Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Zulme uğramalarından sonra, Allah yolunda hicret eden kimseleri, kesinlikle dünyada iyi bir yere yerleştiririz. Ahiret ödülü ise daha büyüktür. Keşke hicretten geri kalanlar bunu bilselerdi!

وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي اللّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ
Vellezine haceru fillahi min ba'di ma zulimu li nubevvi ennehum fid dunya haseneh, ve le ecrul ahıreti ekber, lev kanu ya'lemun.
#kelimeanlamkök
1vellezine
2hacerugöç edenleriهجر
3fiuğrunda
4llahiAllah
5min
6bea'disonraبعد
7ma
8zulimukendilerine zulmedildiktenظلم
9lenubevviennehumyerleştireceğizبوا
10fi
11d-dunyadünyadaدنو
12hasenetengüzelceحسن
13veleecruve mükafatı iseاجر
14l-ahiratiahiretاخر
15ekberudaha büyüktürكبر
16levkeşke
17kanuonlarكون
18yea'lemunebilselerdiعلم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Zulme uğratıldıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Eğer bilirlerse, ahiretin ödülü elbette daha büyüktür.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Haksızlığa uğratıldıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz.
*
Ahiretin ödülü elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi!

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Zulme uğradıktan sonra ALLAH uğrunda göç edenleri, dünyada güzelce yerleştireceğiz. Ahiret ödülleri ise daha büyüktür; bir bilseler...

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Zulme uğramalarından sonra, Allah yolunda hicret eden kimseleri, kesinlikle dünyada iyi bir yere yerleştiririz. Ahiret ödülü ise daha büyüktür. Keşke hicretten geri kalanlar bunu bilselerdi!

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Haksızlığa uğradıktan sonra Allah yolunda hicret
*
edenleri dünyada güzel yerlere yerleştiririz. Bunun öbür dünyadaki ödülü daha büyüktür. Keşke bilebilselerdi.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Haksızlığa uğradıktan sonra Allah'ın yolunda göç edenleri, kesinlikle güzel bir biçimde dünyada yerleştireceğiz. Sonsuz yaşam ödülü ise kesinlikle daha büyüktür; keşke bilselerdi!

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Beri yandan, uğradıkları zulmün ardından Allah yolunda hicret edenlere gelince: kesinlikle onları dünyada güzel bir konuma yerleştireceğiz, fakat öte dünyadaki karşılıkları çok daha büyük olacaktır. (İnkarcılar) keşke kavrayabilselerdi.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Zulme uğratıldıktan sonra Allah uğrunda hicret edenlere biz, dünyada elbette güzelce mekan tutturacağız. Ahiretin ödülü mutlaka daha büyüktür. Bir bilselerdi!

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Zulme uğratıldıktan sonra, Allah yolunda hicret edenleri dünyada şüphesiz güzel bir biçimde yerleştireceğiz; ahiret karşılığı ise daha büyüktür. Bilmiş olsalardı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Zulme uğradıktan sonra Allah uğrunda hicret edenlere gelince, kesinlikle onları dünyada güzelce yerleştireceğiz; ahiret mükafatı ise daha büyüktür, eğer bilseler.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
İmdi, (benimsediği dinden ötürü) zulme uğradıktan sonra Allah yolunda zulüm diyarını terk edenlere gelince; Biz onları, şüphesiz, bu dünyada güzel bir yere yerleştireceğiz; ama onların ahirette hak ettikleri ödül daha da büyük olacaktır. (Hakkı inkar edenler böylece) bir anlayabilselerdi,

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, elbette onları dünyada güzel bir şekilde yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi..

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Allah uğrunda zulme ma'ruz olduktan sonra hicret edenlere gelince de, elbette onları Dünyada güzel bir surette yerleştiririz, maamafih ahıret ecri her halde daha büyüktür, eğer bilseler

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Kendilerine zulmedildikten sonra Allah uğrunda göç edenleri, dünyada güzelce yerleştireceğiz, (onlara vereceğimiz) ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bilseler!

Gültekin Onan
Zulme uğratıldıktan sonra, Tanrı yolunda hicret edenleri dünyada şüphesiz güzel bir biçimde yerleştireceğiz; ahiret karşılığı ise daha büyüktür. Bilmiş olsalardı.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Zulme uğratıldıklarından sonra Allah yolunda hicret edenleri biz dünyada elbette güzel bir suretde yerleşdiririz. Ahiret mükafatı ise her halde daha büyükdür. (Kafirler bunu) bilmiş olsalardı..

İbni Kesir
Zulmedildikten sonra, Allah yolunda hicret eden kimseleri, andolsun ki; dünyada güzel bir yere yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Şayet bilselerdi.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Zulme uğradıktan sonra Allah için hicret edenleri biz, dünyada güzel bir yere yerleştiririz. Ahiret sevabı ise daha büyüktür. Bir bilseler.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Zulme maruz kaldıktan sonra Allah uğrunda hicret edenleri, elbette dünyada güzel bir yere yerleştiririz.Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Bunu bir bilselerdi!

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Zulmedildikten sonra Allah'ta muhacir olanlara gelince; elbette onları dünyada güzel bir yere yerleştireceğiz... Gelecekteki mükafatı ise elbette çok büyüktür. Eğer bilselerdi!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Zulme uğradıktan sonra ALLAH uğrunda göç edenleri, dünyada güzelce yerleştireceğiz. Ahiret ödüllleri ise daha büyüktür; bir bilseler...

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Zulme uğramalarından sonra, Allah yolunda hicret eden kimseleri, kesinlikle dünyada iyi bir yere yerleştiririz. Ahiret ödülü ise daha büyüktür. Keşke hicretten geri kalanlar bunu bilselerdi!

Rashad Khalifa The Final Testament
Those who emigrated for the sake of GOD, because they were persecuted, we will surely make it up to them generously in this life, and the recompense of the Hereafter is even greater, if they only knew.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And those who have emigrated for God, after they were oppressed, We will grant them good in the world, and the reward of the Hereafter will be greater, if only they knew.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Those who have emigrated for God, after they were oppressed, We will grant them good in the world, and the reward of the Hereafter will be greater, if they knew.