Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Rabbin, bal arısına; dağlarda, ağaçlarda ve hazırladıkları şeylerde yuva edinmesini vahyetti.

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ
Ve evha rabbuke ilen nahli enittehızi minel cibali buyuten ve mineş şeceri ve mimma ya'rişun.
#kelimeanlamkök
1ve evhaşöyle vahyettiوحي
2rabbukeRabbinربب
3ila
4n-nehlibal arısınaنحل
5eni
6ttehiziedinاخذ
7mine
8l-cibalidağlardanجبل
9buyutenevlerبيت
10ve mineve
11ş-şeceriağaçlardanشجر
12ve mimmave
13yea'rişunekurdukları çardaklardanعرش

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
- Rabbin bal arısına, "Dağlardan, ağaçlardan ve kurulmuş kovanlardan yuvalar edin, sonra da her türlü üründen ye de,Rabbinin işlek olan yollarından yürü!" diye vahyetti. Karınlarından, insanlara şifa olan türlü türlü renkte içecek çıkar. Düşünen topluma bunda bir ders vardır.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Rabbin bal arısına şöyle vahyetmişti (bildirmişti): "Dağlardan, ağaçlardan ve (insanların) yaptıkları çardaklardan kendine yuvalar edin!

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Ve Efendin dişi arıya vahiy etti: "Dağlardan, ağaçlardan ve kovanlardan evler edin"

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Rabbin, bal arısına; dağlarda, ağaçlarda ve hazırladıkları şeylerde
*
yuva edinmesini vahyetti.
*

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Rabbin bal arısına şöyle bildirdi: "Dağlarda, ağaçlarda ve insanların yaptıkları çardaklarda kendine evler edin.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Ve Efendin, Dişi Balarısına, şöyle bildirdi: "Dağlarda, ağaçlarda ve kurdukları çardaklarda evler edin!"

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Yine Rabbinin arıya vahyetti(ğini de düşün): "Dağlardan, ağaçlardan ve imal edilmiş kovanlardan kendine yuva edin!

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Rabbin, balarısına şöyle vahyetti: "Dağlardan evler edin, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan da..."

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Rabbin bal arısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Rabbin bal arısına da şöyle vahyetti: "Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan göz göz evler edin!

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ve bir de, Rabbinin arıya: "Dağlarda, ağaçlarda ve (insanların) hazırladıkları kovanlarda kendine yuva edin" diye vahyetti(ğini)

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Rabbin, bal arısına şöyle ilham etti: "Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan (kovanlardan) kendine evler edin."

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Rabbın bal arısına da şöyle vahyetti: dağlardan ve ağaçlardan ve kuracakları köşklerden göz göz evler edin

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Rabbin, bal arısına şöyle vahyetti: "Dağlardan, ağaçlardan ve kurdukları çardaklardan evler edin!"

Gültekin Onan
Rabbin bal arısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
(68-69) Rabbin bal arısına: "Dağlardan, ağaçlardan ve (insanların senin için yapacakları) çardaklardan evler (kovanlar) edin, sonra meyve (ve çiçek) lerin her birinden ye de Rabbinin (bal imalinde öğretdiği ve) kolaylıklar gösterdiği yaylım yollarına git" diye ilham etdi. Onların karınlarından (ağızlarından) renkleri çeşidli şerbet (bal) çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. İşte bunda da tefekkür edecek bir zümre için elbette bir ayet var.

İbni Kesir
Ve Rabbın bal arısına vahyetti ki: Dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuva edin.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: "Dağlardan, ağaçlardan ve kovanlardan kendine evler yap.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
(68-69) Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: "Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine göz göz ev (kovan) edin. Sonra da her türlü meyveden ye de Rabbinin sana yayılman için belirlediği yolları tut." Onların karınlarından renkleri çeşit çeşit bir şerbet çıkar ki onda insanlara şifa vardır. Elbette düşünen kimseler için bunda alacak ibret vardır.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Rabbin bal arısına vahyetti: "Dağlardan, ağaçlardan ve yaptıkları kovanlardan evler edin!" (Düşünen beyinlere, arının {ve diğer mahlukatın} nasıl vahiy aldığı, bunun nasıl ve ne anlama geldiği konusu, çok şeyler açar. A. H. )

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Ve Rabbin arıya vahyetti: 'Dağlardan, ağaçlardan ve kurdukların (kovanlar) dan evler edin,'

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Rabbin, bal arısına; dağlarda, ağaçlarda ve hazırladıkları şeylerde
*
yuva edinmesini vahyetti.
*

Rashad Khalifa The Final Testament
And your Lord inspired the bee: build homes in mountains and trees, and in (the hives) they build for you.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And your Lord inspired to the bees: "You shall take homes of the mountains and of the trees and of what they erect."

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Your Lord inspired to the bee: "You shall take homes of the mountains and of the trees and of what they erect."