Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Melekler, kendilerine haksızlık yapanların canlarını alacakları zaman, onlar, teslimiyet içinde: "Biz, kötü bir iş yapmadık." dediler. Hayır! Kuşkusuz, Allah, yapmış olduğunuz şeyleri çok iyi bilendir.

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُاْ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
Ellezine teteveffahumul melaiketu zalimi enfusihim fe elkavus seleme ma kunna na'melu min su', bela innallahe alimun bima kuntum ta'melun.
#kelimeanlamkök
1ellezinekimseler
2teteveffahumucanlarını aldığıوفي
3l-melaiketumeleklerinملك
4zalimizulmederlerkenظلم
5enfusihimnefislerineنفس
6feelkavudiyerekلقي
7s-selemeteslim olurlarسلم
8ma
9kunnabizكون
10nea'meluyapmıyordukعمل
11minhiçbir
12su'inkötülükسوا
13belahayır
14inneşüphesiz
15llaheAllah
16alimunbiliyorعلم
17bimaşeyleri
18kuntumsizinكون
19tea'meluneyaptıklarınızعمل

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Kendilerine zulmederlerken, meleklerin canlarını aldıkları kimseler,"Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk" diyerek teslim olurlar. Melekler onlara şöyle der: "Hayır, Allah, sizin yaptıklarınızı çok iyi bilendir."

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Melekler
*
canlarını alırken kendilerine yazık eden kişiler, "Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk ki!" diyerek teslim olurlar. (Melekler şöyle diyeceklerdir) "Hayır! Allah sizin yaptıklarınızı elbette çok iyi bilendir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Onlar ki, nefislerine zulmedip dururlarken melekler canlarını alır. Sonunda teslim olup "Biz herhangi bir kötülük yapmıyorduk" derler. Hayır, ALLAH sizin yaptıklarınızı iyi bilir.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Melekler, kendilerine haksızlık yapanların
*
canlarını alacakları zaman, onlar, teslimiyet içinde:
*
"Biz, kötü bir iş yapmadık." dediler. Hayır! Kuşkusuz, Allah, yapmış olduğunuz şeyleri çok iyi bilendir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Kendilerini kötü duruma düşürmüşken, meleklerin vefat ettirdiği kimseler hemen teslimiyet gösterir ve "Kötü bir şey yapmıyorduk ki!" derler. Allah ne yaptığınızı bilir.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Melekler, kendilerine yazık edenlerin canlarını alırken, "Hiçbir kötülük yapmıyorduk!" diyerek teslim olurlar. Hayır, öyle değil! Kuşkusuz, Allah, neler yaptığınızı Bilendir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
O kimseler ki, kendi kendilerine kötülük etmeyi sürdürürken melekler onların canlarını almışlardı. İşte (Hesap Günü) bunlar teslim sancağını çekerek "Biz yaptıklarımızı kötülük olsun diye yapmamıştık" (diyecekler). "Yoo!" (denilecek kendilerine), "Unutuyorsunuz ama, Allah yapmış olduğunuz her şeyi eksiksiz bilendir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Öz benliklerine zulmedip durdukları bir sırada, meleklerin vefat ettirdikleri kişiler şöyle diyerek teslim bayrağını çekerler: "Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk." İş hiç de öyle değil. Allah, sizin yapmakta olduklarınızı çok iyi bilmektedir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Ki melekler, kendi nefislerinin zalimleri olarak onların canlarını aldıklarında, "Biz hiç bir kötülük yapmıyorduk" diye teslim olurlar. Hayır, şüphesiz Allah, sizin neler yaptığınızı bilendir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Melekler, kendilerine zulmetmiş kimselerin canlarını alırken onlar: "Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk." diyerek teslim olurlar. Hayır, Allah sizin ne maksatla yaptığınızı tamamen biliyor.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
onlar ki, kendi kendilerine zulüm hali içindeyken melekler canlarını almıştı!" Böyleleri nihayet (hesap vermeye çağırıldıklarında): "Kötü bir şey yapma(k isteme)miştik biz!" (diyerek) boyun eğme tavrı takınacaklar. (Fakat onlara;) "Hayır!" (diye karşılık verilecek,) "Muhakkak ki, yapıp ettiğiniz her şeyi Allah eksiksiz biliyor!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
O kafirler, nefislerine zulmederlerken melekler onların canlarını alır da onlar teslim olup, "Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk" derler. (Melekler de şöyle diyecekler:) "Hayır! Allah sizin yapmakta olduklarınızı hakkıyla bilmektedir."

