Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'ın çocuk edinmesi olacak şey değildir. O, her şeyden münezzehtir. Allah bir şeyin olmasına karar verdiği zaman ona "Ol." der, o da olur.

مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍۙ سُبْحَانَهُۜ اِذَا قَضٰٓى اَمْراً فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُۜ
Ma kane lillahi en yettehıze min veledin subhaneh, iza kada emren fe innema yekulu lehu kun fe yekun.
#kelimeanlamkök
1ma
2kaneyakışmazكون
3lillahiAllah'a
4en
5yettehizeedinmekاخذ
6minhiçbir
7veledinçocukولد
8subhanehuO'nun şanı yücedirسبح
9izazaman
10kadahükmettiğiقضي
11emranbir işiامر
12feinnemasadece
13yekuluderقول
14lehuona
15kunol!كون
16fe yekunu(o da) olurكون
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Çocuk edinmek Allah'a yaraşmaz. O, yücedir. Bir işe hükmederse, ona "ol" der, o da oluşmaya başlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah asla çocuk edinmemiştir. (Haşa)! O, yücedir. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece "Ol!" der; o da hemen olmaya başlar.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH için bir çocuk edinmek söz konusu olamaz. O yücedir. Bir iş diledi mi, ona sadece "Ol!" der, o da olur.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah'ın çocuk edinmesi olacak şey değildir. O, her şeyden münezzehtir.* Allah bir şeyin olmasına karar verdiği zaman ona "Ol." der, o da olur.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah'ın çocuk edinmesi olacak iş değildir. O, bundan uzaktır. Allah bir işe karar verdiği zaman onun için sadece "Oluş" der sonra o şey oluşur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'ın çocuk edinmesi, olacak şey değildir; O, tüm yakıştırmalardan ayrıktır. O, bir işin olmasına yargı verdiğinde, ona, yalnızca "Ol!" der; hemen olur.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bir çocuk edinmek Allah'a asla yakıştırılamaz; O mutlak aşkın ve yüce olandır: O bir şeyin olmasını dilediği zaman O'nun sadece "Ol!" demesi yeterlidir: artık o şey, hemen oluş sürecine girecektir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bir oğul edinmek Allah'a asla yakışmaz. O'nun şanı yücedir. Bir iş ve oluşa karar verdi mi, ona sadece "Ol!" der, o hemen oluverir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah'ın çocuk edinmesi olacak şey değil. O yücedir. Bir işin olmasına karar verirse, ancak ona: "Ol" der, o da hemen oluverir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah'ın oğul edinmesi asla olur şey değildir; O, bu gibi şeylerden uzaktır. O, bir işin olmasını dileyince ona sadece "Ol!" der, oluverir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bir oğul edinmek Allah'a asla yakıştırılamaz; sınırsız yüceliğiyle O böyle bir şeyin üstünde, ötesindedir. O bir şeyin olmasına hükmettiği zaman, ona yalnızca "Ol!" der ve o (şey hemen) oluverir!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O, bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece "ol!" der ve o da oluverir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allahın veled ittihaz etmesi hiç bir zaman olur şey değildir, tenzih o sübhana, o bir emri murad edince sade ona 'ol!' der, oluverir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Çocuk edinmek, Allah'a yakışmaz. O'nun şanı yücedir. Bir işi yapmak istedi mi ona sadece "ol" der, (o da) olur.

 • Gültekin Onan

  Tanrı'nın çocuk edinmesi olacak şey değil. O yücedir. Bir buyruğun olmasına karar verirse ancak ona: "Ol" der, o da hemen oluverir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allahın evlad edinmesi (Hiç bir zaman) olmuş (şey) değildir. O, münezzehdir. O, bir işi (n olmasını) dileyince ona "Ol" der, o da oluverir.

 • İbni Kesir

  Oğul edinmek Allah'a asla yakışmaz. O münezzehtir. Bir işin olmasını istedi mi, ona sadece; ol, der, o da oluverir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Çocuk edinmek Allah'a yakışmaz. O bundan uzaktır. Bir işin olmasını istediği zaman sadece ona "ol" der o da oluverir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah'ın evlat edinmesi olacak iş değildir. O bundan münezzehtir! Bir işi yapmak istedi mi, "şöyle olsun" demesi kafidir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Çocuk edinmesi (kendinden gayrı mevcut olmayan El AHAD-üs Samed) Allah için olacak şey değildir; O, Subhan'dır! Bir işin olmasını hükmederse onun için yalnızca "Ol" der; o olur.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH için bir çocuk edinmek söz konusu olamaz. O yücedir. Bir iş diledi mi, ona sadece 'Ol,' der, o da olur.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah'ın bir oğul edinmesi olacak şey değildir. O, her şeyden münezzehtir.* Allah bir şeyin olmasına karar verdiği zaman ona "Ol." der, o da olur.

 • Progressive Muslims

  God was never to take a son, be He glorified. If He decrees a matter, then He simply says to it: "Be," and it is.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  It is not for God to take a son. Glory be to Him! When He decrees a matter, He but says to it: “Be thou,” and it is.

 • Aisha Bewley

  It is not fitting for Allah to have a son. Glory be to Him! When He decides on something, He just says to it, ‘Be!’ and it is.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  It does not befit GOD that He begets a son, be He glorified. To have anything done, He simply says to it, "Be," and it is.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  God was never to take a son, be He glorified. If He decrees a matter, then He simply says to it: 'Be,' and it is.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God was never to take a son, be He glorified. If He decrees a matter, then He simply says to it: "Be," and it is.