Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Her ümmetten bir tanık getirdiğimiz gün, artık Kafirlere izin verilmez. Onlardan özür dilemeleri de istenmez.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَه۪يداً ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
Ve yevme neb'asu min kulli ummetin şehiden summe la yu'zenu lillezinekeferu ve la hum yusta'tebun.
#kelimeanlamkök
1ve yevmeve günيوم
2neb'asugetirdiğimizبعث
3min
4kulliherكلل
5ummetinümmettenامم
6şehidenbir şahidشهد
7summeartık
8la
9yu'zenuizin verilmezاذن
10lillezinekimselere
11keferuinkar eden(lere)كفر
12ve lave ne de
13humonların
14yustea'tebuneözür dilemeleri istenirعتب

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Her milletten bir tanık getireceğimiz gün, artık inkar edenlere özür dileme izni verilmez ve özürleri de dinlenmez.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Her ümmetten bir şahit göndereceğimiz (getireceğimizi) gün,
*
artık (özür dilemeleri için) kâfir olanlara izin verilmez; onların özür dilemeleri de istenmez.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Her topluluktan bir tanık gönderdiğimiz gün, inkar edenlere ne izin verilir ne de özürleri kabul edilir.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Her ümmetten
*
bir tanık getirdiğimiz gün, artık Kafirlere izin verilmez. Onlardan özür dilemeleri de istenmez.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Her toplumdan(ümmetten) bir şahit çıkardığımız gün, şahitlerden sonra kafirlere konuşma izni verilmeyecek ve bağışlanma dileğinde bulunmaları bile istenmeyecektir
*
.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
O gün, her topluluğun içinden bir tanık göndeririz. Sonra, nankörlük edenlere, ne izin verilir ne de hoşnutluk dilekleri kabul edilir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Fakat bir gün gelecek Biz, her ümmetten bir şahit çıkaracağız. Sonra inkarda ısrar edenlere ne mazeret beyan etme izni verilecek, ne de suçlarını itiraf ile af dileme imkanı.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Her ümmetten bir tanığı ortaya sürdüğümüz gün, küfre sapanlara ne izin verilir ne de özür dilemelerine imkan sağlanır.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Her ümmetten bir şahid göndereceğimiz gün; (artık ondan) sonra ne inkar edenlere (özür dilemeleri için) izin verilecek, ne (Allah'tan) hoşnutluk dilekleri kabul edilecek.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bir gün gelecek, her ümmetten bir şahit getireceğiz, sonra o küfredenlere ne izin verilecek ne de özürleri kabul edilecektir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ama Biz gün gelecek her ümmetten bir tanık çıkaracağız: o Gün, hakkı inkara şartlanmış olanlardan (bilgisizlik gibi) bir mazeret kabul edilmeyecek, af dilemeleri de asla kale alınmayacaktır.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Kıyamet günü her ümmetten bir şahit göndereceğiz; sonra inkar edenlere ne (özür dilemeleri için) izin verilecek, ne de Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilecek.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Bir gün de gelecek ki her ümmetten bir şahid ba'sedeceğiz, sonra o küfredenlere ne izin verilecek ne de onlardan tarziye istenecek

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Her ümmetten bir şahid getirdiğimiz gün, artık ne nankörler(in konuşmaların)a izin verilir, ne de onların özür dilemeleri istenir.

Gültekin Onan
Her ümmetten bir şahid göndereceğimiz gün; (artık ondan) sonra ne küfredenlere izin verilecek, ne (Tanrı'dan) hoşnutluk dilekleri kabul edilecek.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Bir gün her ümmetden birer şahid göndereceğiz. Sonra o kafirlere izin verilmeyecek, onlardan tarziye de taleb (ve kabul) edilmeyecek.

İbni Kesir
Her ümmetten birer şahit göndereceğimiz gün; inkar edenlere itiraz için izin verilmez, özürleri de dinlenmez.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Her toplumdan birer şahit getirdiğimiz gün, artık küfredenlere izin verilmeyecek ve onların özürleri de dinlenmeyecektir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Gün gelir, o gün her ümmetten birer şahit getiririz. Artık ne o kafirlere konuşmaları için izin verilir, ne de özür dileme imkanı bırakılacak.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
O süreçte, her ümmetten bir şahit çıkartırız.. . Hakikat bilgisini inkar edenlere izin de verilmez ve onlardan mazeret de istenilmez.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Her topluluktan bir tanık gönderdiğimiz gün, inkar edenlere ne izin verilir ne de özürleri kabul edilir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Her ümmetten
*
bir tanık getirdiğimiz gün, artık gerçeği yalanlayan nankörlere izin verilmez. Onlardan özür dilemeleri de istenmez.

Rashad Khalifa The Final Testament
The day will come when we raise from every community a witness, then those who disbelieved will not be permitted (to speak), nor will they be excused.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And the Day We send from every nation a witness, then those who have rejected will not be given leave, nor will they be allowed to repent.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
The day We send from every nation a witness, then those who have rejected will not be given leave, nor will they be allowed to make amends.