Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bundan sonra gruplar kendi aralarında çekişmeye başladılar. Büyük günde bütün gerçekler ortaya çıktığı zaman, o Kafirlerin vay haline.

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْۚ فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظ۪يمٍ
Fahtelefel ahzabu min beynihim, fe veylun lillezine keferu min meşhedi yevmin azim.
#kelimeanlamkök
1fehtelefeayrılığa düştülerخلف
2l-ehzabuhiziplerحزب
3min
4beynihimkendi aralarındanبين
5feveylunartık vay haline
6lillezinekimselerin
7keferuinkar edenكفر
8minötürü
9meşhedigörmektenشهد
10yevminbir günüيوم
11aziminbüyükعظم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük günü görecek olduğu zamanda vay o kafirlerin haline!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Çeşitli) gruplar kendi aralarında (İsa hakkında) ayrılığa düştüler. Büyük günün şahitliği nedeniyle kâfir olanların vay hâllerine!*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Mezhepler, (İsa'nın kimliği üzerinde) aralarında anlaşmazlığa düştüler. Büyük bir güne tanık olacak kafirlerin vay haline!

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Bundan sonra gruplar kendi aralarında çekişmeye başladılar. Büyük günde bütün gerçekler ortaya çıktığı zaman, o Kafirlerin* vay haline.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İçlerinden farklı kesimler birbirlerine düştüler. Vay haline o büyük günde huzura çıkmayı göz ardı edenlerin.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ayrımcılar, aralarında uyuşmazlığa düştüler. Büyük bir güne tanık olacak olan nankörlük edenlerin; artık, vay başlarına gelene!

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Buna rağmen mezhepler kendi aralarında ayrılığa düştüler. O halde, büyük bir günün sorgusunda (yaşayacaklarından) dolayı, inkarda direnen o kimselerin vay hallerine!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kendi aralarından çıkan hizipler ihtilafa düştüler. Büyük bir günün tanıklığından ötürü vay o inkarcıların haline!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İçlerinden (birtakım) gruplar ayrılığa düştüler. Artık büyük bir günü görmekten dolayı, vay inkar edenlere.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sonra gruplar kendi aralarında görüş ayrılığına düştüler. Artık büyük bir günün görülecek dehşetinden vay kafirlerin haline!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Hal böyleyken (Kitab-ı Mukaddes'e bağlı olduklarını iddia eden) hizipler yine de aralarında (İsa'nın doğası hakkında) çekişip duruyorlar! Öyleyse, o büyük Gün bütün açıklığıyla gelip çattığı zaman vay hallerine hakkı inkar edenlerin!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Fakat hıristiyan) gruplar, aralarında ayrılığa düştüler. Büyük bir günü görüp yaşayacakları için vay kafirlerin haline!

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sonra hizibler kendi aralarında ıhtilafa düştüler, artık büyük bir günün görülecek hailesinden veyl o küfredenlere

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kendi aralarından hizipler, ayrılığa düştüler. Artık büyük bir günü görmekten ötürü vay kafirlerin haline!

 • Gültekin Onan

  İçlerinden (birtakım) gruplar ayrılığa düştüler. Artık büyük bir günü görmekten dolayı, vay küfredenlere.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Sonra fıkralar kendi aralarında ihtilaf etdi. Artık görecekleri büyük bir günün çetin azabı o kafirlerindir.

 • İbni Kesir

  Fırkalar kendi aralarında ihtilafa düştüler. Vay o büyük günü görecek kafirlerin haline.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Gruplar aralarında ayrılığa düştüler. Vay o büyük günü görecek kafirlerin haline!..

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sonra onun hakkında birtakım gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Artık gerçeğin meydana çıkacağı o mühim günün duruşmasında vay o kafirlerin başına geleceklere!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Çeşitli anlayıştakiler (Uluhiyetin TEK'liğinden perdeliler) aralarında ayrılığa düştüler (Allah'a iftira attılar).. . Yaşanacak azametli sürecin dehşetinde yazık olacak o hakikat bilgisini inkar edenlere!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Mezhepler, (İsa'nın kimliği üzerinde) aralarında anlaşmazlığa düştüler. Büyük bir güne tanık olacak kafirlerin vay haline!

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Bundan sonra gruplar kendi aralarında çekişmeye başladılar. Büyük günde bütün gerçekler ortaya çıktığı zaman, o gerçeği yalanlayan nankörlerin vay haline.

 • Progressive Muslims

  So the parties disputed between them. Therefore, woe to those who have rejected from the scene of a terrible Day.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Then the parties differed among themselves; then woe to those who ignore warning from the meeting of a tremendous day.

 • Aisha Bewley

  The parties differed among themselves. Woe to those who are kafir when they are present on a terrible Day!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The various parties disputed among themselves (regarding the identity of Jesus). Therefore, woe to those who disbelieve from the sight of a terrible day.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Thus the Confederates disputed between them. Therefore, woe to those who have rejected from the scene of a terrible Day.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  So the parties disputed between them. Therefore, woe to those who have rejected from the scene of a terrible day.