17. İsra suresi 30. ayet

/ 111
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Rabb'in, dilediği kimsenin rızkını genişletir ve kısar. O, kullarından Haberdar Olan'dır, Her Şeyi Gören'dir.

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا
İnne rabbeke yebsutur rızka li men yeşau ve yakdir, innehu kane bi ibadihi habiran basira.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Rabbin rızkı dilediğine bol verir; dilediğine daraltır. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır. Onları çok iyi görür.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Rabbin, dilediğine rızkını bol verir, veya kısar. Kuşkusuz O, kullarından haberdardır, onları görendir
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Rabb'in, dilediği kimsenin rızkını genişletir ve kısar. O, kullarından Haberdar Olan'dır, Her Şeyi Gören'dir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Rabbin, doğru tercihte bulunan ve gerekli güce sahip olan için rızkı yayar*. O, kullarının içini bilir ve her şeyi görür.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Aslında, Efendin, dilediğinin geçimini hem genişletir hem de daraltır. Kuşkusuz, O, kullarından Haberlidir; Görendir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Elbet senin Rabbin (hak edenin) rızkını bollaştırmayı, (hak etmeyenin) rızkını da kısmayı diler; çünkü O kullarının her durumundan haberdardır, her şeyi tarifsiz görmektedir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Hiç kuşkusuz Rabbin, dilediğine rızkı açar da kısar da. O, kullarını görüyor, onlardan haber alıyor.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Şüphesiz senin Rabbin, rızkı dilediğine (genişletir) yayar ve daraltır. Gerçekten O, kullarından haberi olandır, görendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Çünkü Rabbin dilediğine rızkı bol verir, dilediğine kısar; zira O, kullarından haberdardır, herşeyi görendir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Şüphesiz dilediğine rızkı bolca, dilediğine de ölçülü, idareli veren senin Rabbin'dir. Ve kullarının durumunu bütün açıklığıyla görerek haberdar olan da O'dur.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Şüphesiz Rabbin, dilediğine rızkı bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Çünkü rabbın hem dilediğine rızkı basteder, hem de sıkar, çünkü o kullarına habir, basir bulunuyor
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Rabbin dilediğine rızkı açar (bol bol verir, dilediğine) kısar. Çünkü O, kulları(nın hali)ni bilir, görür.
Gültekin Onan
Kuşkusuz senin rabbin, rızkı dilediğine genişletir / yayar veya daraltır / kısar / kısıtlar. Gerçekten O, kullarından haberi olandır, görendir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Şübhesiz ki Rabbin kimi dilerse rızkını genişletir, daraltır. Çünkü O, kulları (nın her haali) nden gerçekden haberdardır, (her şey'i) hakkıyle görendir.
İbni Kesir
Muhakkak ki Rabbın; dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Muhakkak ki O; kulları için Habir'dir, Basir'dir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Rabbin dilediği kimsenin rızkını genişletir ve bir ölçüye göre verir. Şüphesiz o, kullarından haberdardır, onları görmektedir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Şu kesin ki, Rabbin dilediği kimsenin nasibini bollaştırır, dilediğinin nasibini daraltır. Çünkü Rabbin kullarının her halini bilip görmektedir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Muhakkak ki Rabbin dilediğine, yaşam gıdasını (rızkı) genişletir veya daraltır! Muhakkak ki O kullarını Habiyr'dir, Basıyr'dir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
For your Lord increases the provision for anyone He chooses, and reduces it. He is fully Cognizant of His creatures, Seer.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Your Lord lays out openly the provision for whom He wishes, and He is able to do so. He is Expert and Seer over His servants.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Your Lord lays out openly the provision for whom He wishes, and He is able to do so. He is Ever-aware and Watcher to His servants.
# Kelime Anlam Kök
1 inne: şüphesiz
2 rabbeke: Rabbin ربب
3 yebsutu: açar (bol bol verir) بسط
4 r-rizka: rızkı رزق
5 limen: kimseye
6 yeşa'u: dilediği شيا
7 ve yekdiru: ve kısar قدر
8 innehu: çünkü O
9 kane: كون
10 biibadihi: kullarını عبد
11 habiran: bilir خبر
12 besiran: görür بصر