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Onlar ki Melekler onları nefislerinin zalimleri olarak kabzederler de o vakıt bakarsın şöyle diyerek teslim olmuşlardır: biz bir kötülükten yapmıyorduk, hayır, Allah sizin ne maksadla yapıyorduğunuzu tamamen biliyor

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Nefislerine zulmederlerken meleklerin, canlarını aldığı kimseler; "Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk!" diye teslim olurlar. "Hayır, Allah sizin yaptıklarınızı biliyor."

Gültekin Onan
Ki melekler, kendi nefslerinin zalimleri olarak onların canlarını aldıklarında, "Biz hiç bir kötülük yapmıyorduk" diye teslim olurlar. Hayır, şüphesiz Tanrı, sizin neler yaptığınızı bilendir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Melekler, kendilerine (küfürleri sebebiyle) zulmedenlerin canlarını alacakları Zaman onlar: "Biz hiç bir fenalık yapmazdık" (diye diye) teslim (oldular). Hayır, Allah sizin neler işler olduğunuzu muhakkak ki çok iyi bilendir.

İbni Kesir
Melekler; kendilerine zulmetmiş olanların canını alırken: Biz, hiç bir kötülük yapmıyorduk, diyerek teslim olurlar. Hayır, Allah sizin neler yaptığınızı bilir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Melekler, kendilerine zulmedenlerin canlarını alırlarken "biz bir kötülük yapmamıştık." diyerek teslim olurlar. Şüphesiz, Allah, onların ne yaptıklarını çok iyi bilir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
(28-29) Kendi öz canlarına zulmederlerken meleklerin canlarını aldıkları kimseler azabı görünce; "Biz, bir kötülük olsun diye yapmıyorduk!" diye başlarını öne eğerler. Kendilerine iman ilmi nasib edilmiş olanlar da; "Hayır, hayır! Allah yaptığınız işi ne maksatla yaptığınızı pek iyi biliyor! O halde girin bakalım içinde ebediyyen kalmak üzere cehennemin kapılarından! Ne fena bir yerdir o kibirlilerin yeri!" derler.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Nefslerine zulmedici olarak (şirk ile) yaşarken meleklerin vefat ettirdiği kimseler: "Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk" diyerek teslim olurlar... "Hayır! Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı Aliym'dir. "

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Onlar ki, nefislerine zulmedip dururlarken melekler canlarını alır. Sonunda teslim olup 'Biz herhangi bir kötülük yapmıyorduk,' derler. Hayır, ALLAH sizin yaptıklarınızı iyi bilir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Melekler, kendilerine haksızlık yapanların
*
canlarını alacakları zaman, onlar, teslimiyet içinde:
*
"Biz, kötü bir iş yapmadık." dediler. Hayır! Kuşkusuz, Allah, yapmış olduğunuz şeyleri çok iyi bilendir.

Rashad Khalifa The Final Testament
The angels put them to death in a state of wronging their souls. That is when they finally submit, and say, "We did not do anything wrong!" Yes indeed. GOD is fully aware of everything you have done.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Those whom their lives are terminated by the angels, while they had wronged themselves: "Amnesty, we have not done any evil!" "Alas, God is aware of what you have done."

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Those whom the controllers take while they had wronged themselves: "Amnesty, we did not do any evil!" "Alas, God is aware of what you had done."