Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Zulmeden kimseler, azapla karşı karşıya kaldıklarında, artık onlardan azap hafifletilmez. Ve onlara fırsat da verilmez.

وَإِذَا رَأى الَّذِينَ ظَلَمُواْ الْعَذَابَ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ
Ve iza raellezine zalemul azabe fe la yuhaffefuanhum ve la hum yunzarun.
#kelimeanlamkök
1ve izave zaman
2raagördükleriراي
3ellezinekimseler
4zelemuzulmedenlerظلم
5l-azabeazabıعذب
6felaartık
7yuhaffefuhafifletilmezخفف
8anhumonlardan
9ve lave asla
10humonlara
11yunzerunefırsat verilmezنظر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Haksızlık edenler azabı gördüklerinde, ne azapları hafifletilir ne de onlara bir süre verilir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Haksızlık edenler azabı gördüklerinde, artık onlardan azap hafifletilmez,
*
onlara bakılmaz da.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Zulmedenler azabı gördükleri zaman artık onlar için hafifletilmez, ertelenmez.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Zulmeden kimseler, azapla karşı karşıya kaldıklarında, artık onlardan azap hafifletilmez. Ve onlara fırsat da verilmez.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Yanlışlar içinde yaşamış olanlar, azabı görünce o azap artık ne hafifletilecek, ne de onlara göz açtırılacaktır.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Haksızlık yapanlar, cezayı gördüklerinde, artık, onlardan ne azaltılır ne de süre verilir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Ve o zulmedenler azabı görünce, artık onun kendilerine hafifletilmeyeceğini de fırsat tanınmayacağını da anlayacaklar.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Zulme sapanlar azapla yüzyüze geldiklerinde, ne azapları hafifletilir ne de yüzlerine bakılır.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
O zulmedenler, azabı gördüklerinde, onlara ne (azab) hafifletilecek, ne süre tanınacak.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O zulmedenler, azabı gördükleri zaman, artık ne azaptan hafifletilecek, ne de kendilerine mühlet verilecek

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ve kötülüğe, haksızlığa şartlanmış olanlar (o gün kendilerini bekleyen) azabı karşılarında bulduklarında, o azabın kendileri için (hiçbir mazeretle) hafifletilmeye(ceğini) ve kendilerine artık zaman da verilmeyeceğini (hemen anlayacaklar).

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
O zalimler, azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve kendilerine mühlet de verilmez.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ve o zalimler azabı gördükleri vakıt artık o onlardan ne tahfif olunacak ne de kendilerine mühlet verilecek

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Zulmedenler azabı gördükleri zaman artık azab onlardan ne hafifletilir, ne de onlara fırsat verilir.

Gültekin Onan
O zulmedenler, azabı gördüklerinde, onlara ne (azab) hafifletilecek, ne süre tanınacak.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
O zaalimler (cehennem) azabı (nı) görünce (yalvarıb yakaracaklar. Fakat) o (azab) kendilerinden hafifletilmeyeceği gibi onlara mühlet de verilmeyecekdir.

İbni Kesir
O zalimler azabı görünce; onlardan ne hafifletilir, ne de mühlet verilir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Zulmedenler azabı gördükleri zaman, artık onlardan bu azap hafifletilmeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecektir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
O zalimler cehennem azabını görünce yalvarıp yakarırlar. Fakat ne azapları hafifletilir, ne de kendilerine mühlet verilir.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Zulmedenler azapla karşılaştıklarında, kendilerine hafifletilmez ve onlara bakılmaz.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Zulmedenler azabı gördükleri zaman artık onlar için hafifletilmez, ertelenmez.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Zulmeden kimseler, azapla karşı karşıya kaldıklarında, artık onlardan azap hafifletilmez. Ve onlara fırsat da verilmez.

Rashad Khalifa The Final Testament
Once those who transgressed see the retribution, it will be too late; it will not be commuted for them, nor will they be respited.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And then those who were wicked will see the retribution; it will not be lightened for them, nor will they be given respite.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Then those who were wicked will see the retribution; it will not be lightened for them, nor will they be given respite.