hakkında müminlere düşman kesildiğiniz, bana isnat ettiğiniz ortaklarım nerede?" Kendilerine ilim verilmiş olanlar derler ki: "Şüphesiz bugün rezillik ve kötülük kafirleredir."

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Sonra (Allah) kıyamet gününde onları rezil edecek ve şöyle diyecektir: "Kendileri hakkında (müminlere) düşman olduğunuz ortaklarım(!) nerede?" Kendilerine ilim verilmiş olanlar da "Şüphesiz ki bugün rezillik ve kötülük kâfirleredir." demiş (olacaklar)dır.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Sonra, diriliş gününde onları rezil eder ve "Uğrunda tartışıp mücadele verdiğiniz ‘ortaklarım' nerede" der. Kendilerine bilgi verilenler de şöyle derler: "Bugün rezillik ve kötülük kafirleredir."

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Sonra Kıyamet Günü, onları rezil edecek. Ve "Hani uğrunda ayrılığa düştüğünüz ortaklarım nerede?" diyecek. Kendilerine ilim
*
verilenler, "Rezillik ve kötülük, bugün Kafirlerin
*
üzerinedir." diyecek.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Sonra (mezardan) kalkış günü Allah, onları rezil edecek ve diyecek ki "Uğruna cemaatler oluşturduğunuz ortaklarım nerede?" Kendilerine ilim verilmiş olanlar diyecekler ki "Bugün bütün rezillik ve bütün kötülükler o kafirlerin üstündedir."

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Sonra, Yeniden Yaratılış Günü'nde, onları aşağılayacak ve şöyle diyecek: "Uğrunda düşmanlar kesildiğiniz ortaklarım neredeler?" Kendilerine bilgi verilenler, şöyle derler: "Bugün, aşağılanma ve kötülük, kesinlikle nankörlük edenler içindir!"

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Sonunda Kıyamet Günü O, onları rezil edecek ve "Neredeymiş bakalım o uğruna mücadele verdiğiniz 'ortaklarım'(!)?" diye soracak. Bilgi ve bilginin amacını kavrama yeteneğiyle donatılmış olanlar, "Bugün" diyecekler, "alçaklığın her türü ve kötülüğün daniskası kafirler içindir!

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Sonra kıyamet günü onları rezil edecek ve diyecek: "Kendileri için kavga çıkarıp ayrılığa düştüğünüz ortaklarım nerede?" Kendilerine ilim verilmiş olanlar diyecekler ki: "Bugün rezillik ve kötülük, gerçeği inkar edenleredir."

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Sonra (Allah) kıyamet günü onları aşağılık kılacak ve diyecek ki: "Haklarında (mü'minlere karşı) düşman kesildiğiniz ortaklarım hani nerede?" Kendilerine ilim verilenler, dediler ki: "Bugün, gerçekten aşağılanma ve kötülük kafirlerin üstünedir."

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Sonra kıyamet gününde Allah, onları rezil edecek ve: "Hani, nerede o, kendileri uğrunda ayrılık çıkarıp düşman kesildiğiniz ortaklarım? diyecek. Kendilerine ilim verilmiş olanlar: "Gerçekten bugün rüsvaylık ve zillet kafirleredir." derler.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Sonra Kıyamet Günü'nde (Allah), "Hani nerede, o uğruna (doğru yoldan) ayrı düştüğünüz düzmece tanrılarınız!" diyerek onları(n hepsini) rüsvay edecektir. Kendilerine (dünya hayatında) bilgi verilmiş olanlar: "Bugün" diyecekler, "rüsvaylık da, bedbahtlık da hakkı inkar edenler içindir;

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Sonra kıyamet günü, Allah onları rezil edecek ve diyecek ki: "Uğrunda mücadele ettiğiniz ortaklarım nerede?!" Kendilerine ilim verilenler ise şöyle derler: "Şüphesiz bugün rezillik, aşağılık ve kötülük kafirlerin üzerinedir."

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Sonra Kıyamet günü onları rüsvay edecek ve diyecek: hani nerede o sizin haklarında şikak çıkarıp durduğunuz şeriklerim? Kendilerine ılim verilmiş olanlar dediler ki: hakıkat bütün sefalet-ü zillet bu gün kafirlerin üstünedir.

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Sonra kıyamet günü de, onları rezil eder ve "Hani haklarında (mü'minlere) düşmanlık ettiğiniz ortaklarım nerede?" der. Kendilerine ilim verilmiş olanlar: "Bugün rezillik ve kötülük kafirleredir!" derler.

Gültekin Onan
Sonra (Tanrı) kıyamet günü onları aşağılık kılacak ve diyecek ki: "Haklarında (müminlere karşı) düşman kesildiğiniz ortaklarım hani nerede?" Kendilerine ilim verilenler dediler ki: "Bugün, gerçekten aşağılanma ve kötülük kafirlerin üstünedir."

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Sonra kıyamet gününde de (Allah) onları rüsvay edecek ve diyecek ki: "Hani sizin, uğurlarında (mü'minlere) düşman kesildiğiniz ortaklarım nerede"?! Kendilerine ilim verilen (mü'min) ler: "Bu gün, (dediler), hakıykat rüsvaylık, zillet ve azab kafirlerin üstündedir".

İbni Kesir
Sonra da kıyamet gününde onları rezil eder ve der ki: Haklarında tartıştığınız Benim ortaklarım nerede? Kendilerine bilgi verilmiş olanlar derler ki: Doğrusu bugün, rezillik ve zillet kafirleredir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Sonra, Allah, kıyamet günü onları rezil edip şöyle der: -Nerede benim ortaklarım olduğu konusunda tartıştıklarınız?!" kendilerine ilim verilenler: -Bugün, rezillik ve azap kafirlerin üzerinedir, der.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Sonra kıyamet günü de Allah onları zelil eder ve:"Hani" der, "nerede sizin o uğurlarında müminlere düşman kesildiğiniz ortaklarım(!)" Kendilerine ilim nasib edilenler de: "Gerçekten her türlü zillet ve sefalet bugün kafirlerin başınadır!" derler.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Sonra kıyamet sürecinde onları rezil - rüsva eder ve der ki: "Nerede onlar yüzünden bana karşı çıkıp düşman kesildiğiniz ortaklarım?"... Kendilerine ilim verilenler: "Bugün rezil - rüsvalık ve kötülük, hakikat bilgisini inkar edenleredir" dediler.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Sonra, diriliş gününde onları rezil eder ve, 'Uğrunda tartışıp mücadele verdiğiniz 'ortaklarım' nerede,' der. Kendilerine bilgi verilenler de şöyle derler: 'Bu gün rezillik ve kötülük kafirleredir.'

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Sonra Kıyamet Günü, onları rezil edecek. Ve "Hani, uğrunda ayrılığa düştüğünüz ortaklarım nerede?" diyecek. Kendilerine ilim
*
verilenler, "Rezillik ve kötülük, bugün gerçeği yalanlayan nankörlerin üzerinedir." diyecek.

Rashad Khalifa The Final Testament
Then, on the Day of Resurrection, He will disgrace them and ask, "Where are My partners that you had set up beside Me, and had opposed Me for their sake?" Those blessed with knowledge will say, "Today, the shame and misery have befallen the disbelievers."

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Then, on the Day of Resurrection He will humiliate them, and say: "Where are My partners regarding whom you used to dispute?" Those who have received the knowledge said: "The humiliation today and the misery are upon the rejecters."

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Then, on the day of Resurrection He will humiliate them, and say, "Where are My partners whom you used to dispute regarding them?" Those who have received the knowledge said, "The humiliation today and misery is upon the ingrates."