Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah, dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat Allah hak edeni saptırır, hak edeni de doğru yola iletir. Siz, yaptığınız her şeyden sorumlu tutulacaksınız.

وَلَوْ شَٓاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَٓاءُ وَيَهْد۪ي مَنْ يَشَٓاءُۜ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
Ve lev şaallahu le cealekum ummeten vahideten ve lakin yudıllu men yeşau ve yehdi men yeşa', ve le tus'elunne amma kuntum ta'melun.
#kelimeanlamkök
1velevşayet
2şa'edileseydiشيا
3llahuAllah
4lecealekumhepinizi yapardıجعل
5ummetenümmetامم
6vahidetenbir tekوحد
7velakinfakat
8yudilluşaşırtırضلل
9menkimseyi
10yeşa'udilediğiشيا
11ve yehdive doğru yola iletirهدي
12menkimseyi
13yeşa'udilediğiشيا
14veletuselunneve siz mutlaka sorulacaksınızسال
15ammaşeylerden
16kuntumolduğunuzكون
17tea'meluneyapıyor(lar)عمل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet yapardı; fakat O, dileyeni saptırır, dileyeni de doğru yola iletir. Yaptıklarınızdan elbette sorgulanacaksınız.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı* fakat (Allah) dileyeni (layık gördüğünü) saptırır (sapkınlığını onaylar), dileyeni (layık gördüğünü) de doğru yola ulaştırır.*Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH dileseydi sizi bir tek toplum kılardı. Ancak, dilediğini saptırır, dilediğine de yol gösterir. Elbette yaptıklarınızdan sorulacaksınız.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah, dileseydi* sizi tek bir ümmet* yapardı. Fakat Allah hak edeni* saptırır, hak edeni* de doğru yola iletir. Siz, yaptığınız her şeyden sorumlu tutulacaksınız.*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Tercihi Allah yapsaydı sizi bir tek toplum (ümmet) yapardı*. Ama (tercihi size bıraktığı için) sapıklığı tercih edeni sapık sayar, hidayeti tercih edeni de yoluna kabul eder. Yaptıklarınızdan elbette sorumlu tutulacaksınız.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Oysa Allah dileseydi, kesinlikle, sizi bir tek topluluk yapardı. Fakat dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola eriştirir. Yaptıklarınızdan kesinlikle sorguya çekileceksiniz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Zaten eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapıverirdi; fakat o sapmak isteyeni saptırıyor, doğru yöne yönelmek isteyeni ise (ona) yöneltiyor: ne ki (seçiminiz sonucu) yapa geldiğiniz her şeyden mutlaka hesaba çekileceksiniz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah dileseydi, elbette ki sizi birtek ümmet yapardı. Ama O, dilediğini saptırıyor, dilediğini de iyiye ve güzele kılavuzluyor. Yapıp ettiklerinizden mutlaka sorgu-suale çekileceksiniz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Eğer Allah dileseydi, sizi tek bir ümmet kılardı; ancak dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Yaptıklarınızdan muhakkak sorumlu tutulacaksınız.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah dileseydi mutlaka hepinizi bir tek ümmet yapardı, fakat O, dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola eriştirir ve herhalde hepiniz, bütün yaptıklarınızdan sorumlu olacaksınız.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Çünkü, Allah dileseydi şüphesiz hepinizi bir tek ümmet yapardı; ama (sapmak) isteyeni saptırıp, (doğru yola ulaşmak) isteyeni de doğru yola yöneltiyor; Ve şüphesiz, yaptığınız her şeyden ötürü sorguya çekileceksiniz!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah dileseydi, sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat O, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah, dilese idi elbet hepinizi bir tek ümmet yapardı ve lakin o, dilediğine dalalet, dilediğine hidayet buyurur ve her halde hepiniz bütün yaptıklarınızdan mes'ul olacaksınız

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah dileseydi, hepinizi, bir tek ümmet yapardı, fakat (O), dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Ve siz, mutlaka yaptığınız şeylerden sorulacaksınız.

 • Gültekin Onan

  Eğer Tanrı dileseydi sizi tek bir ümmet kılardı; ancak dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Yaptıklarınızdan muhakkak sorumlu tutulacaksınız.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allah dileseydi sizi (hepinizi) bir tek ümmet yapardı. Şu kadar ki O, kimi dilerse onu sapıklıkda bırakır, kimi de dilerse onu hidayete iletir. Yapageldiğiniz işlerden elbette mes'ul olacaksınız.

 • İbni Kesir

  Allah dileseydi; sizi bir tek ümmet yapardı. Ama O; istediğini saptırır, istediğini doğru yola iletir. İşlediklerinizden muhakkak sorumlu tutulacaksınız.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Eğer Allah dileseydi, sizi elbette tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğine de doğru yolu gösterir. Yaptıklarınızdan elbette hesaba çekileceksiniz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah dileseydi sizin hepinizi bir tek ümmet yapardı. Lakin O, dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir.Şu kesin ki sizler bütün yaptıklarınızdan sorguya çekileceksiniz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir inanca sahip toplum kılardı.. . Fakat (Allah), dilediğini saptırır ve dilediğini de hakikate erdirir. . . Yaptıklarınızın sonuçlarını yaşayacaksınız!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH dileseydi sizi bir tek toplum kılardı. Ancak, dilediğini saptırır, dilediğine de yol gösterir. Elbette yaptıklarınızdan sorulacaksınız.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah, dileseydi sizi tek bir ümmet* yapardı. Fakat Allah dileyeni saptırır, dileyeni de hidayete iletir.* Siz, yaptığınız her şeyden sorumlu tutulacaksınız.*

 • Progressive Muslims

  And had God wished, He would have made you one nation, but He misguides whom He wishes, and He guides whom He wishes. And you will be asked about what you used to do.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And had God willed, He would have made you one community; but He sends whom He wills astray, and guides whom He wills; and you will be questioned about what you did.

 • Aisha Bewley

  If Allah had willed He would have made you one community. However, He misguides anyone He wills and guides anyone He wills. You will be questioned about what you did.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Had GOD willed, He could have made you one congregation. But He sends astray whoever chooses to go astray, and He guides whoever wishes to be guided. You will surely be asked about everything you have done.,

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And if God had wished, He would have made you one nation, but He misguides whom He wishes, and He guides whom He wishes. And you will be asked about what you used to do.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Had God wished, He would have made you one nation, but He misguides whom He wishes, and He guides whom He wishes. You will be asked about what you used to do.