Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sizi, Allah yarattı, sonra da sizi vefat ettirecek. Sizden kiminiz de bilir bir haldeyken, hiçbir şey bilmeyen ihtiyar bir bunak oluncaya dek yaşatılır. Allah, Her Şeyi Bilen'dir, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

وَاللّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ
Vallahu halakakum summe yeteveffakum ve minkum men yureddu ila erzelil umuri li keyla ya'leme ba'de ilmin şey'a, innallahe alimun kadir.
#kelimeanlamkök
1vallahuve Allah
2halekakumsizi yarattıخلق
3summesonra
4yeteveffakumöldürürوفي
5ve minkumve içinizden
6menkimi
7yuradduitilirردد
8ila
9erzelien rezilineرذل
10l-umuriömrünعمر
11likeydiye
12la
13yea'lemehiçbir şeyi bilmez olsunعلم
14bea'desonraبعد
15ilminbilgidenعلم
16şey'enbirazشيا
17innedoğrusu
18llaheAllah
19alimunbilendirعلم
20kadirunkadirdirقدر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Sizi Allah yarattı; sonra sizi vefat ettirir. Daha önce bilgili iken hiçbir şeyi bilmez hale gelsin diye, sizden bazı kimseler ömrün en kötü çağına kadar yaşatılacak. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir; sonsuz kudret sahibidir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Sizi Allah yaratmıştır; sonra sizi vefat ettirecektir. Bilgiliyken hiçbir şeyi bilmez hâle gelsin diye sizden bazı kişiler ömrün en sıkıntılı çağına
*
kadar yaşatılacaktır. Şüphesiz ki Allah bilendir, gücü yetendir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Ve sizi ALLAH yarattı, sonra da yaşamınıza son verir. Sizden bazıları hayatın en kötü zamanına kadar yaşatılır ki bilgiden sonra hiçbir şeyi bilmesin. ALLAH Bilendir, Her şeye Gücü Yetendir.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Sizi, Allah yarattı, sonra da sizi vefat ettirecek. Sizden kiminiz de bilir bir haldeyken
*
, hiçbir şey bilmeyen ihtiyar bir bunak oluncaya dek yaşatılır. Allah, Her Şeyi Bilen'dir, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Sizi yaratan Allah'tır sonra vefat
*
ettirecektir. Kiminiz ömrünün en düşkün çağına kadar yaşatılır ki bildiğini bilemez hale gelsin. Allah bilir ve ölçü koyar.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Ve Allah, sizi yarattı. Sonra sizi öldürecek. Aranızdan bir bölümü, bildiğini bilmez olsun diye, ömrünün en düşkün dönemlerine geri döndürülür. Kuşkusuz, Allah, Bilendir; Gücü Yetendir.
*

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Sizi de Allah yarattı, sonra canınızı alacak. İçinizden kimileri ömrün en düşkün çağına kadar ulaştırılır. Hatta öyle ki, bilirken hiçbir şey bilmez olur: (ama) unutmayın ki Allah her şeyi bilir, sınırsız bir kudret sahibidir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Allah sizi yarattı, sonra sizi vefat ettirecek. İçinizden bazıları, ömrün en basit ve düşük noktasına geri çevirilir ki, bir ilimden sonra hiçbir şey bilmez olsun. Allah Alim'dir, Kadir'dir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürüyor, sizden kimi de, bildikten sonra bir şey bilmesin diye, ömrün en aşağı ucuna (yaşlılığa) geri çevrilir. Şüphesiz, Allah bilendir, her şeye güç yetirendir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Sizi, Allah yarattı, sonra O, sizi öldürür; içinizden kimi de bildiklerinden hiçbir şey bilmez olsun diye, ömrünün en kötü çağına kadar yaşatılır. Şüphesiz ki, Allah herşeyi bilendir, her şeye gücü yetendir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ve sizi Allah yarattı, günü gelince de öldürecek; ve içinizden kimileri, ömrün o en düşkün çağına, (insanın) bildiği şeyi de bilmez olduğu yaşa kadar alıkonulurlar. Gerçek şu ki Allah, her zaman kudretli olan yegane ilim sahibidir!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Allah, sizi yarattı. Sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de, bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (her şeye) hakkıyla gücü yetendir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Hem Allah sizi halketti, sonra sizi vefat ettiriyor, içinizden kimi de erzeli ömre reddolunuyor ki biraz ılimden sonra bir şey bilemez olsun, her halde Allah hem alim hem kadir

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Allah sizi yarattı, sonra öldürür; içinizden kimi de ömrün en reziline (bebeklik çağı gibi güçsüz ihtiyarlık çağına) itilir ki, biraz bilgiden sonra hiçbir şeyi bilmez olsun! Doğrusu Allah bilendir. (O, her şeye) kadirdir.

Gültekin Onan
Tanrı sizi yarattı, sonra sizi öldürüyor, sizden kimi de, bildikten sonra bir şey bilmesin diye, ömrün en aşağı ucuna (yaşlılığa) geri çevrilir. Şüphesiz, Tanrı bilendir, her şeye güç yetirendir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Sizi Allah yaratdı. Sizi yine O öldürecek. İçinizden kimi — bildikden sonra (çocuk gibi) bir şey bilmesin diye — en aşağı ömre kadar geri götürülür. Allah (her şey'i) hakkıyle bilen, kemaliyle kaadir olandır.

İbni Kesir
Allah sizi yaratmıştır, sonra da öldürecektir. İçinizden bir kısmı ömrünün en fena zamanına ulaştırılır ki bilirken bilmez olur. Muhakkak Allah Alim'dir, Kadir'dir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
-Allah, sizi yarattı, daha sonra da sizi öldürecektir. Sizden kiminiz de hayatın en rezil dönemine itilir ki, daha önce bildikleri şeyleri bilmez olur. Şüphesiz Allah, her şeyi bilen ve güç yetirendir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Sizi Allah yarattı. Sonra da sizi O öldürecek. İçinizden kimi -bilgi sahibi olmasından sonra çocuk gibi, bir şey bilmesin diye- ömrün en fena dönemine vardırılır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeye kadirdir.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Allah sizi yarattı... Sonra sizi vefat ettirir (öldürür değil vefat ettirir)! Kiminiz de erzel-i ömür'e (ömrün düşkünlük çağına) bırakılır; bildiklerini artık düşünemeyecek devreye... Muhakkak ki Allah Aliym'dir, Kaadir'dir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Ve sizi ALLAH yarattı, sonra da yaşamınıza son verir. Sizden bazıları hayatın en kötü zamanına kadar yaşatılır ki bilgiden sonra hiçbir şeyi bilmesin. ALLAH Bilendir, Her Şeye Gücü Yetendir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Sizi, Allah yarattı, sonra da sizi vefat ettirecek. Sizden kiminiz de bilir bir haldeyken
*
, hiçbir şey bilmeyen ihtiyar bir bunak oluncaya dek yaşatılır. Allah, Her Şeyi Bilen'dir, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

Rashad Khalifa The Final Testament
GOD created you, then He terminates your lives. He lets some of you live to the oldest age, only to find out that there is a limit to the knowledge they can acquire. GOD is Omniscient, Omnipotent.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And God has created you, then He will terminate your lives. And some of you will continue to old age so that he will not know anything more after his knowledge. God is Knowledgeable, Capable.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
God created you, then He will take you. Some of you will continue to the most miserable age so that he will not know anything after knowledge. God is Omniscient, Omnipotent.